Etiket: ziynet alacağı

Ziynet eşyasının erkek tarafından götürüldüğünü beyan eden kadın, beyanını ispat etmekle yükümlüdür.

                                    Yargıtay 2. Hukuk Dairesi  2019/5915 Esas – 2019/9117 Karar

MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi


Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-davacı kadın tarafından ziynet alacağı davasının reddi yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Mahkemece 26.01.2016 tarihli kararla davalı-davacı kadının ziynet alacağı davasının kabulüne karar verilmiş,

Okumaya devam et