Kategori: İcra ve İflas Hukuku

Menfi Tespit Davası

Menfi Tespit Davası Nedir?

Borçlunun, icra takibinden önce veya takip sırasında, takip konusu alacağın borçlusu olmadığı için tespitinin genel mahkemede açabileceği davaya “menfi tespit davası” denir. Tespit davasının özel bir şekli olan menfi tespit davası İcra İflas Kanununda bu tanımla yer bulmuştur.

Borçlunun borcunu icra dairesine ödemesi durumunda artık menfi tespit davası açılamaz. Bundan sonra borçlunun aslında borcu olmadığı halde ödediği paranın geri alınması için bir dava açması söz konusu olur ki, bu dava istirdat davasıdır.

Menfi tespit davası açma şartları;

Okumaya devam et

İcra avukatı

İcra Avukatı

İcra, borcun tahsili ya da ifası demektir. İcra, borçlunun alacaklıya karşı yapmakla yükümlü olduğu bir şeyi adli makamlar aracılığıyla yerine getirilmesidir. Bu nedenle icrada amaç alacaklının hakkının alınmasının sağlanmasıdır. İcra resmi makamlar tarafından yapılabilir. Şahıslar veya şirketler icra yapamazlar. İcra hukuku diğer hukuk alanlarından oldukça farklıdır. Bu nedenle icra avukatlarına oldukça fazla iş düşmektedir. Çünkü icra hukukunu bilmek ve bu alanda uzmanlaşmak büyük emeklerin sonucudur. İcra alanında avukata ihtiyaç duyduğunuzda alanında uzman olan İcra Avukatı her daim yanınızdadır. İstanbul icra avukatı olarak alacaklı ya da borçlu kişiye yol göstermekteyiz.

İcra Takibi Nedir? 

İcra takibi, alacaklının borçludan alacağını resmi makamlar aracılığıyla alabilmesi için yapılan başvurudur. Şahıslar veya şirketler bunun için icra müdürlüklerine başvurmaktadır. Burada amaç hak sahibi olan alacaklıya hakkın devlet zoruyla alınmasıdır.

Avukatın İcra Takibindeki Önemi 

Şahıslar, şirketler veya kurumlar devletin kurduğu bu müessese sayesinde alacaklarına rahatlıkla kavuşabilmektedir. Burada önemli olan hukukun uzmanlık gerektiren bir iş olduğunun unutulmamasıdır. Bu nedenle de icra ile ilgili süreçlerde avukat desteği alınması hem alacaklı hem de borçlu için oldukça önemlidir. Kişilerin hayatlarını ve malvarlığını etkileyen bu alanın hafife alınmaması gerekmektedir. Bu nedenle Bakırköy icra avukatları gerekli olan danışmanlığı ve desteği en iyi şekilde sunmaktadır.

İcra Avukatına Sadece Alacaklı Kişi Başvurmaz

İcra avukatından destek almak isteyenlerin genelde hep alacaklı olduğu düşünülmektedir. Ancak borçlu taraf da icra avukatına başvurmaktadır. Hakkınızda açılan bir icra davası ya da icra takibi söz konusuysa, bu durumda mutlaka bir avukata danışmanız gerekir. Bu sayede borçlu taraf da nasıl hareket edeceğini öğrenecektir. Görüldüğü üzere borçlu ve alacaklı her iki taraf da avukata danışarak hukuki süreçte bilgi sahibi olabilir. Hukukun söz konusu olduğu her alanda avukat desteği gereklidir. Bu sayede riskler azalır ve hukuki süreç çok daha hızlı ve sağlıklı ilerler. Borçlu taraf da alacaklı taraf da icra avukatından destek alarak dava veya takibin lehe sonuçlanması sağlanabilir. Bu nedenle de uzman icra avukatına ihtiyaç duyulmaktadır.

Uzman İcra Avukatı Nasıl Olmalıdır?

Uzman icra avukatı tüm yetkilerini uzmanlıkla kullanır. Alacağın tahsilini ya da hükmün icrası neyse onu karşılamaya çalışır.  Eğer bir icra avukatı sabırlıysa ve disiplinliyse en zor dosyalar bile kolay bir şekilde çözümlemeye çalışır. Deneyimli ve uzman olan avukatlar sorunları çözümsüz bırakmamaya çalışırlar.

Çocukla Şahsi İlişki Kurulması İçin İcra Takip Talebi

Çocukla Şahsi İlişki Kurulması İçin İcra Takip Talebi

Boşanma ve ayrılık davasının sonuçlanması ile birlikte mahkeme, velayeti almayan tarafın çocukla şahsi ilişki kurması için belli zamanlar belirleyecektir. İşte bu belirli zamanlarda velayete sahip taraf, çocuğun diğer tarafla şahsi ilişki kurmasına müsaade etmelidir. Aksi takdirde şahsi ilişkinin kurulması için icra takibi yapılabilecektir.

Okumaya devam et

Çocuğun İcra Yoluyla Teslimi

Çocuğun İcra Yoluyla Teslimi

Boşanma veya ayrılık davasının sürmesi esnasında veya sonuçlanması halinde müşterek çocuğun velayeti taraflardan birine verilmektedir. Bazı durumlarda velayet hakkı kazanmayan taraf çocuğu vermek istememekte veya velayet hakkı kazanan taraf diğer tarafın çocukla şahsi ilişki kurmasına izin vermemektedir. İşte bu gibi durumlarda İcra İflas Kanunu devreye girecektir. Velayet ile ilgili yazımıza BURADAN ulaşabilirsiniz.

Okumaya devam et