Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Sözleşmesi

edinilmiş mallara

………./……../……..tarihinde evlendik. Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve
Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 10’uncu maddesinin üçüncü fıkrasının tarafımıza verdiği
yetkiye dayanarak evlenme tarihinden geçerli olmak üzere aramızda edinilmiş mallara katılma
rejiminin uygulanmasını kabul ediyoruz.

1-) Her birimiz, yasal sınırlar içinde, kendisine ait olan edinilmiş malları ile kişisel
mallarını yönetmek, bunlardan yararlanmak ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunmak hakkına
sahip olacaktır. Paylı mülkiyet konusu malımızdaki kendimize ait pay üzerinde ancak
birbirimizin rızasını almak suretiyle tasarrufta bulunabileceğiz / 2. Seçenek: birimiz diğerinin
rızası olmadan paylı mülkiyet konusu maldaki payı üzerinde tasarrufta bulunabilecektir.

2-) Birbirimizden olan karşılıklı borçlarımızı takas suretiyle ödeyeceğiz / 2. Seçenek:
Karşılıklı borçlarla ilgili farklı bir düzenleme getirilebilir.

3-) Her birimiz, diğerine ait artık değerin yarısı üzerinde hak sahibi olacaktır. / 2.
Seçenek: Her birimiz, diğerine ait artık değerin üzerinde …./…. pay oranında hak sahibi
olacaktır. / 3. Sçenek: Her birimiz, diğerine ait artık değerden pay almayacaktır. / 4. Seçenek:
Karşılıklı artık değere katılmada daha farklı bir düzenleme getirilebilir.

4-) Tasfiyenin sona erdiği tarihten başlayarak, katılma alacağına ve değer artış payına %
…….oranında faiz uygulanacaktır. / 2. Seçenek: Eşlerin katılma alacağına ve değer artış
payına faiz yürütülmeyecektir. / 3. Seçenek: Borçlu eşten güvence istenmeyecektir.

5-) Birimizin ölümü halinde sağ kalan, ölene ait olup birlikte yaşadıkları konut üzerinde,
katılma alacağına mahsup edilmek, yetmez ise bedel eklenmek suretiyle intifa veya oturma
hakkı; aynı koşullar altında ev eşyası üzerinde mülkiyet hakkı isteyebilecektir. / 2. Seçenek:
Aile konutu ile ev eşyaları hakkında farklı bir düzenleme getirilebilir.

6-) Kişisel mallarımızın gelirleri her birimizin ayrı ayrı ve kendisine ait edinilmiş malını
oluşturacaktır. / 2. Seçenek: Kişisel mallarımızın gelirleri edinilmiş mallara dahil
olmayacaktır.

İlginizi Çekebilir

  1. Pingback Yazı Boşanmada Ev Eşyaları - Boşanma Avukatı Yekcan ÖNER

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir