Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi

Edinilmiş Mallara Katılma

Mal rejimi, evlilikten önce veya sonradan evlilik süresince eşlerin sahip olduğu malvarlığı üzerindeki hak ve yükümlülükleri ve evlilik sona erdiğinde bu değerler üzerindeki tasarrufları düzenlemektedir.

1 Ocak 2002 tarihinden beri eşler arasındaki yasal mal rejimi edinilmiş mallara katılma rejimidir. Bu tarihten önce ise mal ayrılığı rejimi uygulanmaktaydı. Bu yazımızda Edinilmiş mallara katılma rejimini detaylı olarak anlatacağız.

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi 

Edinilmiş mallara katılma rejimi nedir? Bu mal rejimi hukukumuzda şuan geçerli olan yasal mal rejimimizdir. Eşler herhangi bir mal rejimi seçmemişlerse, evlenince uygulanacak olan mal rejimidir. 2002 tarihinden önceki evliliklerde mal ayrılığı rejimi uygulanacaktır. 2002 tarihinden sonra edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanacaktır.

Edinilmiş mal nedir? Evlilik birliği içinde eşlerin her biri tarafından karşılığını vererek elde edilen mal varlığı değerleridir.

Edinilmiş mallara neler dahildir? 

  • Çalışmasının karşılığı olan edinimler,
  • Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personelle yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler,
  • Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminat,
  • Kişisel malların gelirleri,
  • Edinilmiş malların yerine geçen değerler (TMK 219. madde)

Taraflar arasında ihtilaf konusu olup, aidiyeti tespit edilemeyen mallar da edinilmiş mal sayılmaktadır. Edinilmiş mallarda her iki eşin de karşılıklı olarak söz hakkı vardır. Kişisel mallarda ise söz hakkı sadece o mala sahip eşe aittir.

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Tasfiyesi

Tasfiye aşamasında her iki eşin mal varlıkları ayrı ayrı belirlenerek tasfiye edilir. Bir eşin katılma alacağı
hesaplanmasında öncelikle edinilmiş malların toplam değeri belirlenir. Edinilmiş malların toplam değerine, eklenecek değerler ilave edildikten sonra denkleştirme yapılır; edinilmiş mallara ait borçlar çıkan sonuçtan çıkarıldıktan sonra çıkan miktar, eşler arasında yarı yarıya paylaştırılır. Ayrıca bir eşin, diğer eşin kişisel malına yapmış olduğu katkıyı değer artış payı olarak istemesi de mümkündür.

Edinilmiş Mal Rejimi Davasında İspat Yükü 

Belirli bir malın eşlerden birine ait olduğunu iddia eden kimse iddiasını ispat etmekle yükümlüdür. Eşlerden hangisine ait olduğu ispat edilemeyen malların onların paylı mülkiyetinde sayılacaktır. Bir eşin bütün malları aksi ispat edilinceye kadar edinilmiş mal olarak kabul edilecektir.

Yeni Evlenen Kişilerin Mal Rejimi

Yasal mal rejimimiz edinilmiş mal rejimidir. 1 Ocak 2002 ve sonrasında evlenenler için evlendikleri tarih bu mal rejiminin başlangıç tarihidir.  Eşler aksine bir sözleşme yapmadıkça edinilmiş mal rejimi kurallarına göre mallar paylaştırılır.

 

Mal Rejimi ile ilgili dilekçe ve hukuki sorunlarınız için Bakırköy Avukat ile iletişime geçebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir