Yazar: Av. Yekcan Öner

Maluliyet

Maluliyet Nedir?

Maluliyet, kelime anlamı olarak “sakatlık” demektir. İş kazası, meslek hastalığı, trafik kazası veya başka bir nedenle bir kişinin vücut bütünlüğünde oluşan eksilmeye “maluliyet” denir.

Maluliyet Aylığı Nedir? 

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu sakat kalan kişiye bağlanan aylıktır. Maluliyet aylığı almanın şartları:

 • Çalışma gücünü veya meslekte kazanma gücünü en az %60 yitirmiş olmak; kamu çalışanları yönünden ise çalışma gücünü en az %60 oranında yitirmiş veya görevini yapamayacak hale gelmiş olmak,
 • 10 yıllık sigortalılık süresini ve 1800 gün prim gününü doldurmuş olmak. Eğer kişi, başkasının bakımına muhtaç bir şekilde malul kalmışsa bu kez 10 yıllık sigortalılık süresi aranmaz ve 1800 prim günü yeterli olur.
 •  Kuruma yazılı dilekçe ile başvurması gerekmektedir.

Maluliyet Aylığı Ne Kadar 2024? 

Maluliyet aylığı hesaplama

Maluliyet Oranı Nedir? 

İş kazası, meslek hastalığı, trafik kazası veya başka bir nedenden ötürü vücut bütünlüğünde eksilme meydana gelen kişi için mesleğinde kazanma gücü kaybı oluşup oluşmadığını “Maluliyet oranı” belirleyecektir.

Meslekte kazanma gücü kayıp oranı % 60 ve üzerinde olan sigortalı kişi malul sayılır.

Maluliyet Oranı Hesaplama

Maluliyet kararı, Kurum sağlık kurullarınca verilir. Sevkiniz sonucu hakkınızda düzenlenen sağlık
kurulu raporları ve diğer belgelerden bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğünce oluşturulan dosya ilgili Kurum sağlık kuruluna gönderilir.

Maluliyet Raporu Nedir?

Sakatlık oranınızı belirten sağlık kurulu raporuna “maluliyet raporu” denilir.

Maluliyet Raporu Nasıl Alınır? 

Maluliyet raporu için Sosyal Güvenlik Kurumu’na veya e-devlet üzerinden (Maluliyet ve Hastaneye Sevk Talep Başvurusu)  başvuru yaparak alabilirsiniz. Ayrıca açılmış bir tazminat davanız da mevcutsa mahkeme aracılığı ile de maluliyet raporu alınabilir.

Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği

Maluliyet ve çalışma gücü kaybı tespiti işlemleri yönetmeliği, 19.02.2019 tarihinden sonra Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Maluliyet Tespiti İçin Nereye Başvuru Yapılmalıdır?

Bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik il ve merkez müdürlüğünün ilgili servislerine başvurarak maluliyet tespitini yapabilirsiniz. Maluliyet tespiti için e-devlet üzerinden de talepte bulunabilirsiniz.

Maluliyet Tazminatı Nedir?

İş kazası, meslek hastalığı, trafik kazası veya başka bir nedenden ötürü beden veya ruh sağlığında eksilme, bozulma meydana gelmiş olan kişinin sorumlulardan alacağı tazminata “maluliyet tazminatı” denilmektedir.

Maluliyet Tazminat Hesaplama

Maluliyet tazminatı kişinin maluliyet oranına göre belirlenecektir. Kişinin yaşı, mesleği, aylık kazancı, kazadaki kusuru vb. durumlar da dikkate alınarak hesaplama yapılacaktır.

Maluliyet Raporu Veren Hastaneler

Sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğü tarafından size verilen sevk yazısında belirtilen, Devlet
üniversite hastaneleri, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Askeri hastaneler
sağlık kurulu raporu düzenleyebilir.

Maluliyet Raporu Sorgulama

Maluliyet raporunuzu maluliyet tespiti için başvurduğunuz hastaneden sorgulayabilirsiniz.

Maluliyet Raporu Ne Zaman Alınır? 

İş kazası, meslek hastalığı veya trafik kazası sonrası sakat kalan kişi tedavisinin bitmesiyle

Maluliyet Tespiti Nasıl Yapılır? 

Maluliyet tespiti için Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmeliğine göre yapılacaktır. Maluliyet oranının tespiti için SGK’ya veya e-devlet üzerinden başvuru yaparak Üniversite veya Araştırma hastanesine giderek orada gerekli kontroller sağlandıktan sonra maluliyet tespiti yapılacaktır.

Maluliyet Tespiti Davası

Maluliyet tespiti için dava açılmasına gerek yoktur. E-devlet üzerinden veya SGK’ya başvuru yaparak maluliyetin tespiti istenebilecektir.

Maluliyet Tazminatı Mirasçılara Geçer Mi? 

Davada davacının ölümü hâlinde HMK’nın 55. maddesi gereğince mahkemece, davacının mirasçılarının tamamı tespit edilerek davadan haberdar edilmeleri gerekir.

Maluliyet Raporuna İtiraz

Kurum sağlık kurullarınca malul sayılmayanlar, dosyalarının bir kez de Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu’nda incelenmesini talep edebilirler. İtiraz dilekçelerini yine bağlı bulundukları sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerine verirler
Yüksek Sağlık Kurulu itiraza konu karara esas olan ve dosyada mevcut bulunan sağlık kurulu raporları
üzerinden değerlendirme yaparak, karara bağlar.

Korsan Taksi Cezası – Korsan Taksi Araç Bağlanması

Korsan Taksi Nedir?

Korsan taksi, bir taksi plakasına sahip olmadan, kayıtsız bir şekilde ve hiçbir biçimde vergi vermeden yasadışı yollarla yolca taşımacılığı yapan sivil araçlara denir. Kısacası korsan taksi, yasal olmayan bir taksi hizmetidir. Korsan taksicilik yapan kişilerin çalışma izni, vergi levhası yoktur. Bu durum hem sürücü hem de yolcu için tehlikeli ve cezai sonuçları olan bir durumdur.  Bu nedenle ehliyeti ve aracı olan herkes korsan taksicilik yapabilir.

Korsan Taksi Yasal Mı?

Ülkemizde korsan taksi olarak çalışmak yasal değildir. Bunun için de belirli cezalar öngörülmüştür. Makalemizin diğer kısımlarında ceza ile ilgili diğer detayları öğrenebilirsiniz.

Korsan Taksi Cezası 2024

Korsan taksi cezaları, korsan taksi işi yapan sürücüye veya korsan taksi ile yolculuk yapan kişilere (yolculara) uygulanan cezalardır. Korsan taksi kullanmanın cezası iki şekildedir. Bunlar hem idari hem de cezai olarak uygulanabilir. Korsan taksi yakalanma cezası, idari olarak 2024 yılı için, korsan taksi işi yapanlara 32.233,00 TL idari para cezası (% 25 İndirimli 24.174,75 TL) ve aracın 60 gün trafikten men edilmesidir.

Korsan taksi ile yolcu cezası 2.143,00 TL para cezasıdır. Korsan taksi kullanmanın cezası, cezai olarak ise korsan taksi işi yapanlara 2 yıla kadar hapis cezası, korsan taksi ile yolculuk yapanlara ise 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezasıdır.

Bir yıl içerisinde tekerrür halinde; korsan taksi kullanma cezası 64.466,00 TL dir.  %25 İndirimli hali ise 48.349,50 TL dir.

Korsan Taksi Para Cezası İtiraz

Korsan taksi yapan sürücülere yüksek miktarda para cezası verilmektedir. Korsan taksi idari para cezası için itiraz hakkınız bulunmaktadır. Bunun için yetkili idare mahkemesinde iptal davası açılması gerekmektedir.

Korsan Taksi Ceza Maddesi

Karayolları Trafik Kanunu EK 2.maddesinde düzenlenmiştir. Ancak belirtmek gerekir Karayolları Trafik Kanununda idari para cezaları belirtilmiş olsa da bu rakamlar güncel olmayıp her yıl belirli oranlarda arttırılarak güncellenmektedir. Güncel trafik idari para cezaları makalemizde bahsedilmiştir.

Korsan Taksi Cezası Araç Bağlanması

Karayolları Trafik Kanunu EK 2/3-a maddesi uyarınca korsan taksiden işlem yapılan araç sürücüsüne idari para cezası uygulanmakta ve aynı kanun uyarınca araç 60 (altmış) gün trafikten men edilmektedir. Aracın bağlanması, kanundaki belirtilen sürelerde aracın trafikte kullanılmaması demektir. Korsan taksi nedeniyle aracın bağlanması durumunda 2024 yılı itibariyle araç 60 gün boyunca yediemin otoparkında bekletilmektedir. Bunun dışında alınan izin/ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında bir faaliyet var ise 30 (otuz) gün; alınan izin/ruhsatta belirtilen çalışma bölgesi/güzergah dışında faaliyet var ise 15 (on beş) gün süreyle araç bağlanacaktır.

Korsandan Bağlanan Aracı Çıkarmak 2024

Korsan taksinin bağlanması durumunda bağlanan aracı çıkarmak için 60 (altmış) günlük süre içerisinde İdare mahkemesine yürütmeyi durdurma talepli olarak “İptal davası” açılması gerekmektedir. Bu davayı idari işlemin uygulandığı yerdeki idare mahkemesinde yapmak gerekmektedir. Korsan taksi cezası araç bağlanmasına itiraz edildiğinde, korsan taksi cezasına ilişkin yürütmenin durdurulması kararı ortalama 1 (bir) hafta içerisinde verilmekte ve çoğu durumda araç otoparktan alınabilmektedir.

Korsan Taksi Araç Bağlanması İtiraz

Korsan taksi araç bağlanmasına itiraz için yetkili idare mahkemesine yürütmeyi durdurma talepli olarak iptal davası açılmalıdır.

Korsan Taksi Sürücü Cezası

Karayolları Trafik Kanununda idari para cezaları belirtilmiş olsa da bu rakamlar güncel olmayıp her yıl belirli oranlarda arttırılarak güncellenmektedir. Korsan taksi cezası 2024 yılında uygulanacak olan trafik cezalarının netleşmesiyle birlikte artış göstermiştir. Korsan taksi şoförü cezası, 2024 yılı için 32.233 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

Korsan Taksi Ruhsat Sahibine Ceza

Anayasa Mahkemesinin kararı ile birlikte korsan taksi sürücüsü araç sahibi olmaması halinde, ruhsat sahibine yaptırım uygulanması, cezaların şahsiliği ilkesine aykırıdır. Kararda; Araç sahibi kişinin kusurunun bulunup bulunmadığı, belgesiz ticari amaçlı yolcu taşımacılığına izin verip vermediği değerlendirilmeden idare tarafından yaptırım uygulanmaktadır. Bu durum işlemediği bir fiilden dolayı araç sahibine yaptırım uygulanmasına neden olabilecek niteliktedir. Dolayısıyla, izinsiz yolcu taşımacılığı yapılması ve sürücüsünün araç sahibi olmaması halinde tescil plakası sahiplerine sadece ruhsat sahibi olmaları nedeniyle yaptırım uygulanması, cezaların şahsiliği ilkesine aykırıdır.

Korsandan Bağlanan Araç Satılır Mı?

Korsandan bağlanan aracın satılması hukuken mümkün değildir. Zira araç kayıtlarında trafikten men işlemine ilişkin şerh bulunmakta olup noterde yapılacak satış işlemleri sırasında şerh karşınıza çıkmaktadır.

Korsan Taksi Yolcu Cezası 2024

Korsan taksici olmak kadar korsan taksi ile yolculuk yapmak da bir idari para cezası gerektirmektedir. Korsan taksi yakalandığında içinde yolcu varsa hem sürücüye hem de korsan taksi içinde bulunan yolcuya ceza kesilmektedir. Korsan taksi müşteri cezası 2024 yılı için 2.143,00 TL idari para cezası uygulanmaktadır. (KTK EK-2/6)

Korsan Taksi Yolcu Cezası İtiraz

Korsan taksi cezası itiraz, korsan taksi işi yapan veya korsan taksi ile yolculuk yapan kişilerin, kendilerine uygulanan cezaya karşı yasal yollara başvurmasıdır. Korsan taksi cezası itiraz, cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde yapılmalıdır. Korsan taksi cezası itiraz, cezayı kesen kuruma veya mahkemeye yapılabilir. Korsan taksi cezası itiraz, cezanın iptal edilmesi veya indirilmesi için gerekçelerin ve delillerin sunulmasını gerektirir. Korsan taksi cezası itiraz, başarılı olması halinde, cezanın kaldırılması veya azaltılması sağlanabilir. Ancak, korsan taksi cezası itiraz, başarısız olması halinde, cezanın artması veya ek yaptırımların uygulanması riski de vardır

Korsan Taksi Yolcu Cezası Nereye Ödenir? 

Korsan Taksi trafik idari para cezaları; Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe birimlerine, vergi dairelerine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yetkilendirilen banka ve PTT aracılığıyla ödenebilir.

Korsan Taksi Cezası Erken Ödeme İndirimi

Korsan taksi cezası erken ödeme indirimi, korsan taksi işi yapan veya korsan taksi ile yolculuk yapan kişilerin, kendilerine uygulanan cezayı belirli bir süre içinde ödemeleri halinde, cezada indirim yapılmasıdır. Korsan taksi cezası erken ödeme indirimi, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 17. Maddesine göre uygulanır. Buna göre, korsan taksi cezası erken ödeme indirimi, cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, cezada %25 indirim yapılır. Dolayısıyla 2024 yılı için korsan taksi kullanan sürücüye 32.233 TL idari para cezası kesilmektedir. Bu ceza 15 gün içerisinde ödenmesi halinde % 25 indirimli olarak 24.174,75 TL korsan taksi sürücü tarafından ödenmesi mümkündür. Korsan taksi cezası erken ödeme indirimi, cezanın 15 gün içinde ödenmemesi halinde, cezada herhangi bir indirim yapılmaz.

2024 yılı için korsan taksi yolcu cezası 2.143,00 TL dir. 15 gün içinde ödenmesi halinde bu miktar %25 indirimli olarak 1.607,25 TL olmaktadır.

Korsan Taksi Cezası Ehliyete El Koyma

Sürücü belgelerine farklı sebeplerden dolayı 6 ay, 1-2 sene gibi el koyulabilir. Hatta bazı durumlarda ehliyetiniz tamamen iptal edilir. Aşağıdaki sebeplerden dolayı ehliyete el konulur:

 • 100 ceza puanının doldurulması
 • Ölüme sebebiyet veren trafik kazasına karışmak
 • Uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmak
 • Stajyer sürücü olarak kural ihlali yapmak,
 • Ehliyetin geçerlilik süresinin dolması
 • Sağlık durumunun bozulması
 • Hız sınırı kuralına uymamak
 • Alkollü araç kullanmak

Korsan Taksi İkinci Kez Yakalanırsa Ne Olur?

İkinci kez korsan taksiden ceza uygulanıyorsa kanundaki tanımıyla fiilen işlendiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde aynı sebepten dolayı cezai işlem uygulandıysa bu sefer idari para cezası iki kat olarak uygulanır. Korsan taksi sürücüsü bir yıl içerisinde tekrar yakalanması halinde 64.466 TL idari para cezası ödeyecektir.

Korsan Taksi Ehliyet Ceza Puanı

Ehliyet Ceza puanları aşağıdaki gibidir. Sadece korsan taksi kullanılmasından ötürü ehliyet ceza puanı verilmemelidir.

Trafik Cezaları Ehliyet Ceza Puanları
Alkollü araç kullanmak 20 puan
Kırmızı ışıkta geçmek 20 puan
Yakın mesafe takibi 20 puan
Trafik levhalarına uymamak 20 puan
Dönüşlerde sinyal vermemek 20 puan
Plakasız araç kullanmak 20 puan
Motosiklet kullanırken kask takmamak 15 puan
Emniyet kemeri takmamak 15 puan
Hız sınırını %30 veya daha fazla oranda aşmak 15 puan
Hız sınırını %10 ile %30 oranı arasında aşmak 10 puan
Muayenesiz araç kullanmak 10 puan
Sürücü belgesi olmadan araç kullanmak 5 puan

Erişimin Engellenmesi Red Kararına İtiraz Dilekçesi;

Erişimin Engellenmesi İtiraz Dilekçesi

 

……….. SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

İTİRAZDA BULUNAN
(MAĞDUR)                     :

VEKİLİ                            :

KONU                            : ……. Sulh Ceza Hakimliği’nin ……. tarih ve …… / ……. Sayılı  “ www…….com” internet sitesine erişimin engellenmesi talebinin reddi kararının itirazen kaldırılarak, erişimin engellenmesi talebinin kabulüne karar verilmesinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilim adına ……. Sulh Ceza Hakimliği’ne … tarihte kişlik haklarının ihlali nedeniyle “ “www…….com” sitesine erişim engellenmesi talebi sunulmuştur. Ancak bu talebimiz hakimlik tarafından reddedilmiştir.

2-) … Sulh Ceza Hakimliği’nin kararının eksik inceleme sonucu alındığı, dolayısıyla usul ve yasaya aykırı olduğu kanaatindeyiz. Söz konusu internet sitesinde müvekkilin kişilik hakların ciddi bir şekilde saldırı bulunmaktadır.

HUKUKİ NEDENLER : 5651 Sayılı Kanun ve ilgili tüm mevzuatlar
HUKUKİ DELİLLER : İlgili internet sitesi görüntüleri ve diğer tüm deliller

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, ……. Sulh Ceza Hakimliği’nin ……. tarih ve …… / ……. Sayılı  kararına süresinde itiraz ederek, kişilik hakkının ihlali nedeniyle “………..com” adlı internet sitesi için “erişimin engellenmesine” karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/…

EK    :

 • ……. Sulh Ceza Hakimliği’nin ……. tarih ve …… / ……. Sayılı

 

İtiraz Eden Vekili
Av. Yekcan ÖNER

Erişimin Engellenmesi Dilekçesi

Erişimin Engellenmesi Talebi Dilekçesi – Erişimin Engellenmesi Dava Dilekçesi

 

……….. SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

TALEPTE BULUNAN
(MAĞDUR)                     :

VEKİLİ                            :

KONU                       : Kişilik hakkı ihlali nedeniyle “www. ….. .com” internet sitesine erişimin engellenmesi kararı verilmesi hakkındadır.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilim ….. … bir üniversite öğrencisidir. Kendisinin adı, soyadı ve fotoğrafları pornografik sitelerde geçirilerek kendisine karşı bir linç kampanyası başlatılmıştır. Ayrıca müstehcen fotoğrafı da talep konusu url de geçmektedir. Kendisinin adı ve soyadı google.com.tr arama motorlarına yazıldığında bu web siteleri görünmekte, bu yüzden kişilik hakları ciddi manada zedelenmektedir. Bu görüntülerin yayınlandığı siteler bakımından 5651 sayılı kanunun 8. Maddesi gereği erişim engellemesi kararı verilmesi gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER : 5651 Sayılı Kanun ve ilgili tüm mevzuatlar
HUKUKİ DELİLLER : İlgili internet sitesi görüntüleri ve diğer tüm deliller

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, somut olayda 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında kişilik hakkının ihlali nedeniyle “………..com” adlı internet sitesi için “erişimin engellenmesine” karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/…

 

Talep Eden Vekili
Av.

 

EKLER         :

 • İlgili internet sitesi görüntüleri ve linkleri içeren bir adet CD

Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Yargıtay Kararları

Hakaret Manevi Tazminat Yargıtay Kararları

1-) Haksız fiil tarihinden itibaren sekiz yıl içinde tazminat davası açma hakkı vardır. (TBK.72)

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2016/12827 Esas 2016/12073 Karar 

Davacı; davalı ile komşu olduklarını, aralarında önceye dayalı husumet bulunduğunu, olay günü de yanından geçerken arabasının camını açarak kendisine hakaret ettiğini, bu durumun kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğunu iddia ederek, uğranılan zararın tazmini isteminde bulunmuştur.

Davalı, cevap dilekçesiyle istemin zamanaşımından ve esastan reddi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece, manevi tazminat davalarında zamanaşımının haksız fiil tarihinden itibaren iki yıl olduğu, fail ve fiilin öğrenilmesinden itibaren iki yıl içerisinde davanın açılması gerektiği, davacının talebine konu olayın 18/03/2010 tarihinde gerçekleştiği, davanın 06/11/2015 tarihinde açıldığı, davacının haksız fiil sebebiyle manevi tazminat talebine ilişkin davasının zamanaşımına uğramış olduğu gerekçesiyle davanın zamanaşımı nedeniyle reddine karar verilmiştir.

Olay tarihinde yürürlükte bulunan BK’nın 60/2. maddesinde (TBK.72) tazminat isteminin, ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı süresini öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuş olması halinde bu zamanaşımı süresinin uygulanacağı düzenlenmiştir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 125. maddesinde bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişinin, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılacağı düzenlenmiştir. Aynı Yasa 66. maddesinde ise hakaret suçu yönünden dava zamanaşımı süresi sekiz yıl olarak belirlenmiştir.

Davaya konu olayda; haksız fiil 18/03/2010 tarihinde gerçekleşmiş olup, olay sebebiyle davalı hakkında ….. Mahkemesi’nin ….. esas sayılı dosyasında kamu davası açılmış, yapılan yargılama sonunda …. cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir.

Şu halde; yukarıda belirtilen yasa maddeleri gereği davacının haksız fiil tarihinden itibaren sekiz yıl içinde tazminat davası açma hakkı vardır. Mahkemece, davanın esastan incelenerek bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme ile istemin zamanaşımından reddi doğru olmamış, bu durum kararın bozulmasını gerektirmiştir.

2-) Haksız fiilden doğan davalarda, haksız fiilin işlendiği veya zararın meydana geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer, ya da zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2016/3335 Esas 2016/6146 Karar 

Türk Medeni Kanunu’nun 25/son maddesine göre; davacı, kişilik haklarının korunması için kendi yerleşim yeri veya davalının yerleşim yeri mahkemesinde dava açabilir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 16. maddesine göre ise; haksız fiilden doğan davalarda, haksız fiilin işlendiği veya zararın meydana geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer, ya da zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir. Şu durumda, dava konusu olayda, kişilik haklarının saldırıya uğradığı iddia edildiğinden zarar gören, davayı kendisinin veya davalının yerleşim yeri mahkemesinde veya haksız eylemin meydana geldiği yer mahkemesinde açabilir. Bu seçeneklerden herhangi birini kullanmak, bu tür davalarda davacıya tanınmış bir haktır.

Somut olayda davacı, bu seçimlik hakkını kendi yerleşim yeri mahkemesinde kullanmıştır. Bu hakkı kullanmanın yasal dayanağı da yukarıda belirtilmiştir. Bu bakımdan işin esası incelenerek karar vermek gerekirken, yasa hükümlerine aykırı olarak yetkisizlik kararı verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

3-) Hukuk hakimi, ceza mahkemesinin beraat kararı ile bağlı değil ise de hem ilmi, hem de kökleşmiş yargı kararlarında ceza mahkemesince belirlenen maddi olgunun hukuk hakimini bağlayacağı kabul edilmektedir. 

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2016/10596 Esas 2016/6968 Karar 

Dosya kapsamından; … 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2015/837 karar sayılı dosyası ile davalının davacıya karşı tehdit ve hakaret eylemlerini gerçekleştirmiş olması sebebiyle mahkumiyet hükmü kurulduğu, kararın temyiz edilmekle henüz kesinleşmediği anlaşılmaktadır.

6098 sayılı TBK’nın 74. maddesi uyarınca hukuk hakimi, ceza mahkemesinin beraat kararı ile bağlı değil ise de hem ilmi, hem de kökleşmiş yargı kararlarında ceza mahkemesince belirlenen maddi olgunun hukuk hakimini bağlayacağı kabul edilmektedir. Dava konusu olayın özelliği sebebiyle ceza mahkemesindeki davanın kesinleşmesi beklenmeli ve tüm kanıtlar birlikte değerlendirilerek varılacak sonuca göre bir karar verilmelidir. Mahkemece açıklanan yönler gözetilmeyerek, yerinde olmayan gerekçe ile yazılı biçimde karar verilmiş olması, usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Hakaret Manevi Tazminat Davası Dilekçe Örneği

… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

DAVACI                :

VEKİLİ                  : Av. Yekcan ÖNER
DAVALI                 :

ADRESİ                :

DAVA DEĞERİ     : …….. TL

KONU                  : Hakaret sebebi ile Manevi Tazminat İstemimizden İbarettir.

AÇIKLAMALAR  :

1-) Müvekkilimiz … …, toplumda ve çevresinde saygı gören bir bilim insanıdır. Kendisi halen … Üniversitesi … Fakültesi’nde … Bölüm Başkanlığı yapmaktadır.
2-) Müvekkilimiz …/…/… tarihinde … televizyonundaki “….” programına  konuk olarak katılmıştır. Bu programda müvekkilimiz diğer katılanlarla gayet seviyeli bir şekilde tartışmış ve görüşlerini beyan etmiştir.  Ancak … … isimli şahıs ile girdiği bir tartışma sırasında müvekkilimiz sakin olmasına rağmen karşı taraf saygısız bir şekilde “Senin gibi bir şerefsiz olamaz. Bu kötü niyetli düşüncen batsın, ahlaksız.” şeklinde ifadeler kullanmak suretiyle müvekkilimize hakaretlerde bulunmuştur. “…..” konuk olduğu programda davalının anılan eylemi müvekkilin insanların gözünde küçük düşmesine, onurunun kırılmasına ve saygınlığının zarar görmesine neden olmuştur. Müvekkilimiz, yaşadığı olay nedeni ile psikolojik sarsıntı yaşamıştır.
3-) Tüm bu gelişmeler ışığında, ilgili görüntü kayıtları dilekçemiz ekinde sunulmuş olup, tanık listesinde isimleri yer alan ilgililer tarafından, mahkemenizce uygun görülmesi halinde, duruma ilişkin izahat verilecektir.
4-)  Müvekkilime hakaret eden … …’dan şikayetçiyiz ve ilgili şahsın cezalandırılması için tarafınıza başvurma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.
HUKUKİ NEDENLER : 6098 S. K. m. 51, 58, 6100 S. K. m. 2, 3, 107, 5237 S. K. m. 125 ve ilgili sair mevzuat.
HUKUKİ DELİLLER    : Program kayıtları, tanık beyanları ve diğer tüm deliller.
SONUÇ VE İSTEM      :Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerle, davalının hakaret oluşturan eylemleri nedeniyle kişilik hakları zedelenen müvekkil lehine 40.000 TL manevi tazminatın, haksız fiil tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ödenmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya tahmiline karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederiz. …/…/…

EKLER                          :

 • Program kayıtlarını içeren CD,
 • Bir adet özel yetki içerir onaylı vekaletname örneği.
Davacı Vekili
Av. Yekcan ÖNER

Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Cevap Dilekçesi

Hakaret Manevi Tazminat Cevap Dilekçesi

 

…..  ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

Dosya No       : 

Davalı             :

Vekili              : Av.

Davacı           :

Vekili              : Av.

Konu             : Cevap dilekçemizin sunulması ve iş bu davanın reddinden ibarettir.

Açıklamalar :

Yukarıda numarası verilen dosya mahkemeniz nezdinde müvekkil aleyhine 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesi kapsamında hakaret suçundan ceza davası açılmış ve cezalandırılması istenmiştir. Ayrıca  ……..TL manevi tazminatın haksız fiilin gerçekleştiği tarih olan …/…/… tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsili istemine ilişkin dava dilekçesi …/…/… tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiş olmakla, davalı müvekkile karşı haksız ve yersiz olan iş bu davaya karşı süresi içinde cevap ve itirazlarımızı sunuyoruz. Şöyle ki;

1-) Müvekkilin davacıya yönelik …… ifadeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde; müvekkilin davacı tarafa yönelttiği sözlerinin, davacının onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, nezaket dışı ve kaba söz niteliğindedir. Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye yönelik olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir.

2-)  Hal böyle iken, müvekkile karşı açılmış bu davanın reddi gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, yerinde bulunmayan davanın reddine, masraf ve vekalet ücretinin davacı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz. …/…/…

 

Davalı Vekili
Av.

Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat

Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Miktarı

Hakaret tazminatı ne kadar? Hakaret nedeniyle manevi tazminatın belli bir miktarı bulunmamaktadır. Her davada bu miktar farklılık göstermektedir.
Hakaret sebebiyle manevi tazminat zenginleşmeye sebep olmayacak şekilde uygun miktarda hükmedilmelidir. Mağdur kişinin zenginleşmesine sebep vermeyecek şekilde manevi tazminat belirlenmelidir.

Hakaret Davası Tazminat Miktarı 2024

Hakaret manevi tazminat ne kadar? Hakaret saldırısına ilişkin fiil ve olayın özelliği yanında, tarafların kusur durumu, sıfatları, işgal ettikleri makam, sosyal ve ekonomik durumları ile her olaya göre değişebilecek özel durum ve koşullar da dikkate alınarak hakaret davası tazminat miktarı belirlenecektir.

Hakaret Tazminat Davası Ne Kadar Sürer?

Hakaret sebebiyle manevi tazminat davası; mahkeme yoğunluğu, dava konusuna ilişkin fiil ve olayın özelliği gibi durumlara dayanarak manevi tazminat davası süresi değişiklik gösterebilir. Ancak ortalama hakaret sebebiyle manevi tazminat davası 1 yıla yakın sürebilmektedir.

Hakaret Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Manevi zarar, kişilik değerlerinde oluşan objektif eksilmedir. Acı ve elemin karşılığı manevi zarar olarak kabul edilerek keder ve acılarını içlerinde gizleyenleri tazminat isteme haklarından yoksun bırakmamak için kanunlarımız manevi tazminat verilebilecek bazı olguları özel olarak düzenlemiştir.

Kişilik haklarının ihlali nedeniyle manevi tazminat davası hukuk mahkemelerinde açılmalıdır.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 09/04/2014 tarihli 2013/4-1008 esas, 2014/490 sayılı kararında da belirtildiği üzere, ceza mahkemesi kararlarının hukuk mahkemesine (davasına) etkisi, hukukumuzda 6098 sayılı TBK’nın 74. maddesinde düzenlenmiş olup; hukuk hakimi, ceza mahkemesinin kesinleşmiş kararları karşısında ilke olarak bağımsız kılınmıştır.

6098 sayılı Kanun’un “I. Ceza hukuku ile ilişkisinde” başlıklı 74. maddesinde: “Hâkim, zarar verenin kusurunun olup olmadığı, ayırt etme gücünün bulunup bulunmadığı hakkında karar verirken, ceza hukukunun sorumlulukla ilgili hükümleriyle bağlı olmadığı gibi ceza hâkimi tarafından verilen beraat kararıyla da bağlı değildir. Aynı şekilde, ceza hâkiminin kusurun değerlendirilmesine ve zararın belirlenmesine ilişkin kararı da, hukuk hakimini bağlamaz” hükmü yer almaktadır. Bu düzenleme nedeniyle ceza mahkemesince verilen, beraat kararı, kusur ve derecesi, zarar tutarı, temyiz gücü ve yükletilme yeterliği, illiyet gibi esasların hukuk hâkimini bağlamayacağı konusunda duraksama bulunmadığı kabul edilmektedir. Ancak, öğretide ve Yargıtay’ın yerleşmiş içtihatlarında, ceza hakiminin tespit ettiği “maddi olaylarla” ve özellikle \”fiilin hukuka aykırılığı\” konusuyla hukuk hâkiminin tamamen bağlı olacağı kabul edilmektedir. Yani, maddi olayları ve yasak eylemlerin varlığını saptayan ceza mahkemesi kararının, taraflar yönünden kesin delil niteliği taşıdığı kabul edilmektedir.

Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Davasında Yetkili Mahkeme

Türk Medeni Kanunu’nun 25/son maddesine göre; davacı, kişilik haklarının korunması için kendi yerleşim yeri veya davalının yerleşim yeri mahkemesinde dava açabilir.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 16. maddesine göre ise; haksız fiilden doğan davalarda, haksız fiilin işlendiği veya zararın meydana geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer, ya da zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir.

Kişilik haklarının saldırıya uğramasından dolayı zarar gören, davayı kendisinin veya davalının yerleşim yeri mahkemesinde veya haksız eylemin meydana geldiği yer mahkemesinde açabilir. Bu seçeneklerden herhangi birini kullanmak, bu tür davalarda davacıya tanınmış bir haktır.

Hakaret Tazminat Davası Zamanaşımı?

Hakaret manevi tazminat zamanaşımı sekiz yıldır. Haksız fiil tarihinden itibaren sekiz yıl içinde tazminat davası açma hakkı vardır.

6098 sayılı TBK m.72 gereğince tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımını öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa uygulanacak zamanaşımı süresi, o suçun bağlı olduğu ceza zamanaşımı süresidir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesinde düzenlenen hakaret suçunun ceza zamanaşımı süresi, aynı Kanun’un 66. maddesi uyarınca 8 yıldır.

Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Faiz Başlangıcı

Tazminat hukuku ilkeleri gereğince, haksız eylemden kaynaklanan zararın ödetilmesi amacıyla açılan davalarda, istek bulunması durumunda, kabul edilecek tazminata olay gününden itibaren faiz yürütülmesi gerekir.

Hakaret sebebiyle manevi tazminat davalarında faiz başlangıcı olay tarihinden itibaren olmalıdır.

Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Davasında Ceza Davası Bekletici Mesele Yapılır Mı?

6098 sayılı TBK’nın 74. maddesi uyarınca hukuk hakimi, ceza mahkemesinin beraat kararı ile bağlı değil ise de hem ilmi, hem de kökleşmiş yargı kararlarında ceza mahkemesince belirlenen maddi olgunun hukuk hakimini bağlayacağı kabul edilmektedir.

Dava konusu olayın özelliğine göre ceza mahkemesindeki davanın kesinleşmesi beklenebilir. Bu durum her dava konusu için ayrı bir şekilde değerlendirilir.

Yani dava konusu olayın özelliğine göre ceza dosyasının kesinleşmesi beklenmeli ve tüm kanıtlar birlikte değerlendirilerek varılacak sonuca göre hukuk hakimi bir karar vermelidir.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Nedeniyle Erişimin Engellenmesi

T.C. Anayasasının “Özel hayatın gizliliği ve korunması” başlık ve “Özel hayatın gizliliği” alt başlıklı 20. maddesi;

“… Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.

İnternet ortamında yayımlanması hâlinde erişimi engellenebilecek içerik türüne iki yeni kategori daha eklenmiş, Kanun’un 8., 8/A, 9. ve 9/A maddeleri olmak üzere 5651 sayılı Kanun’un toplamda dört maddesi erişimin engellenmesi usullerinin düzenlenmesine hasredilmiştir.

Özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi nedeniyle erişimin engellenmesi başvuru yolu, 5651 sayılı Kanunun 9/A maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu bu düzenlemeye göre;

 1. İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler, Kuruma doğrudan başvurarak içeriğe erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasını isteyebilir.
 2. Yapılan bu istekte; hakkın ihlaline neden olan yayının tam adresi (URL), hangi açılardan hakkın ihlal edildiğine ilişkin açıklama ve kimlik bilgilerini ispatlayacak bilgilere yer verilir. Bu bilgilerde eksiklik olması halinde talep işleme konulmaz.
 3. Kurum, kendisine gelen bu talebi uygulanmak üzere derhal Birliğe bildirir, erişim sağlayıcılar bu tedbir talebini derhal, en geç dört saat içinde yerine getirir.
 4. Erişimin engellenmesi, özel hayatın gizliliğini ihlal eden yayın, kısım, bölüm, resim, video ile ilgili olarak (URL şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla uygulanır.
 5. Erişimin engellenmesini talep eden kişiler, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğinden bahisle erişimin engellenmesi talebini talepte bulunduğu saatten itibaren yirmi dört saat içinde sulh ceza hakiminin kararına sunar. Hakim, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edilip edilmediğini değerlendirerek vereceği kararını en geç kırk sekiz saat içinde açıklar ve doğrudan Kuruma gönderir; aksi halde, erişimin engellenmesi tedbiri kendiliğinden kalkar.”
Yukarıdaki madde metninden de anlaşılacağı üzere, erişimin engellenmesini talep ederek Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) başvuran kişiler, başvurularının BTK tarafından kabul edilmesini takip eden yirmi dört saat içinde özel hayatın gizliliğinin ihlaline gerekçe olarak bildirdikleri tam internet adreslerini (URL) sulh ceza hakiminin kararına sunmaları gerekmektedir.
Sulh ceza hakimi, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edilip edilmediğini değerlendirerek vereceği kararını en geç kırk sekiz saat içinde açıklar ve doğrudan BTK’ ya gönderir. Aksi halde, erişimin engellenmesi tedbiri kendiliğinden kalkacaktır.