AVM Hırsızlık Suçu ve Cezası

AVM Hırsızlığı

TCK’nin Malvarlığına karşı suçlar bölümünün 141. ve devamı maddelerinde hırsızlık suçu düzenlenmiştir. Hırsızlık, başkasının tasarrufunda bulunan bir malı kendi rızası olmadan bir başkasının kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alınması şeklinde tanımlanmaktadır. Örneğin; AVM’deki bir mağazadan satış ücretini ödemeden her hangi bir malı bulunduğu yerden alıp götürmek hırsızlık suçunu oluşturur.

Türk Ceza Kanunu’nun 141.madde de düzenlemiş olduğu suç türü basit hırsızlık suçudur. AVM’de yaşanan hırsızlık ise, nitelikli bir haldir. Yani basit hırsızlığa göre daha fazla ceza gerektirir.

TCK m.142/2-h – “Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında, işlenmesi hali” şeklinde düzenlenerek alışveriş merkezinin içerisinde gerçekleşen hırsızlık suçunu, nitelikli hırsızlık suçu olarak bu madde kapsamında değerlendirmektedir. 

AVM’de Hırsızlık cezası 

TCK m.142/2-h bendi uyarınca  AVM’de hırsızlık suçu;

“Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında, işlenmesi halinde, beş yıldan on yıla kadar hapis cezasına hükmolunur” şeklinde cezai müeyyidesi belirtilmiştir.

AVM’de hırsızlık yapılması durumunda hırsızlık yapan kişi 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası alacaktır.

AVM Hırsızlık Dava Sonuçları

  • Mağazadan aldığı ürünü mağaza görevlilerinin fark etmesi üzerine kabine geri bırakan kişi hırsızlığa teşebbüs suçundan cezalandırılmalıdır. 

Olay günü 05.01.2016 tarihli CD inceleme ve tespit tutanağına göre, saat 14.30 sıralarında sanığın mağazadan denemek için pantolon aldığı ve etiketini sökerek montunun ceplerine koyduğu, mağazadan denemek için aldığı pantolonu deneme kabininde üzerinden çıkararak tekrar yerine koyduğu ve mağazadan çıktığı sırada güvenlik görevlileri tarafından fark edildiği, sanığın suçun icra hareketlerinden gönüllü olarak vazgeçerek pantolonun alarmını ve etiketini sökmesine rağmen yerine bıraktığı, sanığın savunmasında pantolonu denediği sırada etiketinin ve alarmının söküldüğünü, korktuğu için bu durumu söyleyemediğini ve pantolonu da beğenmediği için yeniden aldığı yere koyduğunu belirterek atılı suçu kabul etmediği anlaşılmıştır.

Sanık müdafiinin temyiz isteminin beraat kararı verilmesi gerektiğine ilişkin olduğu belirlenerek yapılan incelemede; dosya içerisinde mevcut kamera görüntülerine ilişkin tutanağa göre; sanığın mağazadan denemek için pantolon aldığı, bir süre sonra kabinden mağazaya ait pantolonu kendi pantolonunun üzerine giymiş şekilde çıktığı, mağazanın güvenlik görevlisi tanık …’ün beyanına göre halinden şüphelenilen sanığın mağaza içerisinde izlenildiği, sanığın deneme kabininden çıkması ile güvenlik görevlilerinin kabine baktıkları, sanığın güvenlik görevlileri tarafından izlenildiğini fark etmesi üzerine yeniden deneme kabinine girerek denediği pantolonu aldığı yere bıraktığı, güvenlik görevlisinin denenen ürünü kontrol ettiğinde alarm kısmının sökülmüş ve etiketinin de koparıldığını fark ettiği, sanığın güvenlik görevlisine alarmın ve etiketin nerede olduğunu bilmediğini beyan etmesine karşılık polis memurları geldiğinde montunun cebinden alarmı ve etiketi çıkardığı, sanığın bu şekilde kasten icrai hareketlere başladığı ancak mağaza içerisindeyken güvenlik görevlilerince takip edildiğini anlaması üzerine ürünü yerine koyduğu anlaşılmakla, hırsızlık suçunun teşebbüs aşamasında kaldığı gözetilmeden sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

AVM’de Hırsızlık Yaparken Yakalanmak

Suçlunun AVM’de hırsızlık yaparken yakalanması durumunda, suçun tamamlanmaması nedeniyle TCK madde 35’te düzenlenen suça teşebbüs hükümleri söz konusu olacaktır. Suça teşebbüs, kişinin bir suçu işlemeye doğrudan doğruya başlayıp elinde olmayan nedenlerden dolayı tamamlayamaması durumudur.  Yani kişi bir suçu işlemeye kasteder ve elverişli hareketlerle suçun icra hareketlerine başlar ancak elinde olmayan nedenlerden dolayı netice meydana gelmez. Örneğin; alışveriş merkezindeki bir mağazadan mont çalan birinin mağaza çalışanları tarafından AVM’de yakalanması durumu suça teşebbüse örnektir. Son olarak tamamlanmış bir suç için suça teşebbüs cezada bir indirim nedenidir. Yani TCK M.35 uyarınca verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir.

Bu bilgiler ışığında suça teşebbüs durumunda AVM’de hırsızlık yaparken elinde olmayan nedenlerden dolayı yakalanan bir kişi ceza yargılaması sırasında nitelikli hırsızlık suçunun tamamlanmaması nedeniyle yani suçun teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle suçun tamamından cezalandırılmayacaktır. Çünkü teşebbüs şartları gerçekleştiği varsayıldığında, failin elinde olmayan bir nedenle suçun tamamlanamaması hali vuku bulacaktır ve fail meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığına göre cezalandırılacaktır.

AVM Otoparkında Hırsızlık 

AVM otoparkının bina veya eklentisi niteliğinde olup olmadığı araştırılmalıdır. Otoparkın bina veya eklentileri içinde yer alması durumunda  5237 sayılı TCK’nın 142/2-h maddesi kapsamında hüküm kurulması gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir