Reddi Miras Dilekçesi

                                            … SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                      :

ADRES                       :

VEKİLİ                        :

KONU                         : Mirasın reddi beyanının tespiti ve tescili ile, mirasın reddinin, mirası reddeden kişiden sonra gelen mirasçılara bildirilmesi istemimizi içerir.

AÇIKLAMALAR         :

1-) Müvekkilimizin babası … …, …/…/… tarihinde vefat etmiştir. (EK-1)

2-) Geriye kalan mirasçısı olarak murise ait taşınır, taşınmaz, borç, alacak ve nakit para gibi aktif ve pasifleri kabul etmeyip, muristen, müvekkilin payına düşen mirasın tamamının reddine karar verilmesini talep etmekteyiz.

3-) Müvekkilimizin reddi isteminin tespiti ve tescili ile, mirasın reddinin, mirası reddi sonrasında müvekkilimizin babasının mirasçısı konumuna gelen babaanne ve dedesine bildirilmesi için mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER  : 4721 S. K. m. 605, 606, 609, 6100 S. K. m. 382-388

HUKUKİ DELİLLER    :  Ölüm belgesi, Nüfus kaydı, Mirasçılık belgesi ve tüm sair deliller

SONUÇ VE İSTEM   : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimizin isteminin tespiti ve tescili ile, mirasın reddinin, müvekkilimiz adına vekaleten arz ve talep ederiz…./…/2023

Davacı Vekili

Av….

 

EKLER:  
1- Ölüm belgesi

2- Nüfus kaydı

3- Mirasçılık belgesi

4- Bir adet özel yetki içerir onaylı vekaletname örneği.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir