Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Şikayet Dilekçesi

 

……………. NÖBETÇİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

ŞİKAYETÇİ : ………….

ADRES : ………….

ŞÜPHELİ : Faili Meçhul

SUÇ : Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu

SUÇ TARİHİ : ………

AÇIKLAMALAR :

……………… günü ……………bank …………….Şubesinin şahsıma vermiş olduğu ve ticari alışverişlerde kullanmakta olduğum kendime ait ……………….numaralı kredi kartından  bankadan tarafıma hesabımdan toplam ………… TL alışveriş yapıldığına ve bu alışverişin ardından tarafıma mesaj gelmesi üzerine internet bankacılığı vasıtası ile yaptığım araştırmada, rızam ve bilgim dışında ………….. sitesinden ……….TL internet alışverişi yapıldığı tespit olundu. Banka ile görüşerek bilgim dışında kopyalanan ve yetkisiz bir kimse tarafından kullanılan kartın iptalini sağladım.

Türk Ceza Kanunun 245’nci maddesine göre “Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.”

Bu nedenler ile kartımdan …………TL alışveriş yapan ve kartı kopyalayan şüpheli veya şüphelilerin tespit edilerek yasaya aykırı ve suç teşkil eden eylemleri nedeniyle her türlü tazminat talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla, eylemine uyan TCK’nın ilgili maddeleri gereği kovuşturma yapılarak cezalandırılması talep olunmaktadır.

HUKUKİ NEDENLER : TCK. 245 md. ve diğer ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen nedenlerle şüpheli/şüpheliler hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. (tarih)

Şikayetçi (Ad-Soyad)

EKLER: Kredi Kartı Fotokopisi, ……..Bankası Harcama itiraz formu

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir