Bağımsız Tedbir Nafakası Dilekçe Örneği

Bağımsız bir şekilde açılabilen tedbir nafakası davası basit yargılama usulüne tabidir. Bu davayı açarken TMK m. 197’ye göre açılması gerekir.

                             İSTANBUL NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVALI                  :

VEKİLİ                   :

DAVACI                  :

VEKİLİ                    :

KONU                     : Tedbir Nafakası Davası

AÇIKLAMALAR     :

1) Davalı eşim ile 11.11.2011 tarihinde evlendik. Bu evliliğimizden 27.11.2013 doğumlu Burcu ile 21.10.2015 doğumlu Yaman adlı iki çocuğumuz dünyaya gelmiştir. (EK-1)

2) Davalının başka bir kadınla yaşamaya başlaması üzerine (EK-2) yaklaşık dört aydır ayrı yaşamaktayız.

3) Ortak hayatın davalının başka bir kadınla yaşamaya başlaması sebebiyle olanaksız hale gelmesi üzerine davalının eşi ve ergin olmayan çocuğuna parasal katkı yapması için (TMK m.197 f.II) dava açma zorunluluğu doğmuş bulunmaktadır.

DELİLLER                  : Nüfus aile kayıt tablosu, tanık anlatımı, ekonomik ve sosyal durum araştırması

HUKUKİ SEBEPLER : TMK ve diğer ilgili mevzuatların tümü

SONUÇ VE İSTEM    :
Yukarıda açıkladığımız nedenlerle davanın kabulü ile davalıdan davacı için aylık 2.000 TL, küçük müşterek çocukların her biri için aylık 1000 TL tedbir nafakasının alınarak davacıya verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. 01.11.2022

Davacı Vekili

 

 EKLİ BELGELER                   :

(HMK m.121)

1- Nüfus aile kayıt tablosu

2- Tanık listesi

3- Vekaletname

İSTENECEK BELGELER :

1- Taraflara ilişkin ekonomik ve sosyal durum araştırması

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir