Anlaşmalı Boşanma Dilekçe Örneği

… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI                                :

ADRES                                 :

VEKİLİ                                  :

DAVALI                                 : 

ADRESİ                                :

KONU                                   : Anlaşmalı olarak boşanma istemimizi içerir.

 

AÇIKLAMALAR                  :

1-) Yukarıda kimlik bilgileri yazılı olan taraflar, …/…/… tarihinden bu yana evlidirler. Dilekçemiz ekinde (EK1) sunulan nüfus kayıt örneğinde sunulduğu üzere, bu evlilikten … adında müşterek bir kız çocukları vardır.

2-) Taraflar arasında devam eden evlilik birliği; sevgisizlik, güven zedelenmesi ve anlaşmazlıkların gittikçe artmasıyla sonuçlanmıştır ve eşler için çekilmez bir hal almıştır.

3-) Söz konusu durum eşlerin kendi hür iradeleriyle evlilik birliğini sonlandırmak istemelerine yol açmıştır. Eşler, çocuklarına karşı duydukları derin sevginin etkisiyle onları bu olumsuz tablodan korumak ve huzursuzluk içerisinde büyümemeleri adına , birbirilerine olan sevgi ve saygılarını tamamen yitirmeden dilekçe ekinde sunulan  …/…/… tarihli boşanmanın maddi ve manevi sonuçlarını hakkında anlaşmalı boşanma protokolünü hazırlamış ve  söz konusu protokolü imzalamışlardır.

4-) Bahse konu edilen protokolde, eşlerin evlilik birliği içinde edinmiş oldukları malvarlığının paylaşımına, çocukların velayetine, nafaka ile maddi ve manevi tazminat konuları düzenlenmiş olup tarafların anlaşmasıyla karşılıklı olarak onaylanmıştır.

5-) Türk Medeni Kanunu m.166 ve diğer ilgili maddeler uyarınca yukarıda açıklanan nedenler ve eşlerin karşılıklı olarak kararlaştırdığı protokol gereğince anlaşmalı boşanmayı talep etmek zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : 4721 S. K. m. 166, 168, 184, 4787 S. K. m. 4.

HUKUKİ DELİLLER        : Nüfus kayıtları, kimlik cüzdanı fotokopileri, boşanma protokolü, sair deliller.

SONUÇ VE İSTEM           : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, tarafların ekli anlaşma protokolü hükümleri çerçevesinde boşanmalarına karar verilmesini, arz ve talep ederiz. …/…/…

EK            :

  • Nüfus kayıt örneği
  • Vekaletname
  • Protokol (Aslı duruşmada sunulacaktır.)

 

Davacı Vekili

     Av.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir