Zina Sebebiyle Boşanma Dava Dilekçesi

Boşanma Davası Zina Dilekçe Örneği – Zina Davası Dilekçe Örneği

… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;
DAVACI : ………. ( T.C. … ) 
ADRES :
VEKİLİ :
ADRES :
DAVALI : ………. ( T.C. … ) 
ADRESİ :
KONU : Zina nedeniyle boşanma, nafaka ve tazminat istemlerimizi içerir dilekçemizdir.
AÇIKLAMALAR :
1-) Müvekkilimiz, davalı eşiyle 06.06.2016 tarihinde evlenmiştir.  Tarafların bu evliliklerinden 01.02.2018 doğumlu … adında ve 02.05.2019 doğumlu … isminde çocukları olmuştur.
2-) Müvekkilimiz, … Hava Yolu şirketinde kaptan pilot olarak görev yapmaktadır. Mesleği nedeni ile sık sık yurtdışına uçuşlar gerçekleştirmekte bu uçuşların çoğu da yatılı bir şekildedir.  Bu nedenle, haftada ortalama 3-4 gün evde bulunmamaktadır.
3-) Müvekkilimiz, 04.03.2024 tarihinde saat 08.00 civarı uçuşa gitmek için evden ayrılmıştır. Havaalanına gittikten sonra uçuşun bir sonraki güne ertelendiğini öğrenmiştir. Müvekkil bunun üzerine eşini uyandırmamak için bu durumu eşine haber vermeden eve dönmeye karar vermiştir. Saat 11.00 gibi evine vardığında ise, davalı eşini, yabancı bir erkekle uygunsuz vaziyette bulmuştur. Davalı eş, müvekkilimizin yokluğunu ve ortak çocukların okula gitmelerini fırsat bilmiştir.
4-) Yaşanan arbede üzerine komşular kapıya gelmiş ve bu olaya tanıklık etmişlerdir. Davalı eş ve birlikte olduğu erkek hızlı bir şekilde ortak konuttan ayrılmaya çalışmışlardır. Tüm bu olaylara kapı komşuları şahittir. Tanıkların bilgileri daha sonra mahkemeye sunulacaktır. Ayrıca site güvenlik kamera kayıtlarının bir kopyası da CD halinde dilekçemizin ekinde yer almaktadır.
5-) Müşterek çocuklar, halen müvekkilimizin ebeveynlerinin yanında kalmaktadır. Meydana gelen olaylar nedeniyle ortaya çıkan durum karşısında, müşterek çocukların annesinin yanında kalmaya devam etmesinin, çocuğun gelişimi açısından fevkalade zararlı olacağı açıktır. Bu nedenle, müşterek çocukların dava süresince müvekkilimizin ebeveynlerinin bakım ve gözetimi altında kalmasına, boşanma sonrasında ise, velayetinin müvekkilimize verilmesini talep ediyoruz.
6-) Davalının zina eylemiyle birlikte müvekkilin maruz kaldığı manevi yıkım nedeniyle, müvekkilimiz lehine … TL maddi, … TL manevi olmak üzere, toplam … TL tazminata hükmedilmesini talep ediyoruz.
HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 161, 168, 169, 174, 175, 182, 4787 S. K. m. 4,  6100 S. K. m. 240, 266. ve ilgili tüm mevzuatlar
HUKUKİ DELİLLER : Aile nüfus kaydı örneği, nüfus cüzdanı fotokopisi, işyeri bildirim yazısı, tanık ifadeleri, kamera kayıtları, bilirkişi incelemesi ve diğer tüm deliller
SONUÇ VE İSTEM :  Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, tarafların boşanmalarına, müşterek çocuğun dava süresince büyükannesi ile büyükbabasının yanında kalmasına, çiftin boşanmasına karar verilmesi halinde, velayetlerinin müvekkilimize verilmesine, müvekkilimiz lehine … TL maddi, …TL manevi olmak üzere, toplam … TL tazminata, yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederiz. …/…/…
EKLER :
1- Aile nüfus kaydı örneği ve Kimlik cüzdanı fotokopisi,
2- İşyeri bildirim yazısı,
3- Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi,
4- Kamera kayıtlarını içeren bir adet CD
Davacı Vekili
Av. Yekcan ÖNER

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir