Yoksulluk Nafaka Davası Dilekçe Örneği

Yoksulluk Nafakası Dava Dilekçesi – Yoksulluk Nafakası Dilekçe Örneği

… AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI                 : …… (T.C. ……..)                                                                                                          ADRES                  :

VEKİLİ                   :                                                                                                                                  ADRES                  :

DAVALI                  : …… (T.C. ……..)
ADRES                  :

KONU                    : Yoksulluk nafakası verilmesi istemimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR    :

1-) Müvekkilimiz ile davalı, ekte sunduğumuz, … Aile Mahkemesi’nin …/ …/ … tarih ve …/ E. …/ … K. sayılı kararı ile boşanmışlardır. Mahkemece verilen boşanma ilamında, boşanmaya sebep olan olaylarda davalının ağır kusurlu olduğu hüküm altına alınmıştır. ( EK – 1)

Söz konusu boşanma dosyasında boşanma davasının hızlı bir şekilde sonuçlanması için yoksulluk nafakası talebimiz bulunmamaktaydı.

2-) Müvekkilimiz evlendikten hemen sonra işinden eski eşinin baskıları nedeniyle işinden ayrılmak zorunda kalmıştır. Müvekkilimize ait istifa dilekçesi ektedir. (EK – 2)

3-) Evlilik süreci boyunca işsiz olan müvekkilim boşandıktan sonra da iş bulmakta zorlanmaktadır. Davalı ise … hava yolu şirketinde pilot olarak olarak çalışmakta olup, davalının evlilik birliğinin devam ettiği süre boyunca … TL. maaş aldığı, müvekkilimiz tarafından bilinmektedir.

4-) Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimiz lehine düzenlenecek olan tensip tutanağı ile birlikte dava süresince ayda 7000 TL tedbir nafakası verilmesine dava kesinleştikten sonra yoksulluk nafakası olarak devamına  karar verilmesi için mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER   : 472 1 S. K. m. 175 ve ilgili tüm mevzuatlar

HUKUKİ DELİLLER     :… Aile Mahkemesi’nin …/ …/ … tarih ve …/ E. …/ … K. sayılı kararı, müvekkilimizin …/ …/ … tarihli istifa dilekçesi, sosyal durum raporu ve ilgili tüm deliller

SONUÇ VE İSTEM      : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, Dava tarihinden geçerli olmak kaydıyla müvekkil lehine aylık 7.000,00-TL tedbir nafakasının davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine, hükmün kesinleşmesinden sonra aynı miktarda yoksulluk nafakası olarak devamına, belirlenen bu nafakaların her yıl TÜİK’in yayınladığı ÜFE oranında artırılmasına, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.  …/…/…

EKLER:

1-)… Aile Mahkemesi’nin …/ …/ … tarih ve …/ E. …/ … K. sayılı kararı
2-) İstifa Dilekçesi
3-) Vekaletname örneği

Davacı Vekili
Av. Yekcan ÖNER

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir