İçerik Sağlayıcı – Yer Sağlayıcı – Erişim Sağlayıcı

5651 Sayılı (İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun) yasada 30.07.2020 tarihinde 7253 Sayılı yasa ile bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu nedenle kamuda Yeni Sosyal Medya Yasası, Yeni Sosyal Medya Uygulaması diye belirtilmektedir.

Yeni Sosyal Medya Düzenlemesi 

Yeni sosyal medya uygulamasında yapılan değişiklikler :

 • İnternet kullanımının denetlenmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde “Dijital Mecralar Komisyonu” kurulmuştur. Dijital Mecralar Komisyonu, çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde internet kullanımının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler ile yapılan iş ve işlemler hakkında inceleme, görüşme, raporlama, tavsiye ve görüş bildirme işlemlerini yürütecektir. Kurulan komisyon, kamu kurum ve kuruluşlardan, içerik sağlayıcılardan, erişim sağlayıcılar, yer sağlayıcılar ile yerli veya yabancı diğer gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek ve ilgililerden bilgi alma hakkına sahip olacaktır.
 • Kanunda yer alan terimlere ek olarak “Sosyal Ağ Sağlayıcı” kavramı getirilmiştir.
 • İnternet yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan veya yasadaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcıya verilecek olan idari para cezası arttırılmıştır.
 • 5651 Sayılı yasanın 8. maddesindeki “içeriğe erişimin engellenmesi” yerine “içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine” cümlesi getirilmiştir.
 • Yapılan en önemli değişiklik ise, Kullanıcı sayısı bir milyonun üstündeki sosyal medya şirketleri Türkiye’de temsilcilik belirlemesi yükümlülüğü getirilmesidir.

Sosyal Ağ Sağlayıcı Nedir ?

Sosyal etkileşim amacıyla kullanıcıların internet ortamında metin, görüntü, ses, konum gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkan sağlayan gerçek veya tüzel kişilerdir.

İçerik Sağlayıcı Nedir ?

İçerik sağlayıcı ne demek? İnternet ortamında kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişileri ifade etmektedir.

İçerik sağlayıcı örnek: Youtube, Facebook, İnstagram, Linkedin gibi sitelere üye olarak kendi profillerinde paylaşım yapan kişiler içerik sağlayıcı olarak adlandırılır. Yani kendi İnstagram hesabınızda yapacağınız bir paylaşımla içerik sağlayıcı durumunda oluyorsunuz.

İçerik Sağlayıcının Sorumluluğu

İçerik sağlayıcı, internet ortamında kullanıma sunduğu her türlü içerikten sorumludur.
İçerik sağlayıcı, bağlantı sağladığı başkasına ait içerikten sorumlu değildir. Ancak, sunuş biçiminden, bağlantı sağladığı içeriği benimsediği ve kullanıcının söz konusu içeriğe ulaşmasını amaçladığı açıkça belli ise genel hükümlere göre sorumludur

Yer Sağlayıcı Nedir ?

Yer sağlayıcı ne demek? Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişilerdir.

Yer sağlayıcı kimdir? Yer sağlayıcı örnek: Twitter, Youtube, Linkedin, İnstagram ve Facebook gibi sosyal medya platformları birer yer sağlayıcıdır.

Yer Sağlayıcının Sorumluluğu

Yer sağlayıcının yükümlülükleri 5651 sayılı Kanunun 5. maddesinde belirtilmiştir:

 • Yer sağlayıcı, yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.
 • Yer sağlayıcı, yer sağladığı hukuka aykırı içeriği bu Kanunun 8 inci ve 9 uncu maddelerine göre haberdar edilmesi hâlinde yayından çıkarmakla yükümlüdür.
 • Yer sağlayıcı, yer sağladığı hizmetlere ilişkin trafik bilgilerini bir yıldan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla yükümlüdür.
 • Yer sağlayıcılar, yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yaptıkları işin niteliğine göre sınıflandırılabilir ve hak ve yükümlülükleri itibarıyla farklılaştırılabilirler.
 • Yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan veya bu Kanundaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında Başkan tarafından yüz bin Türk lirasından bir milyon Türk lirasına kadar idari para cezası verilir.

Erişim Sağlayıcı Nedir ?

Erişim sağlayıcı ne demek? İnternet toplu kullanım sağlayıcılarına ve abone olan kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan işletmeciler ile gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

Erişim sağlayıcı örnek: TTNet, Turkcell, KabloNet vb. firmalar erişim sağlayıcıdır.

Erişim Sağlayıcının Sorumluluğu

Erişim sağlayıcının yükümlülükleri 5651 sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilmiştir:

Erişim sağlayıcı;

 • Herhangi bir kullanıcısının yayınladığı hukuka aykırı içerikten, bu Kanun hükümlerine uygun olarak haberdar edilmesi halinde erişimi engellemekle,
 • Sağladığı hizmetlere ilişkin, yönetmelikte belirtilen trafik bilgilerini altı aydan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla,
 • Faaliyetine son vereceği tarihten en az üç ay önce durumu Kuruma, içerik sağlayıcılarına ve müşterilerine bildirmek ve trafik bilgilerine ilişkin kayıtları yönetmelikte belirtilen esas ve usûllere uygun olarak Kuruma teslim etmekle,
 • Erişimi engelleme kararı verilen yayınlarla ilgili olarak alternatif erişim yollarını engelleyici tedbirleri almakla, yükümlüdür.
 • Erişim sağlayıcı, kendisi aracılığıyla erişilen bilgilerin içeriklerinin hukuka aykırı olup olmadıklarını ve sorumluluğu gerektirip gerektirmediğini kontrol etmekle yükümlü değildir.
 • Birinci fıkranın (b), (c), (ç) bentlerinde yer alan yükümlülüklerden birini yerine getirmeyen erişim sağlayıcısına Başkan tarafından onbin Yeni Türk Lirasından ellibin Yeni Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.

IP Adresi Nedir?

İnternete bağlı birimlerin, birbirleriyle iletişim sağlamak amacıyla kullandıkları benzersiz numaralara “İnternet Protokolü (IP) adresi” adı verilmektedir. TCP/IP protokol grubunun ağ katmanında yer alan IP, internete bağlı cihazların adreslenerek alınacak ya da gönderilecek veri paketlerinin ağ içerisinde hedef adreslere doğru bir şekilde yönlendirilmesini sağlar. İnternete bağlı her cihazın bir IP adresi bulunması zorunludur.

İlginizi Çekebilir

 1. Avatar
  Sorum Var Cevapla

  Merhaba öncelikle yazınız için teşekkür ederim. Ben bireysel olarak web sitesi, mobil uygulama geliştiriyorum. Gelecekte sosyal medya benzeri kullanıcıların fikirlerini istediği fotoğrafları paylaşabilecekleri bir uygulama yapmak istiyorum. Bireysel olarak Sosyal Ağ Sağlayıcısı mı oluyorum, şartları, kuralları nelerdir ayrıca Yer Sağlayıcı da mı oluyorum. bu konuda herhangi bir yazı bulamadım. Özellikle mobil uygulama tarafı için ne yapılması gerektiği ile ilgili açıklama imkanınız olursa memnun olurum. Saygılarımla

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhabalar, böyle bir uygulama yapma amacınız var ise size profesyonel bir danışmanlık hizmeti sunabiliriz. Randevu için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir