Yeni Sosyal Medya Uygulamaları

sosyal medya

5651 Sayılı (İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun) yasada 30.07.2020 tarihinde 7253 Sayılı yasa ile bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu nedenle kamuda Yeni Sosyal Medya Yasası, Yeni Sosyal Medya Uygulaması diye belirtilmektedir.

Yeni Sosyal Medya Düzenlemesi 

Yeni sosyal medya uygulamasında yapılan değişiklikler :

  • İnternet kullanımının denetlenmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde “Dijital Mecralar Komisyonu” kurulmuştur. Dijital Mecralar Komisyonu, çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde internet kullanımının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler ile yapılan iş ve işlemler hakkında inceleme, görüşme, raporlama, tavsiye ve görüş bildirme işlemlerini yürütecektir. Kurulan komisyon, kamu kurum ve kuruluşlardan, içerik sağlayıcılardan, erişim sağlayıcılar, yer sağlayıcılar ile yerli veya yabancı diğer gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek ve ilgililerden bilgi alma hakkına sahip olacaktır.
  • Kanunda yer alan terimlere ek olarak “Sosyal Ağ Sağlayıcı” kavramı getirilmiştir.
  • İnternet yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan veya yasadaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcıya verilecek olan idari para cezası arttırılmıştır.
  • 5651 Sayılı yasanın 8. maddesindeki “içeriğe erişimin engellenmesi” yerine “içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine” cümlesi getirilmiştir.
  • Yapılan en önemli değişiklik ise, Kullanıcı sayısı bir milyonun üstündeki sosyal medya şirketleri Türkiye’de temsilcilik belirlemesi yükümlülüğü getirilmesidir.

Sosyal Ağ Sağlayıcı Nedir ?

Sosyal etkileşim amacıyla kullanıcıların internet ortamında metin, görüntü, ses, konum gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkan sağlayan gerçek veya tüzel kişilerdir.

İçerik Sağlayıcı Nedir ?

İnternet ortamında kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişileri ifade etmektedir. Örneğin; Youtube, Facebook, İnstagram, Linkedin gibi sitelere üye olarak kendi profillerinde paylaşım yapan kişiler içerik sağlayıcı olarak adlandırılır. Yani kendi İnstagram hesabınızda yapacağınız bir paylaşımla içerik sağlayıcı durumunda oluyorsunuz.

Yer Sağlayıcı Nedir ?

Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişilerdir. Twitter, Youtube, Linkedin, İnstagram ve Facebook gibi sosyal medya platformları birer yer sağlayıcıdır.

Erişim Sağlayıcı Nedir ?

İnternet toplu kullanım sağlayıcılarına ve abone olan kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan işletmeciler ile gerçek veya tüzel kişileri ifade eder. Örneğin; TTNet, Turkcell, KabloNet vb. firmalar erişim sağlayıcıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir