Yasadışı Bahis Oynatma Suçu

Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna göre, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunları oynatmak suç olarak düzenlenmiştir.

Kişi, hiçbir menfaati olmasa dahi yasadışı bahis oynatanlar kanun hükümleri gereği cezalandırılacaktır. Suç genel kastla işlenebilen bir suçtur.

Bahis ve Şans Oyunları Oynatma Yetkisi

Türkiye’de spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunları oynatma yetkisine Spor Toto Teşkilat Başkanlığı veya başkanlığın yetki verdiği gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri sahiptir.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarını oynatmak üzere “sabit bayi” veya internet üzerinden oynatmak için “sanal ortam bayii” ruhsatı vererek gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine izin verebilir. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın verdiği ruhsatlar dışında, izinsiz bahis oynatmak 7258 sayılı Kanuna göre cezalandırılan bir suçtur.

Bahis oynatma ve oluşturma tekeli ülkemizde Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın elinde olup ilgili mevzuat uyarınca, teşkilat bu yetkiyi bizzat kullanabileceği gibi bu yetkisini ancak ve ancak “Özel Hukuk Tüzel Kişileri’ ne devretme suretiyle kullanma hakkına sahiptir.

Yasadışı Bahis Cezası 

Yasadışı bahis oynatma suçunun cezası, üç yıldan beş yıla kadar hapistir. Hapis cezasına ek olarak on bin güne kadar adli para cezası öngörülmüştür.

Bahis oyunlarını oynatan site yahut daha farklı sistemlerde lisans olmadığı takdirde bu siteler üzerinden oynatılan tüm bahisler yasadışı niteliktedir.  Yasadışı bahis oynama suçunun cezası bu kapsamda cezalandırılır.

Bu suçun nitelikli hallerine verilecek örnekler; İnternet Üzerinden Yurt Dışı Bahis Oynama ve Oynatma, Yasadışı Bahis ve Şans Oyunlarında Para Nakline Aracılık Etme, Yasadışı Bahis Sitelerinin Reklamının Yapılması olabilir.

Yasa Dışı Bahis Suçu ve Kabahati Oluşturan Fiiller Şunlardır:

  • Sabit ihtimalli veya müşterek bahis oynatma suçu,
  • Yasa dışı bahis oynanmasına yer veya imkân sağlama suçu,
  • Yurt dışında oynatılan her çeşit bahis veya şans oyunlarının Türkiye’den oynanmasına imkan sağlama suçu,
  • Yasa dışı bahis suçları ile bağlantılı paranın nakline aracılık etme suçu,
  • Kişileri reklam vermek ve sair surette yasa dışı bahis oynamasına teşvik etme suçu,
  • Yasa dışı bahis oynama kabahati.

Kaçak Bahis Suçunun Yurt Dışında İşlenmesi 

Kaçak bahis oynatma suçunu yurt içinde oynatanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası”  alır.

Hakim tarafından faile, suçun işlendiğinin sabit olması durumunda, hem hapis hem de para cezası olmak üzere ceza verilmesi zorunludur.

Kaçak bahis suçunun yurt dışında işlenmesi durumunda, 7258 Sayılı Kanun 5-b maddesi uyarınca faile dört yıldan altı yıla kadar hapis cezası” verilmiştir.

Suçun hem yurt içi hem yurt dışı için ayrı ayrı ceza verilmeyecek, yalnızca daha ağır cezayı öngören, yurt dışı müsabakalarına yönelik, 7258 Sayılı Kanunun 5-b maddesindeki “dört yıldan altı yıla kadar hapis cezası”  uygulanacaktır.

Zira her ne kadar hem yurt içi hem yurt dışı müsabakası oynatılmış ise işlenilen suç aynı suç olup işlenen bir suçtan dolayı bir kişiye birden fazla ceza verilemez. Bu husus  evrensel ceza hukuku Ne Bis In Idem İlkesinin bir gereğidir.

İddaa Oynamak Suç Mu?

Bahis oynatanın eylemi suç olduğu için daha ağır kabul edilmekte ve fail “hapis cezası” ile “adli para cezası” ile karşı karşıya kalmaktadır. Yani fail (suçu işleyen kişi) hem hapis cezası hem de para cezası alır ve bu durum adli sicil kaydına işlenir.

Bahis oynayanın eylemi ise kabahat sayıldığı için daha hafif kabul edilmekte fail yalnızca idari para cezası ile karşı karşıya kalmaktadır. Hapis yatılması durumu ise söz konusu değildir.

Yasadışı Bahis Oynamanın Cezası: Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır.

Yasa Dışı Bahis Sicile İşler Mi?

Kaçak (yasa dışı) bahis oynatmanın cezası hapis ve adli para cezası olduğu için alınacak olan ceza sicile işlenecektir.

Yasa dışı bahis oynamanın cezası ise 5.000 TL ile 20.000 TL arasında idari para cezasıdır. İdari para cezaları sicile işlenmeyecektir.

Yasa dışı Bahis Suçunda Görevli ve Yetkili Mahkeme

7258 sayılı yasada öngörülen yasadışı bahis suçları , Asliye Ceza Mahkemesinin görev alanına giren suçlardandır.

Yasadışı bahis oynama suçunun cezalandırılması ise yargılama sonucu olmaz. Bu noktada idari yaptırım olan idari para cezasını suçun işlendiği yerde bulunan en büyük mülki amir belirleyecektir.

Yasa Dışı Bahis Cezası İtiraz

Yasa dışı bahis oynatan kişi hem hapis cezası hem de adli para cezası alacaktır. Ceza alan sanık bu yasa dışı bahis oynatma cezasına itiraz edebilir. İtiraz dilekçesinin uzman ceza avukatı tarafından hazırlanması son derece önemlidir. Dilekçe hazırlanırken mutlaka bir avukattan yardım almanızı önermekteyiz.

Yasa Dışı Bahis İdari Para Cezası İtiraz

Kaçak bahis oynamanın sonucunda bahis oynayan kişiye idare para cezası verilir. Bu idari para cezasına itiraz edilmesi mümkündür. Yasa dışı bahis oynama nedeniyle kesilen idari para cezasına itiraz dilekçesinin uzman avukat tarafından hazırlanması sizin lehinize olacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir