Yabancıların Türkiye’de Boşanması

Yabancı uyruklu vatandaşların Türkiye’de  boşanma davası açma konusu oldukça merak edilen konulardandır. Dolayısıyla bu soruya cevap verirken öncelikle Türk mahkemelerinin yetkili olup olmadığına, eğer yetkili ise hangi ülke hukukunun uygulanacağına bakılması gerekmektedir.

Yabancı Vatandaşların Türkiye’de Boşanması

İlk bakmamız gereken husus boşanma davasında hangi ülke hukukunun uygulandığıdır.  Uygulanacak hukuk konusunda  5718 Sayılı Milletlerarası Özel ve Usul Hukuku Kanununun 14.maddesi çıkmakta olup, burada kademeli bir sistem öngörülmüştür. Buna göre;  boşanma ve ayrılık sebepleri ve hükümleri sırasıyla şu şekilde uygulanır:

1- Eşlerin müşterek milli hukuku,
2- Eşlerin müşterek milli hukuku yoksa, müşterek mutad mesken hukuku,
3- Müşterek milli veya mutad mesken hukuku yoksa Türk hukuku.

Daha detaylı açıklamamız gerekirse, eşlerin her ikisi de yabancıysa ve aynı milliyete sahipseler Türk mahkemesi o milli hukuku yani müşterek milli hukuku uygular. Eşlerden her ikisi yabancıysa ancak müşterek milli hukukları yoksa bu durumda müşterek mutad mesken hukukunun uygulanması, müşterek milli hukuk veya müşterek mutad mesken hukukunun bulunmaması ya da bunların Türk kamu düzenine açıkça aykırı görülmesi halinde ise Türk hukukunun uygulanması gerekmektedir.

Hakim, Türk Kanunlar ihtilafı kurallarını ve bu kurallara göre yetkili olan yabancı hukuku re’sen uygular. Bu hususta yetkili yabancı hukukun muhtevasının tespitinde tarafların yardımını isteyebilir. Yabancı hukukun olaya ilişkin hükümlerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilememesi halinde Türk hukuku uygulanır.

Örneğin; Evli İki Rus vatandaşı Türkiye’de boşanmak isterse öncelikle Rusya Kanunları uygulanacaktır. Rusya Kanunlarının uygulanamaması durumunda eşlerin birlikte oturdukları yerin hukuku uygulanacaktır. Rus vatandaşlarının İstanbul’da oturduğunu düşünelim. Rusya kanunlarının da uygulanamadığını varsayarsak o zaman Türk kanunları uygulanacaktır.

Yabancı Uyruklular Türkiye’de Boşanabilir mi?

Türk erkeğinden nasıl boşanabilirim sorusunun yanıtını da burada vermiş olacağız. Yabancı uyruklu vatandaşlar da Türkiye’de boşanma davası açabilir. Bunun önünde herhangi bir yasal engel yoktur. Öncelikle yabancı uyruklu eşlerin ortak bir milli hukuku varsa o hukuk uygulanacaktır. Ortak bir milli hukukun olmaması durumunda ise ortak mutad mesken hukuku uygulanacak. Ortak mutad meskenin de olmaması durumunda Türk hukuku uygulanacaktır.

Örneğin: Evli iki Rus vatandaşı Türkiye’de boşanmak isterse Türk mahkemelerine başvuracaklardır. Eşlerinin ikisinin de Rus vatandaşı olması sebebiyle görülecek olan boşanma davasında Rusya kanunları uygulanacaktır.

İki Yabancı Vatandaş Türkiye’de Boşanabilir mi?

Yabancı ülke vatandaşlarının Türk mahkemelerinde boşanma davası açması mümkündür. Evlilik Türkiye dışında gerçekleşmiş olsa bile, Türkiye’de boşanmak mümkündür.  Bu durumda yabancı uyruklu eşlerin yurtdışında gerçekleştirdikleri boşanma kararlarının Türkiye’de tanınması için, ilgili ülkedeki kesinleşmiş kararın tanıma ve tenfiz davasıyla mahkemeye sunulması gerekmektedir. Bu kararlar, doğrudan Türkiye’de hüküm ifade etmez ve tanıma sürecinden geçmesi gerekir.

Yabancı Uyruklu Boşanmalarda Çocuğun Velayeti

Boşanmaya bağlı sonuçlardan birisi de velayettir. Boşanmada çocuğun velayeti kime verilir hususunda hakime takdir yetkisi verilmiştir. Hakim velayetin verileceği tarafa karar verirken dava konusu boşanma sebebine değil, 18 yaşını doldurmamış veya akıl sağlığı olmayan çocuğun üstün yararına yani menfaatine uygun karar verecektir. Cinsiyet, yaş ve çocuğun her iki ebeveyn ile ilişkisi hakimce göz önünde bulundurulur. Çocuğun menfaati belirlenirken hem maddi ham manevi olarak hususlar dikkate alınır.

Yabancıların velayet davasında sırasıyla;

1- Eşlerin müşterek milli hukuku,
2- Eşlerin müşterek milli hukuku yoksa, müşterek mutad mesken hukuku,
3- Müşterek milli veya mutad mesken hukuku yoksa Türk hukuku

uygulanacaktır. Yabancı uyruklu boşanmış eşler arasındaki velayet davalarında MÖHUK m.14/3 uygulanacaktır.

Yabancı Boşanma Avukatı

Yabancı Boşanma avukatı İstanbul, müvekkili en iyi şekilde temsil etmek ve müvekkilin lehine sonuç almak amacıyla görev yapmalıdır. Hukuk büromuz İstanbul Boşanma Avukatı olarak ihtiyaç duyan vatandaşlara hizmet için her zaman hazırdır. Bunun için bizimle İLETİŞİME geçebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir