Vasiyetnamenin Açılması

vasiyetnamenin açılması

Vasiyetname Ne Demek ?

Mirasbırakanın son istek ve arzuları ile mirasının paylaşım durumlarını belirleyen yazılı belge veya sözlü beyanlara “Vasiyetname” denmektedir. Vasiyetname türleri ve detaylı bilgi için VASİYETNAME adlı makalemize bakabilirsiniz.

Vasiyetnamenin Açılması 

Türk Medeni Kanunu 595. maddeye göre; Mirasbırakanın ölümünden sonra ele geçen vasiyetnamesinin, geçerli olup olmadığına bakılmaksızın hemen sulh hakimine teslim edilmesi zorunludur.

Vasiyetnameyi düzenleyen veya muhafaza eden görevli ya da mirasbırakanın arzusu üzerine saklayan veya başka surette ele geçiren ya da ölenin eşyası arasında bulan kimse, ölümü öğrenir öğrenmez teslim görevini yerine getirmekle yükümlüdür; aksi takdirde bu yüzden doğacak zarardan sorumludur.

Sulh hakimi, teslim edilen vasiyetnameyi derhal inceleyip, gerekli koruma önlemlerini alır; olanak varsa
ilgilileri dinleyerek terekenin yasal mirasçılara geçici olarak teslimine veya resmen yönetilmesine karar verir

Türk Medeni Kanunu 596. maddeye göre; Vasiyetname, geçerli olup olmadığına bakılmaksızın tesliminden başlayarak bir ay içinde mirasbırakanın son yerleşim yeri sulh hakimi tarafından açılır ve ilgililere okunur. Açılma işleminin yapılabilmesi için vasiyetnamenin geçerli olup olmadığına bakılmaz. Vasiyetname geçersiz olsa bile açılacaktır. Açılma zamanı vasiyetnamenin tesliminden itibaren 1 aydır. Vasiyetname ne zaman teslim edilirse 1 aylık süre o zaman başlayacaktır. Birden fazla vasiyetnamenin olduğu durumlarda her biri için süre teslimden itibaren başlayacaktır. Vasiyetnamenin açılması, sulh hakimince belirlenen yer ve saatte ilgililere okunmasını ifade eder. Mirasçı ve ilgilerin gelmemesi durumunda bile vasiyetname açılmış sayılacaktır.

Bilinen mirasçılar ve diğer ilgililer vasiyetnamenin açılması sırasında diledikleri takdirde hazır bulunmak
üzere çağrılır.

Mirasbırakanın sonradan ortaya çıkan vasiyetnameleri için de aynı işlemler yapılır.

Vasiyetnamenin Açılmasından Sonra İlgililere Tebliği

Türk Medeni Kanunu 597. maddeye göre; Mirasta hak sahibi olanların her birine gideri terekeye ait olmak üzere, vasiyetnamenin kendilerine ilişkin kısımlarının onaylı bir örneği hâkim tarafından tebliğ edilir.

Nerede olduğu bilinmeyen ilgililere vasiyetnamenin kendilerine ilişkin kısımları ilan yolu ile tebliğ olunur.

Vasiyetnamenin Açılma Zamanının Önemi

Tenkis davası ve ölüme bağlı işlemlerin iptali davası için zaman önemlidir. Dikkate alınacak zaman da vasiyetnamelerin açılması zamanıdır. Vasiyetname usulünce açılıp ilgililere tebliğ edilmeden tenkis davası ve iptal davasının 1 yıllık hak düşürücü süreleri işlemeye başlamaz.

Vasiyetnamenin Açılmasına İtiraz

Bilinen mirasçılar ve diğer ilgililer vasiyetnamenin açılması sırasında diledikleri takdirde hazır bulunmak
üzere çağrılmalıdır.  Bu çağrı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılmalıdır. Usulüne uygun çağrı yapılmadığı takdirde ilgililer istinaf yoluna başvurularak açılma işlemi iptal ettirilebilir.

Vasiyetnamenin Açılması Dava Dilekçesi 

Vasiyetnamenin el yazılı mı yoksa noter onaylı mı olduğu dikkate alınarak davanın açılması gerekir. Bu nedenle dilekçenin hazırlanması için uzman bir miras avukatından yardım almanızı önermekteyiz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir