Uzlaşmaya Tabi Suçlar

Uzlaştırmaya Tabi Suçlar

Uzlaştırma, ceza uyuşmazlıklarına alternatif olarak çıkmış ,tarafların bazı suçlarda mahkemeye gitmek zorunda kalmadan uzlaştırmacı aracılığıyla, uyuşmazlığı sona erdirmesini ifade eden ceza hukuku kurumudur. Hangi suçların uzlaştırmaya tabi olduğunu belirttikten sonra uzlaştırma kurumu hakkında detaylı bir bilgi verelim.

Uzlaşma Kapsamındaki Suçlar

Uzlaştırmaya hangi suçlar girer? Uzlaşma kapsamına giren suçlar hangileri? Uzlaştırma kapsamındaki suçlar?

 • TCK 86/1 → Kasten yaralama 1-3 yıl arası hapis cezası
 • TCK 86/2 → Kasten yaralama 4 ay- 1 yıl arası hapis veya adli para cezası
 • TCK  88  → Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi
 • TCK 89/1 → Taksirle yaralama 3 ay- 1 yıl arası hapis veya adli para cezası
 • TCK 89/2 → Taksirle yaralama Birinci fıkraya göre belirlenen cezanın, yarı oranında artırılması
 • TCK 89/3 → Taksirle yaralama Birinci fıkraya göre belirlenen cezanın bir kat artırılması
 • TCK 89/4 → Taksirle yaralama 6 ay- 1 yıl arası hapis cezası
 • TCK 106/1 → Tehdit
 • TCK 116/1 → Konut dokunulmazlığının ihlali
 • TCK 116/2 → Konut dokunulmazlığının ihlali
 • TCK 116/4 → Konut dokunulmazlığının ihlali
 • TCK 117/1 → İş ve çalışma hürriyetinin ihlali
 • TCK 119/1 → İş ve çalışma hürriyetinin ihlali
 • TCK 123/1 → Kişilerin huzur ve sükununu bozma
 • TCK 125/1 → Hakaret
 • TCK 125/2 → Hakaret
 • TCK 125/3-b,3-c → Hakaret
 • TCK 130/1 → Kişinin hatırasına hakaret
 • TCK 130/2 → Kişinin hatırasına hakaret
 • TCK 132/1 → Haberleşmenin gizliliğini ihlal
 • TCK 132/2 → Haberleşmenin gizliliğini ihlal
 • TCK 132/3 → Haberleşmenin gizliliğini ihlal
 • TCK 133/1 → Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması
 • TCK 133/2 → Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması
 • TCK 133/3 → Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması
 • TCK 134/1 → Özel hayatın gizliliğini ihlal
 • TCK 134/2 → Özel hayatın gizliliğini ihlal
 • TCK 141/1 → Hırsızlık
 • TCK 144/1-a,1-b → Paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde veya bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla hırsızlık
 • TCK 146/1 → Kullanma hırsızlığı
 • TCK 151/1 → Mala zarar verme
 • TCK 151/2 → Mala zarar verme
 • TCK 154/1 → Hakkı olmayan yere tecavüz
 • TCK 155/1 → Güveni kötüye kullanma
 • TCK 155/2 → Güveni kötüye kullanma
 • TCK 156/1 → Bedelsiz senedi kullanma
 • TCK 157/1 → Dolandırıcılık
 • TCK 159/1 → Dolandırıcılık daha az cezayı gerektiren hal
 • TCK 160/1 → Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf
 • TCK 165    → Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi
 • TCK 209/1 → Açığa imzanın kötüye kullanılması
 • TCK 233/1 → Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali
 • TCK 234/1 → Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması
 • TCK 234/2 → Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması
 • TCK 234/3 → Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması
 • TCK 239/1 →Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması
 • TCK 239/2 →Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması
 • TCK 239/3 →Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması

Uzlaşma Nedir?

Uzlaştırma kapsamına giren bir suç nedeniyle, şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin anlaşmış olmalarına “Uzlaşma” denir.

Uzlaştırma Bürosu Nedir?

Cumhuriyet başsavcılığı bünyesinde kurulan, belirli suçlarda dava açılmadan veya dava esnasında tarafların uyuşmazlıkta anlaşma sağlaması için faaliyet gösteren bürodur.

Uzlaştırmacı Nedir? Uzlaştırmacı Kimdir? 

Şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören arasındaki uzlaştırma müzakerelerini yöneten, Cumhuriyet savcısının onayıyla görevlendirilen avukat veya hukuk öğrenimi görmüş kişiye “Uzlaştırmacı” denir.

Uzlaştırmacı Ücretini Kim Öder? 

Uzlaştırmacıya her yıl Adalet Bakanlığınca hazırlanan tarifeye göre ücret ödenir.

Uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde uzlaştırmacı ücreti ve diğer uzlaştırma giderleri Devlet Hazinesi tarafından karşılanacaktır. Uzlaştırmanın gerçekleşmemesi hâlinde uzlaştırmacı ücreti ve diğer uzlaştırma giderleri hakkında Kanunun yargılama giderlerine ilişkin hükümleri uygulanır.

Uzlaştırma Süresi Kaç Gündür? 

Uzlaştırma kaç günde sonuçlanır? Dosya içindeki belgelerin birer örneği kendisine verildikten itibaren en geç otuz gün içinde uzlaştırmacı uzlaştırma işlemlerini sonuçlandırmalıdır. Bu süre içerisinde sonuçlandıramazsa durumu açıklayan bir dilekçeyle büroya başvurması halinde bürodan sorumlu Cumhuriyet savcısının onayını almak koşuluyla uzlaştırma bürosu bu süreyi en çok yirmi gün daha uzatabilir.

Uzlaşma Olmazsa Ne Olur? 

Uzlaşmada tarafların anlaşamaması üzerine dosya tekrar savcılığa veya mahkemeye gönderilecektir. Savcılık veya mahkeme rutin bir şekilde işlemlerine devam eder.

Uzlaşmaya Karar Verilirse Ne Olur? 

Uzlaşma gerçekleştiği takdirde, mahkeme, uzlaşma sonucunda sanığın edimini def’aten yerine getirmesi halinde, davanın düşmesine karar verecektir.

Daha ayrıntılı bilgi ve hukuki destek için bizimle İLETİŞİME geçebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir