Uyuşturucu Madde Ticareti Suçunda Ağırlaştırıcı Sebepler

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçunda Ağırlaştırıcı Sebepler

Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçunda, cezanın arttırılmasını gerektiren nitelikli haller Türk Ceza Kanunu 188/3-4-5-8 madde fıkralarında belirtilmiştir. Bu hallere detaylı bakacak olursak;

1-) Uyuşturucu Satılan Kişinin Çocuk Olması

Türk Ceza Kanunu 188/3 madde fıkrasının son cümlesinde, “uyuşturucu veya uyarıcı madde verilen veya satılan kişinin çocuk olması halinde, veren veya satan kişiye verilecek hapis cezası on beş yıldan az olamaz” diye belirtilmiştir.

Bu maddenin düzenlenmesinin asıl amacı çocukları ve gençleri korumaktır. Kanuna göre 18 yaşını doldurmamış herkes çocuktur.

Uyuşturucu madde satılan veya verilen kişinin 18 yaşında olup olmadığı belirlenirken suç tarihi esas alınacaktır. Yani, satma veya verme tarihi dikkate alınır.

Bu ağırlaştırıcı sebebin uygulanmasında, uyuşturucu satılan ya da verilen çocuğun hangi amaçlar uyuşturucuyu aldığı önemli değildir. Hangi amaçla olursa olsun çocuğa uyuşturucu verildikten sonra bu ağırlaştırıcı neden uygulanacaktır.

2-) Uyuşturucu Maddenin Eroin, Kokain, Morfin, Sentetik Kannabionid ve Türevleri veya Baz Morfin Olması

Türk Ceza Kanunu 188/4 madde fıkrasında, “uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin eroin, kokain, morfin, sentetik kannabinoid ve türevleri veya baz morfin olması halinde verilecek olan ceza yarı oranda arttırılır” denmektedir.

Böyle bir ağırlaştırıcı sebebin oluşturulma nedeni bu maddelerin sağlık için çok daha tehlikeli olmasıdır.

3-) Uyuşturucu Madde Ticareti Suçunun Belirli Yerlerde İşlenmesi

Türk Ceza Kanunu 188/4-b maddesinde, “uyuşturucu madde ticareti suçunun; okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askeri ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi halinde verilecek olan ceza yarı oranda arttırılır.”

Umuma açık yerden kasıt, herkesin girebileceği yerlerdir. Sokak, cadde, park, sahil, meydanlar, yollar umumi yerlerdir. Market, bakkal, kahvehane, pastane, oto tamirci gibi yerler de umuma açık yerlerdir.

Maddede belirtilen 200 metrelik mesafe bilirkişi tarafından keşif yoluyla ölçümü yapılmalıdır. Polisler tarafından yapılacak olan ölçüm dikkate alınmayacaktır.

4-) Uyuşturucu Madde Ticareti Suçunun Üç veya Daha Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi

Türk Ceza Kanunu 188/5 maddesinde; “uyuşturucu madde ticareti suçu üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında, suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.”

Üç veya daha fazla kişi tarafından kastedilen, müşterek failliktir. Suçun üç veya daha fazla kişi tarafından “müşterek fail” olarak işlenmesi gerekmektedir. Suça azmettiren veya yardım edenler bu sayıya dahil değildir. Müşterek failler bu suçun icrasını birlikte gerçekleştirmelidir.

5-) Uyuşturucu Madde Ticareti Suçunun Suç İşlemek İçin Teşkil Edilmiş Bir Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi

Uyuşturucu madde ticareti suçunun, suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi durumunda, verilecek ceza bir kat artırılır.

Bir suçun örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi durumunda suç işlemek kolaylaşmaktadır. Bu durumda suçla mücadele etmek de zorlaşmaktadır. Bu nedenle nitelikli hal olarak düzenlenmiştir.

6-) Uyuşturucu Ticareti Suçunun Bazı Meslek Mensupları Tarafından İşlenmesi

Uyuşturucu madde ticareti suçunun, tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

İnsanların sağlığını korumakla görevli olan meslek mensuplarının sağlığa zararlı olan bir suç işlemesi kabul edilemez bir durumdur. Bu nedenle nitelikli hal olarak düzenlenmiştir.

Suçu işleyen kişinin, suç tarihinde bu mesleği fiilen icra ediyor olması gerekmektedir. Aksi takdirde bu ağırlaştırıcı hüküm uygulanmaz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir