Uyuşturucu Etkin Pişmanlık Yargıtay Kararları

Uyuşturucu Madde Ticareti Etkin Pişmanlık Yargıtay – Uyuşturucu Etkin Pişmanlık Emsal Kararlar

1-) Üzerinde ele geçirilen ve kullanma sınırları içinde olan uyuşturucu madde ile ilgili suçun ortaya çıkmasına yardım eden kişi hakkında etkin pişmanlık hükümleri uygulanmalıdır. 

Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2014-4884 E. , 2014-12772 K. 

Üzerinde ele geçirilen kullanma sınırları içindeki 238 gramdan ibaret esrarın eşi Müslüm’e ait olduğunu ve onun isteğiyle üzerinde taşıdığını söylemek suretiyle, TCK’nın 188. maddesinin 3. fıkrasında tanımlanan “uyuşturucu madde nakletme” suçunun ortaya çıkmasına yardım eden sanık hakkında, etkin pişmanlıkla ilgili TCK’nın 192. maddesinin 3. fıkrasının uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi, kanuna aykırıdır.

2-) Birden fazla kişinin bulunduğu araç içinde elel geçirilen uyuşturucu madde ile ilgili suçun ortaya çıkmasına yardım eden kişi hakkında etkin pişmanlık hükümleri uygulanmalıdır. 

Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2013-12716 E. , 2014-396 K. 

Sanık ile birlikte beş kişinin içinde bulunduğu araçta yapılan aramada ele geçirilen suç konusu uyuşturucu maddenin kime ait olduğunun bilinmediği bir aşamada, sanığın kendisine ait olduğunu söyleyerek suçunun ortaya çıkmasına hizmet ve yardım ettiğinin anlaşılması karşısında; hakkında 5237 sayılı TCK’nın 192/3. maddesi uyarınca etkin pişmanlık hükmünün uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi, kanuna aykırıdır.

Uyuşturucu Kullanma Etkin Pişmanlık Yargıtay Kararları

1-) Kimlik kontrolü yapmak için durdurulan kişinin cebinde bulunduğu uyuşturucu maddeyi polise teslim eden kişinin TCK 192/3 maddesi gereğinde etkin pişmanlıktan yararlanmalıdır. 

Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2012-8589 E. , 2014-12380 K. 

Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eyleme uyan suç tipinin doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine, ancak;

İncelenen dosya içeriğine göre; kimlik kontrolü yapmak için durdurulan sanığın, polis ekiplerini görünce, montunun sağ cebinde bulunan esrarı teslim ettiği anlaşıldığından; kendi suçunun ortaya çıkmasına ve uyuşturucu maddenin ele geçirilmesine yardım etmesi nedeniyle hakkında, TCK’nın 192. maddesinin 3. fıkrasında öngörülen etkin pişmanlık hükmü gereğince cezasından indirim yapılması gerektiğinin gözetilmemesi, yasaya aykırıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir