İşyerinin Taşınması Halinde İşçi İşten Haklı Olarak Ayrılabilir mi?

İşyeri ve çalışma koşullarında değişiklik yapmak isteyen işveren, durumu yazılı olarak işçiye
bildirmek ve onayını almak zorundadır. İşçi tarafından 6 gün içinde kabul edilmeyen
değişiklikler işçiyi bağlamayacaktır.

Comment on this FAQ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir