Arşivler: FAQs

Doğum İzni Süresi Ne Kadardır?

Kadın işçilerin doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplamda 16
hafta ücretli izin hakları bulunmaktadır.

Ara Dinlenme Süresi Ne Kadar Olmalıdır?

Günlük çalışma süresi 4 saat veya daha kısa ise 15 dakikadan, 4 saat ile 7.5 saat arasında ise
(7.5 saat dahil) yarım saatten, 7.5 saatten fazla ise ara dinlenme 1 saatten az olamaz. 7 saat
çalışan biri için ara dinlenme en az yarım saat olmalıdır.