Tüketici Hakları

tüketici hakları

Tüketici Kime Denir?

Türk Dil Kurumu’nda Tüketici “mal ve hizmetlerden yararlanan, satın alıp kullanan, tüketen kimse” olarak tanımlamıştır.

Tüketici Şikayetleri Nasıl Yapılır?

Tüketici bir değer karşılığı satın aldığı/kullandığı ürün ile ilgili bir problem olduğu takdirde öncelikle hizmeti aldığı firmaya başvurmalıdır. Problem ilgili firma aracılığı ile çözülmediği takdirde Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru yapılabilmektedir.

Tüketici Hakem Heyeti Nedir?

Tüketici Hakem Heyeti tüketici işlemlerinden ortaya çıkan sorunları çözüme kavuşturmak amacıyla kurulmuştur. İlgili işlemden ortaya çıkan sorunun çözüme kavuşmaması halinde tarafların da başvurusuyla Tüketici Hakem Heyeti devreye girecektir.

Tüketici Hakem Heyeti Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvuru avukat aracılığı ile veya şahsi olarak yapılabilir. Söz konusu hizmet veya malda ortaya çıkmış olan sorun başvuru dilekçesinde detaylıca anlatılmalı, elde varsa delillere yer verilmelidir.

Başvuru şahsi olarak yapılacaksa e devlet üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi sayfasından veya fiziki olarak yetkili Tüketici Hakem Heyeti’ne gidilerek yapılmalıdır. Sözlü başvuru yapılamamaktadır.

Başvuru Dilekçesinde Neler Yer Almalıdır?

  • Şikayet edenin; adı, soyadı, TC kimlik numarası, adresi ve iletişim bilgileri
  • Talep (açıkça çözüme ulaştırılması istenen konu ve sonucu)
  • Uyuşmazlık değeri (TL cinsinden)
  • Şikayet edilene ait bilgiler

Kimler Tüketici Hakem Heyetine Başvurabilir?

Tüketici Hakem Heyetine tüketiciler, üreticiler ve sağlayıcılar başvurabilir.

Tüketici Hakem Heyetine Hangi Konularda Başvurulabilir?

Konusu tüketici işlemi olan ve tüketici, üretici ve sağlayıcı tarafından sağlanan tüm işlemlerde Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurulabilir.

Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Yapılması İçin Parasal Bir Sınır Var Mıdır?

Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılmasında parasal sınırlar vardır. Tüketici Hakem Heyeti Sınırı 2024 şu şekildedir:

  • 104.000 Türk Lirası altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe veya İl Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılması zorunludur.
  • 104.000 Türk Lirası ve üzerindeki uyuşmazlıkların karara bağlanması amacıyla tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz.

Söz konusu uyuşmazlıkların çözümü için 6502 sayılı Kanun’un 73/A maddesi kapsamında, dava şartı arabuluculuk müessesesine ve tüketici mahkemelerine; tüketici mahkemeleri bulunmayan yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemelerine başvurulması gerekmektedir.

Başvurular Ne Kadar Sürede Çözüme Kavuşturulur?

Tüketici Hakem Heyeti’ne yapılan başvurular en geç altı ay içerisinde sonuçlandırılır. Uyuşmazlığın niteliğine bağlı olarak bu süre bir defa olmak üzere altı ay daha uzatılabilir.

Tüketici Hakem Heyeti’nin Kararına İtiraz Edilebilir Mi?

Tüketici Hakem Heyeti’nin vermiş olduğu kararın taraflara tebliğ edilmesinin üzerinden 15 gün içerisinde taraflar yetkili Tüketici Mahkemesi’ne itirazda bulunabilir. Tüketici Mahkemesi’nin itiraz üzerine verdiği karar kesindir. İtiraz sebebiyle Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru yapılamamaktadır.

Yetkili Tüketici Hakem Heyeti Neresidir?

Tüketicinin yerleşim yeri veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti yetkilidir.

Tüketici Hakem Heyeti’nin Kararı Tarafları Bağlar Mı?

Tüketici Hakem Heyeti’nin kararları bağlayıcıdır. Verilen kararın yerin getirilmemesi halinde tarafların icra takibi başlatma hakkı vardır.

Tüketici Hakem Heyeti’ne Başvurmak Ücretli Mi?

Tüketici Hakem Heyetine başvuru yapılması için herhangi bir ücret ödenmesi gerekmemektedir. Verilen karara Tüketici Mahkemesi’nde yapılacak olan itirazda da tüketiciler harçtan muaf tutulmuştur fakat gider avansı ödenmesi gerekmektedir.

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir