Trafik Kazası Maddi Tazminat

Trafik kazası maddi tazminat

Trafik Kazası Maddi Tazminatı Kim Öder ?

Trafik Kazasından kaynaklı maddi tazminattan aşağıdakiler sorumlu olacaktır :

 • Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortacısı
 • Motorlu araç işletenler,
 • Araç işleticisi teşebbüsün sahibi,
 • Aracın sürücüsü

Motorlu Araç Nedeniyle Oluşan Zarardan 2918 sayılı Karayoları Trafik Kanunu’nun 88/1. maddesine göre işleten, sürücü ve trafik sigortacısının müştereken ve müteselsilen sorumlulukları söz konusudur.

Trafik Kazası Maddi Tazminat Kalemleri 

Trafik kazası nedeniyle mağdur olan taraf oluşan duruma göre aşağıda gösterilen bazı tazminatları alabilecektir. Tüm maddi tazminat kalemleri şu şekildedir:

1-) Yaralanma Nedeniyle Maddi Tazminat

 • Tedavi giderleri
 • Geçici veya sürekli olarak iş göremezliği nedeniyle yoksun kaldığı kazanç kaybı,
 • Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar
 • Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar

2-) Ölüm Nedeniyle Maddi Tazminat

 • Destekten yoksun kalma tazminatı
 • Ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar.
 • Cenaze giderleri

3-) Tedavi Giderleri

 • Doğrudan tedavi ile ilgili giderler
 • Özel bakım, beslenme gideri, tedavi için yol ve barınma giderleri
 • İyileştirme giderleri, protez vb.giderler
 • Bakım giderleri

4-) Hasar Tazminatı 

 • Araç hasarı,
 • Zarar görenlerin yanlarında taşıdıkları bagaj, el çantası vb eşyalar

Cismani Zarar Ne Demek ?

Kaza sonucu yaralanan kişinin uğradığı zararlardan bazıları cismani zarardır. Cismani zararlar şu şekildedir:

 • Tedavisi için gerekli masraflar,
 • Geçici veya sürekli olarak iş göremezliği nedeniyle yoksun kaldığı kazanç kaybı,
 • Tedavisi için gerekli bakıcı ücreti

cismani zararlardır.

Trafik Kazası Hastane Masrafları 

Karayolları Trafik Kanunu 98. maddesine göre;

Trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın genel sağlık sigortalısı sayılanlar için belirlenen sağlık hizmeti geri ödeme usul ve esasları çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır.

Efor Tazminatı Nedir ? 

Trafik kazası sonucu malul (vücutça sakat) olan kişinin, yaşadığı maluliyet sonucunda mesleğini daha zor şartlarda gerçekleştireceğinden başka bir deyişle daha fazla efor sarf ederek yapmak zorunda kalacağından maluliyet oranına göre belirlenen tazminat miktarının tamamına hükmedilmesi gerektiği kabul edilmiş ve bu tazminat efor tazminatı olarak belirtilmiştir.

Mağdurun maaşını aynı oranda almaya devam edeceği, gelirinde bir düşüş yaşanmayacağı gerekçesi
ile hesaplanan efor tazminat miktarı üzerinden hakkaniyet indirimi yapılamaz.

Çalışma Gücü Kaybı Nedir ?

Hukuka aykırı bir olay veya haksız eylem sonucu bedensel zarara uğrayan kişinin iyileşemeyip yaşam boyu sakat kalması durumuna, İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda “sürekli işgöremezlik” olarak adlandırılan bedensel zararlara “kalıcı sakatlık” denildiği gibi, Yargıtay kararlarında ve Adli Tıp Kurumu raporlarında “beden gücü kaybı” veya “çalışma gücü kaybı” ya da “meslekte kazanma gücü kaybı” da denilmektedir.

Çalışma gücü kaybının geçici olması durumunda mağdura “geçici işgöremezlik” ödeneği verilmelidir. Bu ödenek sigorta şirketinin sorumluluğu dahilindedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir