Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak Suçu ve Cezası

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokan Davranışlar

Trafik güvenliğini tehlikeye sokan davranışlar şu şekildedir:

  • Alkollü araç kullanmak
  • Uyuşturucu etkisi altında araç kullanmak
  • Araç kullanma kurallarının dışında hareket edilmesi
  • Aşırı yük taşınması
  • Uykulu araç kullanmak
  • Ehliyetsiz araç kullanılması
  • Yol kurallarına uymayan yönlendirmeler yapılması ve aşırı hız yapılması
  • İşaret ve levhalara uyulmaması

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak Seri Muhakeme

Seri muhakeme usulü, savcılık soruşturması sonunda kamu davası açılması yerine, alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak öngörülmüştür. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunun da 2. ve 3. fıkraları seri muhakeme usulüne tabidir.

Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan seri muhakeme usulünün uygulanması teklifinin şüpheli tarafından müdafii huzurunda kabul edilmesi gerekir. (CMK m.250/3)

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak Adli Para Cezası

Trafik güvenliğini kasten veya taksirle tehlikeye sokma suçu nedeniyle verilen hapis cezası, belli koşullarda adli para cezasına çevrilebilir.

Trafik Güveliğini Tehlikeye Sokmak HAGB

Trafik güvenliğini kasten veya taksirle tehlikeye sokma suçunu işleyen kimseye Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) kararı verilebilir.

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak Tekerrür

Trafik Güvenliğini tehlikeye sokma suçunu ikinci kez işleyen kişi hakkında ikinci kez Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) kararı verilemez. Daha önce HAGB’si bulunan bir kişi, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu işlerse, önceden herhangi bir suç nedeniyle verilen HAGB’si bozulacaktır.

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak Kanun Maddesi

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu TCK Madde 179‘ da şu şekilde düzenlenmiştir:

(1) Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşımının güven içinde akışını sağlamak için konulmuş her türlü işareti değiştirerek, kullanılamaz hale getirerek, konuldukları yerden kaldırarak, yanlış işaretler vererek, geçiş, varış, kalkış veya iniş yolları üzerine bir şey koyarak ya da teknik işletim sistemine müdahale ederek, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye neden olan kişiye bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan kişi yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak Kasıtlı Mı?

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu hem kasten hem de taksirle işlenebilecek bir suçtur. Taksirle demek, kişinin dikkatsiz davranması demektir.

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma İdari Para Cezası

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 48. maddesine göre 2024 yılı alkollü araç kullanma idari para cezası;

0.50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücüler hakkında, fiili bir suç oluştursa bile, 1. defada 6.439 TL idari para cezası verilir ve sürücü belgesi altı ay süreyle geri alınır.

Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişiye, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde; ikinci defasında 8.075 TL idari para cezası verilir ve sürücü belgeleri iki yıl süreyle, üç veya üçten fazlasında ise, 12.977 TL idari para cezası verilir ve sürücü belgeleri her seferinde beşer yıl süreyle geri alınır.

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak Cezası

Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan kişi üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak Sicile İşler Mi?

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı adli sicilde görünmez. Bu karar bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından istenmesi halinde, bu maddede belirtilen amaç için kullanılabilir.

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak Zamanaşımı

Kamu davası, beş yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adlî para cezasını gerektiren suçlarda sekiz yıl geçmesiyle birlikte dava düşer. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunun işlendiği günden itibaren sekiz yıl geçmesiyle birlikte dava düşer.

TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMAK SUÇU YARGITAY KARARLARI makalemize de bakabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir