Tehdit Suçu ve Cezası

tehdit suçu

Tehdit Suçu Nedir ?

Tehdit, bir kişiye yönelik tehlikeli bir durum oluşturularak, ileride haksız bir kötülüğün gerçekleşeceğinin bilgisinin verilmesi veya haksız kötülüğün gerçekleşmiş gibi gösterilip gerçekleşmesi failin isteğine bağlı olması olarak tanımlanmaktadır.

Tehdidin,  yazılı, sözlü, davranış ya da başka şekillerde gerçekleşmesi mümkündür.

Tehdit suçunda ;kişilerin güvenliği, iç huzuru, özgürce karar verebilme ve hareket edebilme gibi hukuki değerler korunmaya  çalışılmaktadır. Türk Ceza Kanunu 106. maddesinin gerekçesinde de kişilerin huzur ve sükunun korunarak kişilerde güven duygusunun zedelenmesinin önlenmesi ifade edilmektedir.

Tehdit Suçunun Cezası

Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. (TCK  md 106)

Tehdit Suçunun Nitelikli Halleri 

Türk Ceza Kanunu’nun 106’ncı maddesinin ikinci fıkrasında tehdidin nitelikli halleri düzenlenmiştir. Bu maddede sayılmış hallerin gerçekleşmiş olması halinde cezanın artırılacağı belirtilmiştir. Bu nitelikli haller ise:

 • Tehdidin Silahla İşlenmesi,
 • Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,
 • Fiilin Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi,
 • Fiilin Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak Meydana Getirilmesi

 İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.

Tehdit Suçunun Temel Unsurları 

 • Tehdit eylemi bir kimsenin yaşamına, bedenine ve cinsel dokunulmazlığına karşı haksız bir saldırı ya da kötülüğün yapılacağı veya malvarlıksal değerlerine ciddi bir zarara uğrayacağı ile alakalı bir fiil olmalıdır. Bu fiil ; failin kişiye karşı sair bir kötülük yapacağı ile  ilgili de olması mümkündür. Bu gibi eylemlerin gerçekleşeceğine dair bilginin mağdura iletilmiş olması gerekir.
 • Tehdit suçu ortalama bir insanın korkabildiği, huzur ve sükunun bozulduğu, davranışlarının failin istekleri şeklinde yönelmesine neden olan elverişli hareketlerin olması gerekir. Bu hareketler sonucunda bir zararın otaya çıkmasına gerek yoktur. Böyle bir zararın oluşabileceği ihtimalinin karşı tarafta verilmesi yeterlidir.
 • Kişi bir kimseye karşı kötülük yapacağını, zarar vereceğini bilmeli ve istemelidir. Dolayısıyla tehdit suçunun oluşması için failin kastı olmalıdır.
 • Tehdit niteliği taşıyan fiillerin haksız ve hukuka aykırı bir nitelik taşıması gerekir. Fakat eğer ki eylem açısından hukuka uygunluk sebepleri varsa maruz kalan kişi açısından tehdit suçu oluşmaz. Örneğin; kişi bir saldırı karşısında ‘’yaklaşma seni bıçaklarım ‘’ ya da kişinin yanında silahı varsa ‘’seni  öldürürüm ‘’ gibi ifadeleri kendini savunabilmek için söylemişse tehdit suçu gerçekleşmez.

Tehdit Sayılan Sözler 

 • “İşyerini başına yıkarım.” (Yargıtay 9.Ceza Dairesi 09.01.2012)
 • “Seni dağlarda dansöz gibi oynatırım.” (Yargıtay 4.Ceza Dairesi 01.02.2012)
 • “Evlat acısı yaşatacağım.” (Yargıtay 4. Ceza Dairesi .06.02.2012
 • “O işe gitmeyeceksin gidersen bacaklarını kırarım.” (Yargıtay 4.Ceza Dairesi 09.05.2012)
 • “Yakacağım sizi” (Yargıtay 4.Ceza Dairesi 20.02.2012)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir