Tahliye Taahhütnamesi Örneği

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

TAAHHÜT EDEN KİRACI                :
TC KİMLİK NO                                 :

KİRAYA VEREN (MAL SAHİBİ)       :
TC KİMLİK NO                                 :

MECURUN ADRESİ                         :

TAAHHÜT TARİHİ                            :

TAHLİYE TARİHİ                              :

Halen kiracı olarak kullanmakta olduğum, Tapuda; ……………………….. olarak kayıtlı bulunan taşınmaz ile ilgili olarak …………….. ile akdedilmiş kira sözleşmesinin süre sonu olan …………… tarihinde ve/veya söz konusu sözleşmenin herhangi bir nedenle süresinden evvel sona ermesi halinde, sona erme tarihinden itibaren en geç 10 (On) gün içerisinde herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın, kayıtsız ve şartsız olarak 6098 numaralı Türk Borçlar Kanunu’nun 352/1 maddesi gereğince boş ve sağlam olarak yukarıda belirtilen tarihte taşınmazı tahliye ederek, taşınmazı mal sahibine teslim edeceğimi, adı geçen mal sahibinin icra takibi ve/veya dava yoluna geçerek yapacağı bilumum masrafları ve tahliyeyi geciktirmemden dolayı uğrayacağı zarar ve ziyanları hiçbir ihtar, ihbar ve hükme gerek kalmadan derhal nakden ve peşinen ödeyeceğimi beyan kabul ve taahhüt ederim.

Kiracı (Taahhüt Eden)
İmza

İlginizi Çekebilir

  1. Pingback Yazı Tahliye Taahhüdü Sebebiyle Tahliye - Kira Avukatı İstanbul

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.