Etiket: Kötü Muamele Suçu

Eşin Eve Girmemesi İçin Kapı Kilidini Değiştirmek Kötü Muamele Suçunu Oluşturur.

Eşin Eve Girmemesi İçin Kapı Kilidini Değiştirmek “Kötü Muamele Suçunu” Oluşturur.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi         2019/9640 Esas  –  2020/1752 Karar

MAHKEMESİ : Asliye Ceza Mahkemesi

KARAR
Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Okumaya devam et

5 / 5 ( 2 puan )