Sözleşmeler

  • Sözleşmeler
  • Sözleşmeler Kategori

İbraname Örneği

İçindekiler İBRANAME İBRANAME   İŞVERENİN Unvanı                    : ……………………………… SSK İşyeri Sicil …

Mal Ayrılığı Sözleşmesi

……./……./……tarihinde evlendik. Aramızda bugünden itibaren mal ayrılığı rejimini kabul ettik: 1- Her birimizin, yasal sınırlar içerisinde, kendisine ait malvarlığı üzerinde …

Araç Satış Sözleşmesi

ARAÇ BİLGİLERİ PLAKASI: ……………………………….. MARKA VE MODELİ: ……………………………….. TİPİ: ……………………………….. RENGİ: ……………………………….. Yukarıda nitelikleri yazılı bulunan araç, ……………………………………. TL bedelle …

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Sözleşmesi

………./……../……..tarihinde evlendik. Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 10’uncu maddesinin üçüncü fıkrasının tarafımıza verdiği yetkiye dayanarak evlenme …

Vasiyetname

İçindekiler Vasiyetname Nedir ?Vasiyetname Yapabilmenin KoşullarıVasiyetname Nasıl Yazılır ?  Vasiyetname Nedir ? Miras bırakan kişinin son istek ve arzuları ile …

Mal Rejimi Sözleşmesi

İçindekiler Mal Rejimi Sözleşmesi Nedir? Mal Rejimi Sözleşmesi ŞartlarıMal Rejimi Sözleşmesi Nerede ve Nasıl Yapılır?Mal Rejimi Türleri1-) Edinilmiş mallara katılma rejimi …

Freelance İş ve Çalışanlar İçin Sözleşme

İçindekiler Freelance İş Nedir?Freelance İş Hangileridir?Freelance Çalışanlar İçin Hukuki ProblemlerFreelance Çalışanlar İçin Sözleşme  Freelance İş Nedir? Freelance, Türkçe’de “serbest” anlamına …