Sözleşmeler

  • Sözleşmeler
  • Sözleşmeler Kategori

Alım-Satım (Satış) Sözleşmesi

Alım-Satım Sözleşmesi Nedir? Alım-Satım (satış) sözleşmesi, Borçlar Kanunu’nun 207. Maddesinde bahsedilmiştir. TBK m. 207 – Satış sözleşmesi, satıcının, satılanın zilyetlik …

Alt Kira Sözleşmesi Örneği

 ALT KİRA SÖZLEŞMESİ Bir taraftan …………………………………… adresindeki ……………………………. (bundan sonra KİRAYA VEREN olarak anılacaktır) ile Diğer taraftan ………………………………………………….adresindeki ………………………….. (bundan …

Tahliye Taahhütnamesi Örneği

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ TAAHHÜT EDEN KİRACI                : TC KİMLİK NO          …

İbraname Örneği

İBRANAME   İŞVERENİN Unvanı                    : ……………………………… SSK İşyeri Sicil No : …

Araç Satış Sözleşmesi

ARAÇ BİLGİLERİ PLAKASI: ……………………………….. MARKA VE MODELİ: ……………………………….. TİPİ: ……………………………….. RENGİ: ……………………………….. Yukarıda nitelikleri yazılı bulunan araç, ……………………………………. TL bedelle …

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Sözleşmesi

………./……../……..tarihinde evlendik. Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 10’uncu maddesinin üçüncü fıkrasının tarafımıza verdiği yetkiye dayanarak evlenme …

Freelance İş ve Çalışanlar İçin Sözleşme

Freelance Ne Demek ? Freelance, Türkçe’de “Serbest meslek” anlamına gelmektedir. Freelance İş Nedir ? Freelance çalışmanın kelime karşılığı, “serbest çalışma” …