Sözleşmeler

  • Sözleşmeler
  • Sözleşmeler Kategori

Tahliye Taahhütnamesi Örneği

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ TAAHHÜT EDEN KİRACI                : TC KİMLİK NO          …

İbraname Örneği

İçindekiler İBRANAME İBRANAME   İŞVERENİN Unvanı                    : ……………………………… SSK İşyeri Sicil …

Mal Ayrılığı Sözleşmesi

……./……./……tarihinde evlendik. Aramızda bugünden itibaren mal ayrılığı rejimini kabul ettik: 1- Her birimizin, yasal sınırlar içerisinde, kendisine ait malvarlığı üzerinde …

Araç Satış Sözleşmesi

ARAÇ BİLGİLERİ PLAKASI: ……………………………….. MARKA VE MODELİ: ……………………………….. TİPİ: ……………………………….. RENGİ: ……………………………….. Yukarıda nitelikleri yazılı bulunan araç, ……………………………………. TL bedelle …

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Sözleşmesi

………./……../……..tarihinde evlendik. Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 10’uncu maddesinin üçüncü fıkrasının tarafımıza verdiği yetkiye dayanarak evlenme …