Sosyal Medya Hakaret Savunma Dilekçesi

Sosyal Medya Hakaret Suçu Savunma Dilekçesi

…….. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE,

DOSYA NO                 :…./….

SANIK                        :

MÜDAFİİ                    :

MÜŞTEKİ                   :

VEKİLİ                        :

SUÇ TARİHİ               : …/…/…

KONU                         : Esasa İlişkin Savunmalarımızı İçerir Dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR         :

1-) Müvekkilimiz hakkında ….. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın …./…. Sayılı dosyasıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesi kapsamında hakaret suçundan ceza davası açılmış ve cezalandırılması istenmiştir. Esasa ilişkin savunmalarımız aşağıdaki gibidir;

2-) Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye yönelik olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref, ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir.

3-) Müvekkil sanığın müştekiye yönelik “terbiyesiz” ifadesi bir bütün olarak değerlendirildiğinde; sanığın müştekiye yönelttiği sözlerinin, müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, nezaket dışı ve kaba söz niteliğindedir.

4-) Açıkladığımız tüm nedenlerden ötürü, müvekkil sanığın üzerine atılı suç nedeniyle ilgili BERAAT kararının verilmesini istemek hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, sanık müvekkilin, üzerine atılı bulunan hakaret suçundan BERAATINA, mahkemenizce yapılacak değerlendirme sonunda aksi kanaate ulaşılırsa, sanık müvekkil hakkında lehe olan yasa maddeleri ile yasal indirim nedenlerinin uygulanmasına karar verilmesini, vekaleten talep ederiz. …/…/

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir