Kategori: Sigorta Kategori

trafik kazası avukatı

Trafik Kazası Avukatı

Ülkemizde her gün yüzlerce trafik kazası meydana gelmektedir. Bu kazalardan bazıları ölümle, bazıları da yaralanmalı olarak sonuçlanabilmektedir. Kişilerin yara almadan sadece araçta hasar meydana gelmesi sonucu da olabilmektedir. Bunlara maddi hasarlı trafik kazası denir. Yaşanan trafik kazası neticesinde mağdur kişinin çeşitli hakları olabilmektedir. Bunlara kısaca bakacak olursak ;

 • Eğer meydana gelen trafik kazası ölümle sonuçlanmışsa, ölen kişinin yakınları destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminat talebinde bulunabilecektir.
 • Trafik kazası sonucunda yaralanma gerçekleşmişse, mağdur kişi sürekli maluliyet tazminatı (sürekli iş göremezlik) , geçici maluliyet tazminatı, geçici bakıcı gideri, manevi tazminat ve kaza dolayısıyla harcanan masraf için maddi tazminat talebinde bulunabilir.
 • Trafik kazasında kişilerin herhangi bir yara almaması ama araçta hasar meydana gelmesi durumunda, mağdur kişi maddi tazminat, araç değer kaybı, kazanç kaybı gibi tazminatları alabilecektir.

Yukarıda belirtilen hakların alınabilmesi belirli şartlara bağlanmıştır. Bu şartlardan en önemli olanı kusur durumudur. Kazada yüzde yüz kusurlu olan kişinin dava açmakta herhangi bir yararı bulunmayacaktır. Eğer bir trafik kazasına karıştıysanız ve haklarınızın ne olduğunu bilmiyorsanız mutlaka alanında uzman bir Trafik Kazası Avukatı‘na başvurmanızı öneririz.

Trafik kazasından doğan davaların çeşitliliği fazladır. Ayrıca neredeyse her yıl kanun, yönetmelik ve ilgili mevzuat değişmektedir. Bu alanla ilgili sürekli bir şekilde güncel mevzuatlar takip edilmeli ve Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi gibi yüksek mahkeme kararlarından da haberdar olmak gereklidir. Aksi takdirde hak kaybı yaşanabilecektir.

Trafik Kazasından Kaynaklı Davalar İçin Mutlaka Hakim Olunması Gereken Mevzuatlar

 • 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu,
 • Türk Ticaret Kanunu,
 • Türk Borçlar Kanunu,
 • Hukuk Muhakemeleri Kanunu,
 • Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği,
 • Sigortacılıkta Tahkime ilişkin Yönetmelik
 • Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları
 • 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu (KTK).Kasko Sigortası Genel Şartları
 •  Yargıtay Kararları
 • Anayasa Mahkemesi Kararları

Trafik kazasından kaynaklı davaların kısa sürede sonuçlanması için genelde Sigorta Tahkim Komisyonu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30 uncu maddesiylesigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği nezdinde kurulmuştur. başvurulmaktadır. Sigorta Tahkim Komisyonu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30 uncu maddesiylesigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği nezdinde kurulmuştur.

Unutulmamalıdır ki sadece sigorta şirketine karşı Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru yapılabilir. Gerçek kişiye karşı açacağınız davada Tahkim’e gidilemez. Gerçek kişilere karşı sadece genel mahkemelerde dava açabilirsiniz. 

Oylayın

Araç Değer Kaybı Hesaplama

Araç Değer Kaybı Hesaplama 2021 

Araç değer kaybı hesaplaması belirli şartlar altında yapılır. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nda araç değer kaybının nasıl hesaplanacağı, hesaplamada neyin dikkate alınacağı belirtilmiştir.

Değer Kaybı Hesaplamasında Dikkate Alınacak Formül 

Baz Değer Kaybı = Aracın Rayiç Değeri x %19
Total Değer Kaybı = Baz Değer Kaybı x Hasar Boyutu Katsayısı x Araç Kullanılmışlık Düzeyi (Km) Katsayısı

Kod Hasar Boyutu Katsayı
A1 Büyük Hasar 0.90
A2 Orta Hasar 0.75
A3 Küçük Hasar 0.50
A4 Basit Hasar 0.25
Kullanılmışlık Düzeyi (Km) Katsayı
0 – 14.999 0.90
15.000 – 29.999 0.80
30.000 – 44.999 0.60
45.000 – 59.999 0.40
60.000 – 74.999 0.30
75.000 – 149.999 0.20
150.000 ve üzeri 0.10

*: Hasar Büyüklüğü Tanımları

 

KOD

PİYASA DEĞERİ 0-75.000 TL PİYASA DEĞERİ 75.001- 150.000 TL PİYASA DEĞERİ 150.001- 300.000 TL PİYASA DEĞERİ 300.001 TL ve ÜZERİ ARAÇLAR
A1 %25,01 ve üzeri %20,01 ve üzeri %20,01 ve üzeri %20,01 ve üzeri
A2 %15,01-%25 %12,01-%20 %10,01-%20 %8,01-%20
A3 %5,01-%15 %4,01-%12 %3,01-%10 %2,01-%8
A4 %5’e kadar %4’e kadar %3’e kadar %2’ye kadar

Araç Değer Kaybı Hesaplamasında Teminat Dışında Kalan Haller

1-) Mini onarım ile giderilebilen basit kaporta, plastik tampon/parça onarımları, cam, radyo/teyp, lastik, hava yastığı, jant, mekanik, elektrik, elektronik ve döşeme aksamı hasarları teminat dışıdır. Bu nedenle plastik olan ön ve arka tampon hasarları değer kaybı hesaplamasında dikkate alınmayacaktır.

2-) Ana iskelet ve şaside hasar olmaksızın, vidalı parçalarda yapılan onarım/değişim ile giderilebilen hasarlar teminat dışıdır. (Danıştay iptal etmiştir.)

3-) Aracın kaza anındaki rayiç değerinin %25 ini aşan değer kaybı talepleri teminat dışıdır. (Danıştay iptal etmiştir.)

4-) Kaza tarihi ile ihbar tarihi arasında araç üzerinde mülkiyet değişikliği olan araçlar ile ilgili talepler teminat dışıdır. (Danıştay iptal etmiştir.)

5-) Çekme belgeli veya hurda belgeli işlem görmüş araçlar ile alakalı değer kaybı talepleri teminat dışıdır. Bu sebeple değer kaybı hesaplaması sonucunda herhangi bir değer çıkmış olsa dahi teminat dışı olması sebebi ile sigorta şirketinden tazmini mümkün değildir.

6-) Kısa süreli kiralık araçlar, taksi, dolmuş, uzun süreli ( bir yıl veya daha uzun) kiralık araçlarda eksper tarafından hesaplanan değer kaybı tutarının %50’sini aşan talepler, test aracı, koleksiyon ve antika sayılan araçlardaki hasar sebebi ile yapılan değer kaybı talepleri teminat dışıdır. (Danıştay iptal etmiştir.)

7-) Tekerlekli/paletli ve zırhlı toplumsal müdahale araçları, belediye otobüsleri, yol süpürme araçları, itfaiye araçlarındaki hasar sebebiyle yapılan değer kaybı talepleri teminat dışıdır.

8-)Yabancı plakalı araçların Türkiye’de karıştığı kazalarda yabancı plakalı araçlar için yapılan değer kaybı talepleri teminat dışıdır.

Oylayın

Ölümlü Trafik Kazaları

Ölümlü trafik kazası sonucu kazanılan tazminat, hukuki olarak destek olan kişinin ölümü halinde desteğinden ve yardımından yoksun kalan kişilerin uğradığı destek zararıdır. Bu konuda talep edilmesi gereken tutarlar Destekten Yoksun Kalma Tazminatı (DYKT) olarak adlandırılır ve Türk Borçlar Kanunu 53. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre ölüm halinde başka kimseler, ölenin yardımından yani desteğinden yoksun kalmışlarsa, onların bu zararı tazmin edilmelidir. Ayrıca ölüm hemen gerçekleşmemiş ise tedavi giderleri de tazminata konu edilecektir. En sık rastlanan destekten yoksun kalma çeşidi eşlerden birinin ya da anne babanın ölümü halinde söz konusu olmaktadır.

Destekten yoksun kalma tazminatının konusu, desteğin yitirilmesi nedeniyle yoksun kalınan zarardır. Buradaki amaç, destekten yoksun kalanların desteği ölümünden önceki yaşamlarındaki sosyal ve ekonomik durumlarının korunmasıdır. Olaydan sonraki dönemde de, destek olmasa bile, onun zamanındaki gibi aynı şekilde yaşayabilmesi için muhtaç olduğu paranın ödettirilmesidir.

Haksız bir eylem sonucu desteğini yitiren kimse Borçlar Kanunu’nun 53. maddesine dayanarak uğradığı zararın ödetilmesini isteyebilir. Ancak destekten yoksun kalma tazminatına hükmedilmesi için öncelikle, ölen ile destekten yoksun kalan arasında maddi yönden düzenli ve eylemli bir yardımın varlığı gerekir.

Destekten yoksun kalan kimse devamlı ve gerçek bir ihtiyaç içerisinde bulunmalıdır. Genel olarak bakım ihtiyacı, sosyal düzeye uygun olan yaşamın devamını sağlamak için gerekli olanaklardan yoksun kalmayı anlatır. Eğer ölenin eylemli olarak baktığı davacı, ölüm yüzünden bu bakımın sağladığı yaşama düzeyinin altına düşmüş olursa, ihtiyaç içerisinde bulunma koşulu gerçekleşmiş sayılmaktadır. Burada önemli olan, destekten yoksun kalan kimsenin ve ailesinin temsil ettiği sosyal ve ekonomik düzeye göre normal karşılanan giderlerdir.

Türk Medeni Kanun 185. maddesi gereğince eşler birbirlerine ve çocuklarına bakmak zorundadır. Yani eşler birbirlerine, anne babaya ve çocuklara destek olmak zorundadır. Buradaki durum destek olan kişinin ölümüyle yakınlarının bu kişinin maddi ve manevi desteğinden yoksun kalmaları sonucu hak kazanılan tazminattır.

Trafik kazası sonucu ölüm yada destekten yoksun kalma tazminatı hesaplanırken: kişinin en son kazancı, cinsiyeti, yaşı, tekrar evlenip evlenmediği, yüksek tahsil yapıp yapmadığı ve daha birçok özellik bu tazminatta önemli rol oynamaktadır.

5 / 5 ( 1 puan )

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nedir?

Trafik kazasında ölen kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişilere yapılan tazminat ödemesine “destekten yoksun kalma tazminatı” denir. Ölüm neticesi olarak diğer kimseler ölen kişinin yardımından mahrum kaldıkları takdirde onların bu zararını da tazmin etmek gerekmektedir.

Okumaya devam et

5 / 5 ( 5 puan )

Araç Değer Kaybı Sık Sorulan Sorular

Arabama arkadan bir aracın çarpması sonucu arka tamponda hasar meydana geldi. Araç değer kaybı alabilir miyim? 

Araç değer kaybı tazminatında teminat dışında kalan durumlar vardır. Bunlardan biri de mini onarım ile giderilebilen basit kaporta ve tampon hasarlarıdır. Bu nedenle araç değer kaybı talebinde bulunamazsınız.

Daha önce aracımın sol arka kapısı hasar aldı ve kapıyı yaptırdım. 3 gün önce tekrar aynı yerden kusurlu olarak bir araç vurdu. Araç değer kaybı tazminatını alabilir miyim? 

Okumaya devam et

5 / 5 ( 6 puan )

Kazanç Kaybı Nedir?

Kazanç kaybı, hasar gören ticari aracın onarım süresi boyunca kullanılamamasından dolayı ortaya çıkan gelir (kazanç) kaybıdır.

Ticari araçlar; taksi, otobüs, minibüs, servis gibi araçlardan oluşur. Özel tur aracı, kiralık verilen araçlar da birer ticari araçtır.

Okumaya devam et

5 / 5 ( 1 puan )

Hatır Taşıması

Hatır taşıması, taşıyanın, yakını olsun olmasın herhangi bir kimseyi taşıtına alıp, ücret almaksızın bir yerden bir yere götürmesidir. Örneğin; Kuzeninizi evden havaalanına götürmek, eşinizin arkadaşını hastaneden eve götürmek veya aracın başka birisine karşılıksız bir şekilde verilmesi. Bunlar hatır taşımasına örnek olarak gösterilebilir.

Okumaya devam et

5 / 5 ( 1 puan )

Araç Değer Kaybı Davası

Araç değer kaybı, hasar gören ve hasar sonrası tamir edilen aracın ikinci el piyasasındaki değer düşüşünü belirtmek için kullanılan terimdir.

Araç değer kaybı sonucu aracın ikinci el piyasadaki değeri azalacaktır. Kazaya karışan aracın parçalarının yetkili serviste orijinal parçaları ile değiştirilmesi bile aracın değerinin düşmesine neden olacaktır.

Diğer koşulların da sağlanması halinde araç değer kaybı tespit edilip, bu zararın giderilmesi mümkündür.

Okumaya devam et

5 / 5 ( 1 puan )

İş Kazası Tazminat Davası

Sigortalı işçinin işyerinde uğradığı ve o an ya da daha sonra işgücü kaybı, sakatlanma gibi sonuçlara sebep olan duruma iş kazası denilir.

Bir olayın iş kazası sayılabilmesi için aşağıdaki şartları taşıması gerekir. Bu şartlar:

 • Kazaya uğrayan işçinin sigortalı olması,
 • Olayın 5510 sayılı kanunun 13. maddesinde belirtilen hallerden birinde meydana gelmesi,
 • Sigortalı işçinin kaza nedeniyle hemen veya sonrasında zarara uğramış olması,
 • Zarar ile kaza arasında illiyet bağı bulunması gerekmektedir.

Okumaya devam et

5 / 5 ( 1 puan )