SGK Çıkış Kodları ve Açıklamaları

SGK çıkış kodları ve açıklamaları

İşçinin işten çıkarılması veya işçinin kendi isteğiyle işten ayrılması durumunda işveren, işçinin sigortasını sonlandırarak Sigorta Güvenlik Kurumu’na (SGK) bir çıkış kodu bildirmek zorundadır. Her çıkış kodunun nedeni farklıdır.

Çıkış Kodu ve açıklamaları aşağıda detaylı olarak belirtilecektir. Ayrıca Hangi çıkış kodunun kıdem ve ihbar tazminatına ve işsizlik maaşına hak kazandırdığını öğrenmek için BU YAZIMIZA göz atabilirsiniz.

İşten Çıkış Kodu                                          Açıklamalar

01 nolu çıkış kodu                  Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi

02 nolu çıkış kodu                  Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi

03 nolu çıkış kodu                  Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)

04 nolu çıkış kodu                  Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi

05 nolu çıkış kodu                  Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi

08 nolu çıkış kodu                  Emeklilik (yaşlılık) veye toptan ödeme nedeniyle

09 nolu çıkış kodu                  Malulen emeklilik nedeniyle

10 nolu çıkış kodu                  Ölüm

11 nolu çıkış kodu                  İş kazası sonucu ölüm

12 nolu çıkış kodu                  Askerlik

13 nolu çıkış kodu                  Kadın işçinin evlenmesi

14 nolu çıkış kodu                  Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması

15 nolu çıkış kodu                  Toplu işçi çıkarma

16 nolu çıkış kodu                  Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli

17 nolu çıkış kodu                  İşyerinin kapanması

18 nolu çıkış kodu                  İşin sona ermesi

19 nolu çıkış kodu                  Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)

20 nolu çıkış kodu                  Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)

21 nolu çıkış kodu                  Statü değişikliği

22 nolu çıkış kodu                  Diğer nedenler

23 nolu çıkış kodu                  İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih

24 nolu çıkış kodu                  İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih

25 nolu çıkış kodu                  İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih

26 nolu çıkış kodu                  Disiplin Kurulu kararı ile Fesih

27 nolu çıkış kodu                  İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih

28 nolu çıkış kodu                  İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih

29 nolu çıkış kodu                  İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih

30 nolu çıkış kodu                  Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullan Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)

31 nolu çıkış kodu                  Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih

32 nolu çıkış kodu                  4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile feshi

33 nolu çıkış kodu                  Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi

34 nolu çıkış kodu                  İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih

 

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir