Seri Muhakeme Usulü

Seri Muhakeme Usulü Nedir?

17.10.2019 tarihinde 7188 sayılı Kanun m.23 ile CMK m.250′ ye seri muhakeme usulü eklenmiştir. CMK m.250′ de; soruşturma aşamasında kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilmeyen suçlar bakımından seri muhakeme usulü getirilmiştir.

Seri muhakeme usulü soruşturma ile ilgili olup, bu yargılama usulünün tatbiki soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı ile şüphelinin anlaşmasına bağlıdır. Soruşturma aşamasının sonunda cumhuriyet savcısı, Kanunda gösterilecek suçlarla ilgili kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar vermediği takdirde, müdafii huzurunda şüphelinin de kabul etmesi şartıyla seri muhakeme usulünü uygulamak zorundadır.

Seri Muhakemeye Tabi Suçlar

Seri Muhakeme Usulüne Tabi Suçlar Nelerdir?

 • Hakkı Olmayan Yere Tecavüz (TCK m.154/2 ve 3)
 • Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokulması (TCK m.170)
 • Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma (TCK m.179/2 ve3)
 • Gürültüye Neden Olma (TCK m.183)
 • Parada Sahtecilik (TCK m.197/2 ve 3)
 • Mühür Bozma (TCK m.203)
 • Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan (TCK m.206)
 • Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama (TCK m.228/1)
 • Başkasına Ait Kimlik ve Kimlik Bilgilerinin Kullanılması (TCK m.268)
 • 6831 Sayılı Orman Kanunu m.93/1
 • 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu Ek m.2/1-1
 • 1072 Sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanun m.2
 • 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkındaki Kanunda Yazılı Suçlar

Seri Muhakeme Yönetmeliği

Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Yönetmeliği 31/12/2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmî Gazete 4. Mükerrer’de yayımlanarak, 01/01/2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Seri Muhakeme Yönetmeliğine BURADAN ulaşabilirsiniz.

Seri Muhakeme Usulü Para Cezası 

Seri muhakame usulüne tabi bazı suçlarda ceza olarak adli para cezası verilebilmektedir. Şüphelinin seri muhakeme usulüne kabul etmesi durumunda verilecek olan para cezası yarıya indirilecektir.

Seri Muhakeme Usulü İndirim

Şüpheli, seri muhakeme usulünü kabul ederse temel cezadan yarı oranında indirim uygulanır.

Seri Muhakeme Usulü HAGB

Cumhuriyet savcısı kanunda gösterilen alt ve üst sınır arasında belirlediği cezadan yarı oranında indirim yaptıktan sonra, HAGB’nin şartlarının oluştuğu durumda, bunu müdafii hazır olmak kaydıyla kabul eden şüpheli hakkında uygulayıp görevli ve yetkili mahkemeye sunacak, mahkeme şüpheliyi yine müdafii huzurunda dinledikten sonra cumhuriyet savcısının talebi doğrultusunda ve şüpheli vazgeçmediği takdirde, şartlarının oluştuğunu tespit ettiği hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verecektir.
Mahkeme, fiil ve fail için aranan şartların oluşmadığı durumda HAGB’ye karar vermeyebilir. Cumhuriyet savcısı tarafından şüpheli hakkında seri muhakeme usulünün uygulanması, yazılı olarak mahkemeden talep edilecektir. Sonra mahkeme, şüpheliyi müdafii huzurunda dinleyecektir. Mahkeme, eylemin seri muhakeme usulü kapsamında olduğu kanaatine varırsa, cumhuriyet savcısınca belirlenen yaptırıma göre hüküm kuracaktır. Aksi halde mahkeme talebi reddedecek ve soruşturmanın genel hükümlere göre tamamlanması amacıyla dosyayı cumhuriyet başsavcılığına gönderecektir. Mahkemenin ret kararına karşı Cumhuriyet savcısı itiraz edebilir.
Şüpheli mutlaka duruşmaya gelmelidir, mazeretsiz olarak mahkemeye gelmezse seri muhakeme usulünden vazgeçmiş sayılır. Ayrıca iştirak ilişkisinin bulunduğu suçlarda, seri muhakeme usulünün suça iştirak eden şüphelilerin hepsi tarafından kabul edilmesi gerekir.

Seri Muhakeme İtiraz Dilekçesi

Seri muhakeme usulüne göre yargılanan kişi verilen hükme karşı itiraz edebilir. Bu itirazla birlikte genel hükümlere göre yargılanma talep edilecektir. Seri muhakeme usulüne itiraz dilekçesi için uzman ceza avukatından destek almanızı önermekteyiz.

Talepname Nedir?

Seri muhakeme usulünde Cumhuriyet savcısı tarafından mahkemeye sunulan talep yazısına “Talepname” denir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir