Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu ve Cezası

reşit olmayanla cinsel ilişki

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu Türk Ceza Kanunu 104. maddede düzenlenmiştir.

Reşit olmak (erginlik); 18 yaşının doldurulması veya evlenme ya da mahkeme kararıyla mümkün olmaktadır.

Cinsel ilişki ise, aktif failin cinsel organını diğer kişinin vücuduna normal veya anormal şekilde sokması durumudur. Anal veya vajinal yolda cinsel ilişki gerçekleşir.

Bu suçun faili erkek veya kadın herkes olabilir. Ancak 2 ve 3. fıkradaki durumlarda fail belirli kişiler olabilecektir. Mağdur ise 15-18 yaşındaki kişilerdir. Mağdurun, 15 yaşını tamamlamış olması ve fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını kavrayabilme yeteneğinin gelişmiş olması gerekmektedir. Bu yeteneğin gelişmemiş olması halinde TCK 103. maddedeki suç işlenmiş olacaktır.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Cezası

Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, 15 yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi,
şikayet üzerine, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (TCK 104/1) 

Suçun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikayet
aranmaksızın, on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (TCK 104/2)

Suçun, evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikayet
aranmaksızın ikinci fıkraya göre cezaya hükmolunur. (TCK 104/3)

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Şikayet

TCK 104/1 e göre suçun basit hali şikayete bağlıdır. Şikayet olmadan soruşturma yapılamayacaktır. Mağdur çocuğun, veli veya vasisinin şikayeti üzerine fail hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılması için yeterlidir.

Şikayetten vazgeçmenin sonuç doğurabilmesi için şikayet hakkı mağdurun şikayetinden vazgeçmesi yeterlidir. Çünkü 15 yaşını dolduran kişilerin şahsa sıkı sıkıya bağlı olan şikayetten tek başına vazgeçebilecektir. Bu nedenle şikayet hakkı bulunan diğer kişilerin şikayetçi olup olmamasının herhangi bir etkisi olmayacaktır.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Görevli Mahkeme 

Suçun basit şeklini düzenleyen birinci fıkraya giren suçta görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi’dir. İkinci ve üçüncü fıkraya giren suçlarda ise görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemesi’dir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Hukuka Aykırılık 

Kanun, 18 yaşını doldurmamış mağdurun rızasının suçun oluşmasına engel olmadığını ve hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edilmeyeceğini öngörmüştür.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Yargıtay Kararları

1-) Mağdur kişinin rızası eylemi suç olmaktan çıkarmaz

Yargıtay 14. Ceza Dairesi   2013/2402 Esas  –   2014/12359 Karar

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Oluş ve kabule göre; aralarında duygusal yakınlık bulunan mağdure ile sanığın, 2009 yılı Mart ayı ve 2010 yılı Ocak ayı içerisinde iki kez rızaen cinsel ilişkiye girdiklerinin ve her iki eylem arasındaki süre ve eylemlerin oluş şekli nazara alındığında, sanığın suç kastının yenilendiği ve eylemlerin ayrı ayrı suç oluşturduğunun anlaşılması karşısında, sanığın 2009 yılı Mart ayında gerçekleştirdiği eyleme ilişkin şikayetin TCK.nın 73. maddesinde düzenlenen 6 aylık süreden sonra yapıldığı gözetilerek kamu davasının düşürülmesine, 2010 yılı Ocak ayı içerisinde gerçekleştirdiği eylemine ilişkin olarakta 5237 sayılı TCK.nın 104/1. maddesi uyarınca mahkûmiyetine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden “Mağdurenin rızasının eylemi suç olmaktan çıkardığı” şeklinde hukuka uygun düşmeyen gerekçeyle yazılı şekilde karar verilmesi,
Kanuna aykırı, katılanlar vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK.nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 10.11.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

2-) Vajinaya parmak sokmak cinsel ilişki sayılmaz

Yargıtay 14. Ceza Dairesi   2012/6729 Esas  –  2014/5373 Karar

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü: Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun düzenlendiği TCK.nın 104. maddesinin metninde suç olarak tarif edilen cinsel ilişki, erkek cinsel organının bir kadına vajinal veya anal yoldan ya da bir erkeğe anal yoldan ithal edilmesi olarak tanımlanması karşısında, mahkemenin oluşa uygun kabulüne göre, kayden 10.06.1991 doğumlu olup suç tarihinde 15 yaşını doldurmuş olan mağdureyle rızası ile öpüşüp seviştiği sırada mağdurenin cinsel organına parmağını soktuğu anlaşılan hemcinsi sanığın, cinsel ilişki boyutuna varmayan cinsel davranışları nedeniyle hukuka aykırılıktan söz edilemeyeceğinden reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan beraati yerine, yazılı şekilde düşme karar verilmesi,
Kanuna aykırı, O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK.nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 21.04.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir