Paket Tur Sözleşmeleri

paket tur sözleşmeleri

Hem ülkemizde hem de dünyada her yıl milyonlarca insan turistik amaçlarla seyahat etmektedir. Seyahat etmek isteyenlerden bazıları paket tur sözleşmesiyle seyahat etmektedir. Özellikle son zamanlarda paket tur sözleşmeleri çok fazla tercih edilmektedir. İşte bu da beraberinde bazı sorunlar getirmektedir. Bu yazımızda paket tur sözleşmesinin sorun ve çözümlerine değinilecektir.

Paket Tur Sözleşmesi Nedir ?

Paket tur sözleşmesi, paket tur düzenleyicileri veya aracıları tarafından ulaştırma, konaklama ve bunlara bağlı olmayan diğer turistik hizmetlerin en az ikisinin birlikte ve hizmetin yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsadığı veya gecelik konaklamayı içerdiği sözleşmelerdir.

Paket tur sözleşmeleri, “Seyahat Düzenleme Sözleşmesi, Gezi Düzenleme Sözleşmesi, Seyahat Sözleşmesi, Gezi Sözleşmesi”  gibi isimlerle de bilinmektedir.

Paket tur sözleşmesi, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 51. maddesinde yer almaktadır.

Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği 

Paket tur sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenleyen bir yönetmelik bulunmaktadır. Bu yönetmelikte belirtilen önemli detaylar şu şekildedir:

 • Paket tur sözleşmesinin kurulmasından önce katılımcıya ön bilgilendirme amaçlı broşür verilmesi zorunludur.
 • Katılımcıya sunulan broşür veya ekinde; paket turun vergiler dahil toplam fiyatı, ön ödeme tutarı ve kalan bedelin ödeneceği tarih bilgilerinin yanı sıra, paket turu oluşturan hizmetler kapsamında bulunması halinde, aşağıdaki bilgilerin de yer alması zorunludur:

  a) Yolculuğun başlangıç ve bitiş tarihi ile yeri.

  b) Kullanılan ulaşım araçlarının türü ile yolculuğun sınıfı, hareket ve dönüş tarihleri, saatleri ve yerleri.

  c) Konaklama tarihleri de belirtilerek konaklamanın türü, yeri, nitelikleri, sınıfı ve bu sınıflandırma Türkiye’de uygulanandan farklı ise bu farklılığa ilişkin uyarı.

  ç) Yemek planı.

  d) Yolculukta izlenecek güzergâh.

  e) Paket turun özelliklerine uygun olarak pasaport, vize, yaş ve sağlık şartlarına ilişkin bilgi.

  f) Paket turun düzenlenmesi için asgari bir katılımcı sayısı öngörülmüşse bu sayı ve bu sayıya ulaşılamadığı takdirde katılımcıya paket turun iptalinin bildirileceği son tarih.

  g) 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununa göre düzenlenmesi zorunlu sigorta ile varsa diğer sigortalara ilişkin bilgi.

  ğ) Turist rehberliği hizmetlerine ilişkin bilgi.

 • Katılımcıya verilen broşürde yer alan bilgiler paket tur düzenleyicisi ve aracısı için bağlayıcıdır.

 • Broşürde yer alan bilgiler, sözleşme kurulmadan önce broşürde açıkça belirtilmek ve katılımcıya bildirilmek şartıyla sözleşme kurulduktan sonra ise tarafların açık mutabakatı ile değiştirilebilir.

Paket Tur Sözleşmesi Cayma Hakkı 

Paket tur sözleşmesinin hangi durumlarda iptal edilebileceği tura katılan ve paket turu düzenleyen bakımından ayrı ayrı belirtmek gerekir. Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliğinde fesih konusu sadece paket tur düzenleyen açısından ele alınmış, tura katılanın fesih hakkı düzenlenmemiştir.

Paket tur hizmetinin ayıplı ifa edildiği durumlarda tura katılan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun m. 15 gereği hizmetin yeniden görülmesini, ayıp oranında bedelden indirim veya sözleşmeden dönme haklarından birini paket tur düzenleyene karşı kullanmakta serbesttir. Paket tur düzenleyen, tura katılanın tercih ettiği talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar paket tur düzenleyen tarafından karşılanmalıdır.

Paket Tur Sözleşmesi Tazminat 

Tura katılan, bahsi geçen seçimlik haklarından biri ile birlikte Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir. 6502 sayılı Kanun m. 15’te sözleşmenin feshi değil, sözleşmeden dönmeden
bahsedildiği için, geçmişe de etkili olarak sözleşme sona erer. Bunun haklı görülmediği durumlarda hâkim bedelden indirime karar verebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir