Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                                :

ADRES                                 :

VEKİLİ                                  :

DAVALI                                 : 

ADRESİ                                :

KONU                                   :Onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma, nafaka ve tazminat istemlerimizi içerir dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR                    : 

1-) Yukarıda kimlik bilgileri yazılı olan taraflar, …/…/… tarihinden bu yana evlidirler. Dilekçemiz ekinde (EK1) sunulan nüfus kayıt örneğinde sunulduğu üzere, bu evlilikten … doğumlu ….  İle ….. doğumlu …… adlı iki çocukları vardır.

2-) Davalı erkek, müvekkilime karşı sürekli olarak “şerefsiz, namussuz, şıllık” gibi kelimeler kullanarak müvekkilin onur, şeref ve haysiyetini ağır derecede küçük düşürmüştür.

3-) 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda düzenlenen “onur kırıcı davranış”, eşlerden birinin diğerine hakaret etmek, onu küçük düşürmek amacıyla yaptığı saldırıdır. Davalı kocanın eşine yönelik ağır hakaret ve fiziksel şiddete ilişkin eylemleri onur kırıcı davranış oluşturmaktadır. Bu sebeple Türk Medeni Kanununun 162. maddesindeki boşanma koşulları gerçekleşmiştir.

HUKUKİ NEDENLER         :4721 S. K. m. 162, 168, 169, 174, 182, 4787 S. K. m. 4, 6100 S. K. m. 240

HUKUKİ DELİLLER           :Nüfus kayıtları, kimlik cüzdanı fotokopileri, …/…/… tarihli doktor raporu, tanık beyanları, sair deliller.

SONUÇ VE İSTEM       : Yukarıda açıklanan ve resen belirlenecek nedenlerle onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma davamızın kabulü ile tarafların boşanmalarına, müşterek çocukların velayetlerinin müvekkile verilmesine, müvekkil için … TL maddi tazminat, … manevi tazminat ve her bir müşterek çocuk için dava tarihinden itibaren aylık …..TL tedbir nafakasının; hükmün kesinleşmesinden itibaren aylık …. TL iştirak nafakasının davalıdan alınarak müvekkilime verilmesine, müvekkilim için dava tarihinden itibaren aylık …..TL tedbir nafakasının; hükmün kesinleşmesinden itibaren aylık …. TL yoksulluk nafakasının davalıdan alınarak müvekkilime verilmesine, yargılama gideri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz.  …/…/…

EK            :

  1. Nüfus kayıt örneği
  2. Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi
  3. Vekaletname

Davacı Vekili

     Av.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir