Ölümlü Trafik Kazaları

ölümlü trafik kazaları

Ölümlü trafik kazası sonucu kazanılan tazminat, hukuki olarak destek olan kişinin ölümü halinde desteğinden ve yardımından yoksun kalan kişilerin uğradığı destek zararıdır. Bu konuda talep edilmesi gereken tutarlar Destekten Yoksun Kalma Tazminatı (DYKT) olarak adlandırılır ve Türk Borçlar Kanunu 53. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre ölüm halinde başka kimseler, ölenin yardımından yani desteğinden yoksun kalmışlarsa, onların bu zararı tazmin edilmelidir. Ayrıca ölüm hemen gerçekleşmemiş ise tedavi giderleri de tazminata konu edilecektir. En sık rastlanan destekten yoksun kalma çeşidi eşlerden birinin ya da anne babanın ölümü halinde söz konusu olmaktadır.

Destekten yoksun kalma tazminatının konusu, desteğin yitirilmesi nedeniyle yoksun kalınan zarardır. Buradaki amaç, destekten yoksun kalanların desteği ölümünden önceki yaşamlarındaki sosyal ve ekonomik durumlarının korunmasıdır. Olaydan sonraki dönemde de, destek olmasa bile, onun zamanındaki gibi aynı şekilde yaşayabilmesi için muhtaç olduğu paranın ödettirilmesidir.

Haksız bir eylem sonucu desteğini yitiren kimse Borçlar Kanunu’nun 53. maddesine dayanarak uğradığı zararın ödetilmesini isteyebilir. Ancak destekten yoksun kalma tazminatına hükmedilmesi için öncelikle, ölen ile destekten yoksun kalan arasında maddi yönden düzenli ve eylemli bir yardımın varlığı gerekir.

Destekten yoksun kalan kimse devamlı ve gerçek bir ihtiyaç içerisinde bulunmalıdır. Genel olarak bakım ihtiyacı, sosyal düzeye uygun olan yaşamın devamını sağlamak için gerekli olanaklardan yoksun kalmayı anlatır. Eğer ölenin eylemli olarak baktığı davacı, ölüm yüzünden bu bakımın sağladığı yaşama düzeyinin altına düşmüş olursa, ihtiyaç içerisinde bulunma koşulu gerçekleşmiş sayılmaktadır. Burada önemli olan, destekten yoksun kalan kimsenin ve ailesinin temsil ettiği sosyal ve ekonomik düzeye göre normal karşılanan giderlerdir.

Türk Medeni Kanun 185. maddesi gereğince eşler birbirlerine ve çocuklarına bakmak zorundadır. Yani eşler birbirlerine, anne babaya ve çocuklara destek olmak zorundadır. Buradaki durum destek olan kişinin ölümüyle yakınlarının bu kişinin maddi ve manevi desteğinden yoksun kalmaları sonucu hak kazanılan tazminattır.

Trafik kazası sonucu ölüm yada destekten yoksun kalma tazminatı hesaplanırken: kişinin en son kazancı, cinsiyeti, yaşı, tekrar evlenip evlenmediği, yüksek tahsil yapıp yapmadığı ve daha birçok özellik bu tazminatta önemli rol oynamaktadır.

5/5 - (1 vote)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir