Nitelikli Hırsızlık Suçu ve Cezası

Nitelikli Hırsızlık Nedir?

Basit hırsızlık suçuna girmeyen durumlar nitelikli hırsızlık suçu sayılır. Basit hırsızlık suçu ile ilgili makalemize BURADAN ulaşabilirsiniz. TCK 142. maddesinde belirtilmiş olan hareketlerin gerçekleştirilmesi durumu nitelikli hallerdir. Bu hareketlerin gerçekleştirilmesi halinde nitelikli hırsızlık suçu oluşur. Nitelikli hırsızlık suçunda harekete göre suçun cezası arttırılır veya azaltılır. Nitelikli hırsızlık hareketleri aşağıdaki gibidir:

TCK 142 – (1) Hırsızlık suçunun;
a) Kime ait olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen eşya hakkında,
b) (Mülga: 18/6/2014-6545/62 md.)
c) Halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içinde veya bunların belli varış veya kalkış yerlerinde bulunan eşya hakkında,
d) Bir afet veya genel bir felaketin meydana getirebileceği zararları önlemek veya hafifletmek maksadıyla hazırlanan eşya hakkında,
e) Adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında,

İşlenmesi hâlinde, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur

(2) Hırsızlık Suçunun;
a) Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak,
b) Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle,
c) Doğal bir afetin veya sosyal olayların meydana getirdiği korku veya kargaşadan yararlanarak,
d) Haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla ya da diğer bir aletle kilit açmak veya kilitlenmesini engellemek suretiyle,
e) Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle,
f) Tanınmamak için tedbir alarak veya yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak,
g) Büyük veya küçük baş hayvan hakkında,
h)Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte
kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya
hakkında,

İşlenmesi hâlinde, beş yıldan on yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Suçun, bu fıkranın (b) bendinde belirtilen surette, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kimseye karşı işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte biri oranına kadar artırılır.

Nitelikli Hırsızlık Cezası

Nitelikli hırsızlık cezası ne kadar? Hırsızlık suçunun TCK 142 maddesinin 1. fıkrasındaki nitelikli hallerinden birini işleyen fail hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası, 2. fıkrasındaki nitelikli hallerinden birini işleyen fail hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilecektir.

Nitelikli Hırsızlık Uzlaşma 

Nitelikli hırsızlık uzlaşmaya tabi mi? Nitelikli hırsızlık suçu uzlaşmaya tabi değildir. Basit hırsızlık suçu olan TCK 141/1 uzlaşmaya tabidir.

Ayrıca TCK 144/1-a, 144/1-b (Paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde veya bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla hırsızlık) uzlaştırmaya tabidir. TCK madde 146 olan Kullanma hırsızlığı da uzlaşma hükümlerine tabidir.

Yine TCK madde 167/2 de uzlaşmaya tabidir.

TCK 167/2 – Haklarında ayrılık kararı verilmiş olan eşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamayan kardeşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamakta olan amca, dayı, hala, teyze, yeğen veya ikinci derecede kayın hısımlarının zararına olarak işlenmesi halinde; ilgili akraba hakkında şikayet üzerine verilecek ceza, yarısı oranında indirilir.

Nitelikli Hırsızlık Etkin Pişmanlık

TCK m. 168’e göre; Hırsızlık suçu işleyen kimse, suç tamamlandıktan sonra ancak kovuşturma başlamadan önce pişmanlık göstererek mağdurun uğradığı zararı aynen geri verme veya tazmin etme suretiyle gidermesi halinde, verilecek olan cezanın üçte ikisine kadarı indirilir.

Etkin pişmanlığın kovuşturma safhası başladıktan sonra ve hüküm verilmeden önce gösterilmesi halinde, verilecek olan cezanın yarısına kadarı indirilir.

Kısmen geri verme veya tazmin halinde etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesi için, ayrıca mağdurun rızası aranır.

Nitelikli Hırsızlık Şikayete Tabi Mi?

Nitelikli hırsızlık suçu şikayete tabi mi?  Nitelikli hırsızlık suçu şikayete tabi değildir. Hem basit hırsızlık suçu hem de nitelikli hırsızlık suçu re’sen soruşturulmaları gereken suçlardandır. Dolayısıyla nitelikli hırsızlık suçu, takibi şikayete bağlı suçlar arasında olmadığından şikayete gerek kalmadan soruşturma ve kovuşturma yapılır.

Nitelikli Hırsızlık Şikayet Süresi

Yukarıda belirttiğimiz üzere nitelikli hırsızlık suçu takibi şikayete bağlı bir suçlardan değildir. Bu nedenle şikayete bağlı olmayan bir suç olmasından dolayı suçun bir şikayet süresi de yoktur.

Nitelikli Hırsızlık Şikayetten Vazgeçme

Nitelikli hırsızlık suçu takibi şikayete bağlı bir suç olmamasının bir sonucu olarak, şikayetten vazgeçme durumunda kamu davasını düşürmeyecek ve yargılama devam edecektir. Dolayısıyla  şikayetten vazgeçmenin yargılama aşamasına herhangi bir etkisi olmayacaktır.

Nitelikli Hırsızlık Zamanaşımı

Hırsızlık suçu, takibi şikayete bağlı suçlar arasında olmadığından, suçun bir şikayet süresi de bulunmamaktadır. Hırsızlık suçunun basit halinde 8 yıl olan dava zamanaşımı süresinde soruşturma başlatılması mümkündür. Nitelikli hallerde ise dava zamanaşımı süresi 15 yıldır.

TCK’nın 66. maddesinin 3. fıkrasındaki; “Dava zamanaşımı süresinin belirlenmesinde dosyadaki mevcut deliller itibarıyla suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hâlleri de göz önünde bulundurulur.”

Nitelikli Hırsızlık Görevli Mahkeme

Hırsızlık suçunda görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesidir. Dava, suçun işlendiği yerdeki Asliye Ceza Mahkemesinde görülecektir.

Nitelikli Hırsızlık Suçu İstinaf Dilekçesi

Nitelikli hırsızlık suçundan dolayı yerel mahkemece ceza verilmesi durumunda sanık olan kişi istinafa gidebilecektir. Bu nedenle istinaf dilekçesi vermesi gerekir. Nitelikli hırsızlık suçu ile ilgili istinaf dilekçesinin yazımı sanıldığı kadar kolay değildir. Ceza hukuku konusunda bilgi ve tecrübesi olmayan birinin bu dilekçeyi yazması geri dönüşü olmayan hatalara sebebiyet verebilir. Bu nedenle istinaf dilekçesi için uzman ceza avukatına danışmanız gerekir. İstinaf dilekçesi için tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

İlginizi Çekebilir

 1. Avatar
  Deniz korkmaz Cevapla

  Benim oğlum hırsızlık suçunu işledi işlediği halde suçunu itiraf etti 2 aydır da cezaevinde bu ayın üçüne mahkemesi var acaba ceza alır mı?

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, internet sitesi üzerinden sadece kısa sorulara kısa cevaplar verilmektedir. Sorunuzun cevabı için danışmanlık hizmeti almanız gerekmektedir. Danışmanlık almak için Whatsapp uygulaması veya GSM üzerinden randevu talep edebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir