Nişanın Bozulması Nedeniyle Manevi Tazminat Davası

nişanın bozulması

Nişanlılardan birinin haksız bir şekilde nişanı bozması veya nişan taraflardan birine yükletilebilen bir sebeple bozulduğu durumlarda mağdur tarafın bazı hakları bulunmaktadır. Bu haklar nelerdir:

  • Nişanın bozulması nedeniyle maddi tazminat davası (Makalemizi okumak için BURAYA tıklayabilirsiniz.)
  • Nişanın bozulması nedeniyle manevi tazminat davası
  • Nişanın bozulması nedeniyle hediyelerin geri verilmesi

Nişanın Bozulması Nedeniyle Manevi Tazminat Davası 

Nişanın bozulması yüzünden kişilik hakkı zarar gören taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat isteyebilecektir. Manevi tazminat ile manevi zararın giderilmesi amaçlanır. Manevi tazminata hükmedilebilmesi için, hukuka aykırı bir fiilin bulunması, bu fiil ile kişilik hakkının ihlal edilmesi, ihlal fiilinin kişilik değerinde objektif bir eksilmeye sebep olması ve zarar ile fiil arasında illiyet bağının bulunması gereklidir.

Manevi Tazminat İstemenin Koşulları 

  • Geçerli bir nişanlılık ilişkisinin bulunması gereklidir.
  • Geçerli bir şekilde kurulan nişanın bozulmuş olması gereklidir.
  • Manevi tazminat isteyenin kişilik hakkı saldırıya uğramış olmalıdır
  • Saldırı hukuka aykırı olmalıdır.
  • Davalı taraf kusurlu olmalıdır.

Nişanın Bozulması Manevi Tazminat Miktarı 

Nişanın bozulması nedeniyle açılan manevi tazminatta hakim uygun bir miktar tazminata hükmeder. Hükmedilen manevi tazminat, duyulan acı ve elemi dindirecek miktarda olmalıdır. Belirlenecek olan manevi tazminat, kusursuz ya da az kusurlu olan nişanlı için zenginleşme aracı olmamalıdır.

Manevi tazminat belirlenirken onun tatmin, ceza gibi boyutları göz önüne alınmalıdır. Hakim hukuka ve hakkaniyete göre karar verecektir.

Nişanın Bozulması Manevi Tazminat Görevli Mahkeme

Manevi tazminata bakmakla görevli mahkeme Aile Mahkemesi’dir. Aile Mahkemesi’nin olmadığı yerlerde görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi olacaktır.

Nişanın Bozulması Manevi Tazminat Yetkili Mahkeme

Nişanın bozulması üzerine açılacak olan manevi tazminat davasında yetkili mahkeme genel hükümlere göre belirlenecektir. Genel yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir

Manevi Tazminat İsteyebilecek Kişiler 

Manevi tazminat davası sadece nişanlılar arasında görülebilir. Kusursuz nişanlı ölmeden önce eğer manevi tazminat isteminde bulunmuşsa bu hak ölümden sonra mirasçılara geçecektir.

Nişanın Bozulması Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Zamanaşımı 

Manevi tazminat davası, nişanın bozulmasından itibaren 1 yıl içinde açılmalıdır. Aksi takdirde dava zamanaşımına uğrayacaktır.

Nişanın Bozulması Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Dilekçesi 

Nişanın bozulması manevi tazminat dava dilekçesinin uzman bir avukat tarafından hazırlanması çok önemlidir. Bu nedenle uzman bir avukattan dilekçe için danışmanlık almanızı önermekteyiz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir