Nişanın Bozulması Nedeniyle Maddi Tazminat Davası

nişanın bozulması

Nişanlanma, farklı cinsten iki kişinin evlenme vaadiyle yaptıkları evlilik öncesi bir ön sözleşmedir. Yani, Tarafların karşılıklı olarak birbirlerine evlenme vaadinde bulunmalarıdır. Nişanlanma için belirli bir yaş sınırı bulunmamaktadır. Tarafların, ayırt etme gücüne sahip olması nişanlılık için yeterlidir.

Nişanlılardan birinin haksız bir şekilde nişanı bozması veya nişan taraflardan birine yükletilebilen bir sebeple bozulduğu durumlarda mağdur tarafın bazı hakları bulunmaktadır. Bu haklar nelerdir:

 • Nişanın bozulması nedeniyle maddi tazminat davası
 • Nişanın bozulması nedeniyle manevi tazminat davası
 • Nişanın bozulması nedeniyle hediyelerin geri verilmesi

Nişanın Bozulması Nedeniyle Maddi Tazminat Davası 

Nişanlılardan biri haklı bir sebep olmadan nişanı bozduğu veya nişan taraflardan birine yükletilebilen bir sebeple bozulduğu takdirde; kusuru olan taraf, diğerine dürüstlük kuralları çerçevesinde ve evlenme amacıyla yaptığı harcamalar ve katlandığı maddi fedakarlıklar karşılığında uygun bir maddi tazminat vermekle yükümlü olacaktır.

Maddi Tazminat İstemenin Koşulları 

 • Geçerli bir nişanlılık ilişkisinin bulunması gereklidir.
 • Geçerli bir şekilde kurulan nişanın haklı bir sebep olmadan veya taraflardan birine yükletilebilen bir sebeple bozulmuş olması gerekir.
 • Davacı kişinin bir zararı bulunmalıdır.

Davacının zararından söz edebilmek için aşağıdaki hallerden en az biri gereklidir:

 • Katlandığı maddi bir fedakarlık varsa ( işinden ayrılma, işini değiştirme, taşınmaz veya taşınırlarını satma vb..)
 • Yapılan harcamalar evlenme amacıyla olmalıdır. ( Birlikte oturulacak evin kiralanması, ev eşyaları alınması, evin tadilatının yapılması vb..)
 • Nişan giderlerinin bulunması ( Nişan salonu kiralama, davetiye basma vb.. )

Nişanın Bozulması Maddi Tazminat Miktarı 

Davacı tarafın, kusurlu olan taraftan isteyeceği tazminat menfi zararın karşılanmasıdır. Yani, nişan olmasaydı uğranılmayacak olan parasal zararlar istenebilir. Maddi tazminat davasında davacı taraf davasını kanıtlarsa hakim uygun bir tazminata hükmeder.

Hakim, maddi tazminatı belirlerken tazminatın indirilmesi gereken tüm durumları göz önünde bulunduracaktır. Maddi tazminat isteminde davacı tüm zarar kalemlerini ayrı ayrı göstermeli ve istediği miktarları da açıkça yazmalıdır.

Nişanın Bozulması Maddi Tazminat Görevli Mahkeme

Maddi tazminata bakmakla görevli mahkeme Aile Mahkemesi’dir. Aile Mahkemesi’nin olmadığı yerlerde görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi olacaktır.

Nişanın Bozulması Maddi Tazminat Yetkili Mahkeme

Nişanın bozulması üzerine açılacak olan maddi tazminat davasında yetkili mahkeme genel hükümlere göre belirlenecektir. Genel yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir

Maddi Tazminat İsteyebilecek Kişiler 

 1. Kusursuz olan nişanlı
 2. Kusursuz nişanlının anne ve babası
 3. Kusursuz nişanlının kayın hısımları

Nişanın Bozulması Nedeniyle Maddi Tazminat Davası Zamanaşımı 

Maddi tazminat davası, nişanın bozulmasından itibaren 1 yıl içinde açılmalıdır. Aksi takdirde dava zamanaşımına uğrayacaktır.

İlginizi Çekebilir

 1. Pingback Yazı Nişanın Bozulması Nedeniyle Manevi Tazminat Davası - Boşanma Avukatı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir