Nafaka Artırım Davası

Nafaka Artırım Davası Nedir?

Nafaka, bir kimsenin geçindirmekle, bakıp gözetmekle yükümlü bulunduğu kimseye mahkeme kararıyla verdiği aylıktır. Hükmedilen nafakanın az gelmesi veya koşulların değişmesi gibi durumlarda kişiler haklı gerekçelere dayanarak nafaka artırma davası açabilirler.

Nafaka artırımı davası,  nafaka alacaklısının artık gerekli masrafları karşılayamaması nedeniyle nafaka borçlusuna karşı açılır. Bu davaya başvurabilmek için boşanma davası sonucu karara bağlanan nafaka miktarının, değişen ekonomik, sosyal şartlar ve günün koşullarına göre  yetersiz kaldığının ispatı gerekmektedir.

Nafaka Artırım Davası Hangi Durumlarda Açılabilir?

Nafaka artırım davası açılabilmesi için öncelikle ortada mahkeme kararı ile hükmedilmiş bir nafaka olmalıdır. Ardından nafaka artırımını talep eden kişinin bu talebine dayanak olarak haklı gerekçeler göstermesi gerekmektedir. Bu gerekçeler somut olaya göre değişmekle beraber bunları değerlendirme konusunda hakimin takdir yetkisi vardır.

Nafaka ile ilgili verilen kararlar kesin ve nihai bir hüküm teşkil etmez. Taraflar (nafaka alacaklısı, nafaka yükümlüsü veya nafaka alacaklısı çocuk) değişen hal ve koşullar çerçevesinde hakime başvurarak, nafakanın artırılmasını veya azaltılmasını veyahut da tamamen kaldırılmasını isteyebilir.

Hakim tarafından nafaka miktarının yeniden belirlenmesi, çocuğun ihtiyaçlarındaki artış, anne ve babanın ödeme gücünde veya o dönemki hayat koşullarının değişmesi halinde mümkün olur.

Nafaka alacaklısının ihtiyaçlarının artması, hastalık, çocuğun eğitimi gibi nedenlerle mevcut nafakanın giderlerini karşılayamaması, buna karşın nafaka borçlusunun gelirinde artış olmuşsa nafaka arttırılması davası açılma sebeplerine örnek olarak gösterilebilir.

Nafaka Artırım Davası İçin Birkaç Haklı Gerekçe Örneği;

  • Nafaka borçlusunun ekonomik durumunda olumlu değişmeler olması
  • Nafaka alacaklısının maddi durumunun önemli derecede sıkıntıya girmesi
  • Zamanla değişen enflasyon ve alım gücünün azalması sebebiyle nafaka alacaklısının giderlerini karşılayamaması
  • Müşterek çocuğun özel okula başlaması, okul masrafının artması
  • Nafaka alacaklısının pahalı bir tedaviyi gerektiren hastalığının ortaya çıkması gibi haklı nedenlerle artırım talep edilebilir.

Nafaka Artış Oranı Nasıl Hesaplanır?

Değişen ekonomik şartlar ve enflasyon gibi sebeplerle nafaka miktarının yetersiz kalması olağan olup, bu durumda nafaka artış oranları mahkeme tarafından, Türkiye İstatistik Kurumunun açıklamış olduğu ÜFE oranlarına göre belirlenecektir.

Nafaka artış oranları her yıl TÜİK tarafından açıklanan ÜFE oranlarının artışına göre yeniden hesaplanır. ÜFE’deki artış oranı nafaka miktarı üzerine uygulanmaktadır.

Fakat mahkeme bu belirlenen oranla bağlı değildir. Şöyle ki nafaka alacaklısı ve borçlusunun ekonomik hali ve durumları her somut olaya göre farklılık göstereceğinden mahkemenin farklı bir nafaka belirlemesi olağandır.

Bunun dışında taraflar, mahkemece nafakaya hükmedildiğinde, nafaka bedelinin sonraki yıllardaki artış oranının da belirlenmesini de mahkemeden talep edebilmektedirler. Bu şekilde nafaka alacaklısı,  önceden artış oranının ne olduğunu öğrenebilecektir.

Nafaka hesaplamasında Türkiye İstatistik Kurumu ÜFE oranları baz alınarak ödeneğin miktarı belirlenir. TUIK tarafından her yıl 12 aylık yayınlanan ÜFE ortalaması oranında artış yapılarak, hesaplanan nafaka  da kişinin gelir durumuna göre  Aile Mahkemeleri tarafından verilen karar ile belirlenir.

Nafaka Artırım Davası Kime Karşı ve Nasıl Açılır?

Nafaka artırımı davası,  nafaka alacaklısı tarafından nafaka borçlusuna karşı açılır.

Durumların değişmesi halinde hem nafaka borçlusu anne veya babanın, hem de nafaka alacaklısı çocuğun mahkemeye başvurma hakları vardır. Nafaka borçlusu olan kişi nafaka artırım davası değil, nafakanın azaltma davası açacaktır.

İştirak nafakasının artırılması veya azaltılması davasında verilen karar, dava tarihinden itibaren hüküm ifade eder. İştirak nafakasında yapılacak artış oranı, boşanmanın kesinleşme tarihine göre belirlenmesi gerekir.

Nafaka Artırım Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Nafaka artırım davasında görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir. Yargı çevresinde Aile Mahkemelerinin bulunmadığı durumlarda  ise Asliye Hukuk Mahkemeleri görevli olmaktadır.

Boşanmanın ardından nafaka davalarında, nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir. Her nafaka alıcısı, yaşadığı yerleşim yerine bağlı konumda olan Aile Mahkemesine, nafaka artırımı için dava talebinde bulunabilecektir.

Nafaka Artırım Davasında Zamanaşımı

Kişiler nafaka aldıkları süre içerisinde nafaka artırım davası açabilirler. Hakim nafaka kararının ardından nafaka yükümlüsünün maddi durumundaki artışı veya nafaka alacaklısının maddi durumundaki sıkıntıları hakkaniyet gereği takdir ederek karar verebilecektir. Bunun için belli bir sürenin geçmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Yani bu davalarda herhangi bir zamanaşımı veya hak düşürücü süre öngörülmemiştir.

Nafaka Artırım Davasında İspat

Nafaka artırımı talep edebilmek için yasal olarak belirlenen şartların mahkemede öne sürülüp ispatı gerekir. Bu davada ispat için nafaka ödeyen kişinin maddi durumunun iyi yönde geliştiğini kanıtlayan belgeler bulunmalıdır. Bunun yanı sıra nafaka alan kişinin haklı sebepler ile nafaka artırılması talebinde bulunması gerekir. Yani tarafların mali durumlarının değişmesi ve hakkaniyetin gerektirdiği hallerin var olması gerekmektedir.

Nafaka artırım talebinde bulunmak isteyen kişiler, dava dilekçesini ve beraberindeki belgeleri ibraz edip nafaka artırımı için gerekli olan harç ve giderleri mahkeme veznesine yatırırlar. Sunulması gereken belgelere örnek olarak; müşterek çocuğun özel okul kayıt belgeleri, sağlık ile ilgili belgeler ve masraflar ve diğer ihtiyaçlarını gösteren belgeler veya nafaka alacaklısının iş gücünü kaybettiğine dair belgeler verilebilir.

Sonuç olarak; mahkemece her iki tarafın ekonomik durumu araştırılacak ve hukuki deliller ele alınacaktır. Hakim sunulan belgeleri ve gerekçeleri tarafların maddi ve sosyal durumlarına, dönemin ekonomik koşullarına ve enflasyona  göre değerlendirip kararını verecektir.

İştirak Nafakası Artırım Davası 

Nafaka artırımı talep edecek  alacaklısı, yaşadığı yere bağlı konumda olan Aile Mahkemesi’ne talepte bulunur. Nafaka artırımı için gerekli olan harç ve giderleri mahkeme veznesine yatırır. Mahkemece her iki tarafın ekonomik durumu araştırılır ve diğer hukuki deliller ele alınarak bir karar verilir.

Nafaka alacaklısı davacının ihtiyaçları ile nafaka yükümlüsü davalının gelir durumunda, nafakanın takdir edildiği tarihe göre olağanüstü bir değişiklik olmadığı takdirde; yoksulluk nafakası TÜİK’in yayınladığı ÜFE oranında artırılmalı ve böylece taraflar arasında önceki nafaka takdirinde sağlanan denge korunmalıdır.

İştirak nafakası yükseltme için nafaka alacaklısı olan kişinin iştirak nafakasının artırılması için dava açması gerekmektedir.

Nafaka Artırım Dilekçesi 

Nafaka artırım dava dilekçesi yazmak sanıldığı kadar kolay değildir. Dava dilekçesi hazırlanırken uzman bir avukattan yardım almanızı önermekteyiz. Aksi halde davanızın reddedilme durumu olabilecektir.

Nafaka Artırım Davası Cevap Dilekçesi 

Dava dilekçesinin size tebliğinden itibaren cevap dilekçesi vermeniz için size 2 haftalık süre verilmektedir. Bu süre içinde davacının taleplerinin reddi için bir cevap dilekçesi hazırlamanız gerekir. Hazırlayacağınız dilekçe davanın sonucunu etkileyecek olan bir durumdur. Bu nedenle mutlaka uzman nafaka avukatından yardım almanızı önermekteyiz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir