Mirasın Açılması

mirasın açılması

Mirasın Açılması Ne Demek ?

Mirasbırakanın sağlığında yapmış olduğu mirasla ilgili kazandırmalar ve paylaştırmalar, terekenin ölüm anındaki durumuna göre değerlendirilir. Yani terekedeki tüm kişisel ve edinilmiş malların sürüm değeri ölüm anındaki (tarihindeki) durumuna göre saptanmaktadır.

Miras Ne Zaman Açılır ?

Mirasın Açılma Tarihi Nedir ? Türk Medeni Kanunu 575. maddeye göre; Miras, mirasbırakanın ölümüyle açılır. Mirasa ilişkin hüküm ve sonuçlar mirasbırakanın ölümüyle kendiliğinden doğar. Yani, adli birimlerin tespitine veya mirasçıların bildirimine gerek kalmaksızın mirasbırakanın vefatıyla birlikte mirasın açılması kendiliğinden gelişir. Ölüm anı, beyin ölümünün gerçekleştiği andır.

Ölüm karinesi ve gaiplik durumlarında da mirasbırakan gerçekten ölmüş sayılır. Bazı durumlarda ölümün tespiti davası açılmalıdır. Ölümün tespiti davalarında, öldüğü iddia olunan kişinin tüm mirasçılarının davacı veya davalı olarak yer alması gerekir.

Miras Nerede Açılır ?

Türk Medeni Kanunu 576. maddeye göre; Miras, malvarlığının tamamı için mirasbırakanın yerleşim yerinde açılmalıdır.

Terekeyle ilgili bütün davalar kural olarak Miras bırakanın son yerleşim yeri mahkemesinde görülmelidir.

Miras bırakanın tasarruflarının iptali veya tenkisi, mirasın paylaştırılması ve miras sebebiyle istihkak davaları bu yerleşim yeri mahkemesinde görülür.

Miras Açıldığında Hak Sahibi Olanlar Kimler ? 

1-) Mirasçılar

Mirasta hak sahibi olmanın (miras ehliyetine sahip olmanın) bazı şartları vardır. Bunlar:

  • Hak ehliyetine sahip olmak (TMK md. 577)
  • Mirastan yoksun olmamak (TMK md. 578)
  • Mirasçı olabilmek için mirasbırakanın ölümü anında mirasa ehil olarak sağ olmak şarttır. Mirasın açıldığı anda sağ olan mirasçı sonradan ölürse, onun miras hakkı kendi mirasçılarına kalır. (TMK md. 580)

2-) Vasiyet Alacaklısı 

Vasiyet alacaklısı nedir ? Miras bırakan kişi ölmeden önce ölüme bağlı tasarruf olan vasiyet yoluyla vasiyetçi seçebilirler. İşte bu kişilere vasiyet alacaklısı denir. Vasiyet alacaklısı olabilmek için mirasbırakanın ölümü anında mirasa ehil olarak sağ olmak şarttır.

Vasiyet alacaklısı kişi, yasal veya atanmış mirasçılardan ya da vasiyeti yerine getirme görevlisi var ise bu görevliden vasiyetin yerine getirilmesini isteyebilir. Bu kişilere vasiyet yükümlüsü denilmektedir.

Vasiyet alacaklısı, vasiyet yükümlüsünün görevini yerine getirmemesi nedeniyle vasiyette konu edilen hakkın istemi için dava açabilecektir. Bu dava eğer tek bir mirasçıya karşı açılıyorsa davalının yerleşim yerinde, birden çok mirasçıya karşı açılıyorsa mirasın açıldığı yerde dava açılmalıdır.

Vasiyetnamenin geç teslim edilmesinden dolayı vasiyet alacağına geç kavuşan kişi, geç teslimden dolayı uğramış olduğu zararların tazminini isteyebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir