Mirasçılıktan Çıkarma

mirasçılıktan çıkarma

Miras, ölen kişinin kanuni sınırlara bağlı kalmak kaydıyla tasarruf etme yetkisi bulunan tereke değerlerini belirtmektedir.

Yapılan bu tasarruflar miras bırakanın ölümünden önce gerçekleşmekte, ölümü ile de hüküm ve sonuç doğurmaktadır. Bu tasarruflardan bir tanesi de mirasçılıktan çıkarmadır. Mirasbırakan sağlığında yasada öngörülen koşulların gerçekleşmesi halinde yine yasa çerçevesi içinde mirasçılarını mirastan mahrum edebilmek için mirasçılıktan çıkarabilecektir.

Mirasçılıktan Çıkarma Nedir ?

Mirasçılıktan çıkarma kavramı “mirasçılıktan ıskat” olarak da bilinmektedir. Mirasbırakan kişi, hukuken mirasçısı olduğu kişiyi kanunun sınırladığı sebepler çerçevesinde mirasından mahrum etmesi durumudur. Mirasçının mirastan mahrum edilmesi durumunda mirasçı artık saklı pay da alamayacaktır.

Mirastan Çıkarma Sebepleri

Mirasçılıktan çıkarma sebepleri Türk Medeni Kanunu’nda 510. maddede düzenlenmiştir. Bu maddeye göre mirasçılıktan çıkarmak için iki sebep vardır. Bunlar :

1-) Mirasçı, mirasbırakana veya mirasbırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemişse (TMK 510/1 md.)

İşlenen bu suç, aile bağlarını kopartacak nitelikte bir suç olmalıdır.  Örneğin; mirasçının, mirasbırakanı kasten yaralaması vb..

2-) Mirasçı, mirasbırakana veya mirasbırakanın ailesi üyelerine karşı aile hukukundan doğan
yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemişse (TMK 510/2 md.)

Burada bahsedilmek istenen aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüklerdir. Bu yükümlülüklerin ihlali durumunda mirasçılıktan çıkarma söz konusu olabilir. Aile hukukundan doğam yükümlülükleri belirtecek olursak; nafaka yükümlülüğü, eşlerin birbirine karşı sadakat ve yardım yükümlülüğü, çocuğun bakım ve eğitim giderine katlanma yükümlülüğü vb..

Mirastan Çıkarma Nasıl Yapılır ?

Yukarıda sayılan sebeplerin var olması durumunda mirasbırakan mirasçıyı mirastan mahrum edebilecektir. Mirasçılıktan çıkarma da ölüme bağlı tasarrufla gerçekleştirilir. Mirastan çıkarma, ölüme bağlı tasarruflardan olan vasiyetname ve miras sözleşmesi ile yapılabilir.

1-) Vasiyetname İle Mirasçılıktan Çıkarma 

Ayırt etme gücüne sahip, 15 yaşını doldurmuş herkes tarafından vasiyetname hazırlanabilir. Vasiyetname tek taraflı bir işlem olduğu için mirasbırakan ölene kadar bu vasiyetnameyi her zaman değiştirebilir veya geri alabilecektir. Vasiyetname ile mirasbırakan tek taraflı olarak mirasçıyı mirasçılıktan çıkarabilir. Vasiyetname ile ilgili makalemize BURADAN ulaşabilirsiniz.

2-) Miras Sözleşmesi İle Mirasçılıktan Çıkarma

Miras sözleşmesi tam ehliyetli iki tarafın yapacağı ölüme bağlı tasarruflardandır. Vasiyetname gibi tek tarafın iradesi ile sözleşmeden dönülemez. Ancak mirasçılıktan çıkarma miras sözleşmesi ile yapılmış ise mirasbırakan tek taraflı olarak bu iradeden dönebilecektir. Miras sözleşmesinin şekil şartları ağır olduğundan dolayı vasiyetname daha çok tercih edilmektedir.

Mirasçılıktan Çıkarmanın Sonuçları 

Mirastan çıkarılan kişi, mirasbırakana mirasçı olma vasfını tamamen kaybedecektir. Yani mirasbırakanın ölümüyle birlikte mirastan tamamen mahrum kalacaktır.

Mirastan çıkarılan kişi, terekeden hak talep edemez. Ayrıca tenkis davası da açamaz.

Mirasbırakan kişi, saklı paylı mirasçısını mirastan ıskat ederse o zaman mirastan çıkarılan kişinin bir altsoyu mirasçı olacaktır. Eğer mirastan çıkarılan kişinin altsoyu yok ise o zaman saklı paya karşılık gelen değer mirasbırakanın tasarruf oranına eklenecektir.

Mirasçılıktan Çıkarma Dava Dilekçesi

Mirasçılıktan çıkarılan kişi bunun iptali için dava açabilecektir. Mirastan ıskatın iptali davası, yani mirasçılıktan çıkarmanın iptali davası için mutlaka uzman bir avukattan yardım alarak dava dilekçesi hazırlanmasını önermekteyiz. Mirastan ıskatın iptali dava dilekçesi için tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir