Mirasçılıkta Eşin Durumu

mirasçılıkta eşin durumu

Türk Medeni Kanunu’nda evlilik bağı bulunan kişiler birbirlerinin yasal mirasçılarıdır. Evlilik bağına dayanan yasal mirasçılığın belirli koşulları vardır.

Sağ kalan eşin mirasçı olabilmesi için gereken koşullar şunlardır:

1-) Hukuken kurulmuş bir evlilik bulunmalıdır. Mirasbırakan öldüğü zaman geçerli bir evlilik bulunmalıdır. Ayrılık kararı olsa da hukuken geçerli bir evlilik olduğu kabul edilir. Bu nedenle ayrılık halinde de sağ kalan eş miras hakkına sahiptir.

Peki, dini nikahlı eş mirasçı olabilir mi? Hayır olamaz. Resmi evlilik bulunmadığından dolayı dini nikahlı sağ kalan eş mirasçı olamayacaktır.

2-) Eşlerden biri ölmüş olmalı veya hakkında gaiplik kararı olmalıdır.

Boşanma Davası Devam Ederken Eşin Ölmesi

Boşanma davası devam ederken, eşin ölümü halinde sağ kalan eşin mirasçı olabilmesi belli koşullar durumunda engellenebilir.

Ölen eşin mirasçılarından herhangi biri davayı ettirir ve sağ kalan eşin boşanma davasında kusurlu bulunursa sağ kalan eş mirasçı olamayacaktır. Boşanma davasında sağ kalan eş kusurlu bulunmaz ise o zaman mirasçı olabilecektir.

Sağ Kalan Eşin Miras Payı

  • Eş ve altsoy (birinci derece) birlikte mirasçı olursa; sağ kalan eş altsoy ile birlikte mirasçı olursa mirasın dörtte birini (1/4) alır.
  • Eş ve mirasbırakanın anne, baba ve zümresi (ikinci derece) ile birlikte mirasçı olursa; sağ kalan eş ikinci derece mirasçılarla birlikte mirasçı olursa mirasın yarısını (1/2) alır.
  • Eş ve mirasbırakanın büyük anne, büyük baba ve zümresi (üçüncü derece) ile birlikte mirasçı olursa; sağ kalan eş üçüncü derece mirasçılarla birlikte mirasçı olursa mirasın dörtte üçünü (3/4) alır.

Sağ Kalan Eşin Saklı Payı

  • Eş ve altsoy (birinci derece) birlikte mirasçı olursa; sağ kalan eş altsoy ile birlikte mirasçı olursa saklı payı yasal mirasın tamamıdır.
  • Eş ve mirasbırakanın anne, baba ve zümresi (ikinci derece) ile birlikte mirasçı olursa; sağ kalan eş ikinci derece mirasçılarla birlikte mirasçı olursa saklı payı yasal mirasın tamamıdır.
  • Eş ve mirasbırakanın büyük anne, büyük baba ve zümresi (üçüncü derece) ile birlikte mirasçı olursa; sağ kalan eş üçüncü derece mirasçılarla birlikte mirasçı olursa saklı payı yasal mirasın dörtte üçüdür (3/4).

Miras payınızı hesaplamak için Miras Hesaplama Aracımızı kullanabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir