Mirasçılık Belgesinin İptali Davası

Mirasçılık belgesinin iptali davası

Miras bırakanın vefat etmesinden sonra mirasın kimlere geçeceğini gösteren belgeye “mirasçılık belgesi” denir. Mirasçılık belgesi yerine veraset belgesi, veraset ilamı gibi terimler de kullanılmaktadır.

Mirasçılık belgesinin verilmesine ilişkin kararlar kesin hüküm oluşturmaz. Bu nedenle mirasçılık belgesinin iptali için dava açılabilecektir. Yani, mirasçılık belgesinin geçersizliği her zaman ileri sürülebilir.

Mirasçılık belgesinin iptali davası bir çekişmeli yargı davasıdır. Çekişmeli yargıya dahil olan bu davada karar verildiği anda diğer koşullarında mevcut olması durumunda kesin hüküm oluşturacaktır.

Mirasçılık Belgesinin İptali Davasında Görevli Mahkeme

Mirasçılık belgesinin iptali davasında eskiden Sulh Hukuk Mahkemesi görevliydi. Ancak 2011 tarihinden sonra açılan davalarda görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. 

Mirasçılık Belgesinin İptali Davasında Yetkili Mahkeme

Mirasçılık belgesinin verilmesi davalarında kesin yetki bulunmamaktadır. İptal davalarında ise, mirasçıların her birinin bulunduğu yer mahkemesinde açılabilecektir.

Mirasçılık Belgesinin İptalini Kimler İsteyebilir ?

Hukuki yararı bulunan herkes bu iptal davasını açabilecektir. Yasal mirasçıların hepsi tarafından mirasçılık belgesinin iptali istenebilir. Ayrıca yetki belgesi verilen kişi de bu davayı açabilecektir. Yasal mirasçıların kim olduğuna BURADAN bakabilirsiniz.

Atanmış mirasçılar, miras payını satın alanların iptal davası açma hakkı yoktur.

Mirasçılık Belgesinin İptali Davasında Davalı 

İptal davasında mirasçı olarak gösterilen kişiler davalı olarak gösterilir. Mirasçılık belgesinde mirasçı olarak gösterilen herkes davalı olarak gösterilmelidir. Davalılara usulüne uygun biçimde tebligat yapılıp taraf teşkili sağlandıktan sonra davanın esasına girilmelidir.

Davalılardan birinin ölmüş olması durumunda bu ölen kişinin mirasçıları davalı olarak gösterilmelidir. Ölü kişiye karşı iptal davası açılamaz.

Mirasçılık Belgesinin İptali Davasında İspat Yükü

Mirasçılık belgesinin iptali için açılan davada ispat yükü davacıya aittir. Davacı taraf, miras belgesinin gerçeğe aykırı olduğunu ispatlamak zorundadır.

Yeni Mirasçılık Belgesinin Verilmesi

Mirasçılık belgesinin iptali davasında iptal talebinin yanında yeni bir mirasçılık belgesinin verilmesi de talep edilebilir. Mahkeme, iptal kararını verdikten sonra davacının talebini gözardı etmeden yeni bir mirasçılık belgesi de verilmelidir.

Davacı taraf iptal talebinin yanında yeni bir mirasçılık belgesi talebinde bulunmamışsa mahkeme kendiliğinden mirasçılık belgesi veremeyecektir.

Mirasçılık Belgesinin İptali Davasında Zamanaşımı

Mirasçılık belgesinin iptali davasında zamanaşımı yoktur. Bu dava her zaman açılabilecektir.

Mirasçılık Belgesinin İptali Davası Adli Tatilde Görülür Mü?

Veraset (mirasçılık) belgesinin iptali davası adli tatilde de görülebilir.

Mirasçılık Belgesinin İptali Davasında Vekalet Ücreti

2022 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre davayı kazanan kişi lehine 5100,00 TL maktu vekalet ücretine hükmedilecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir