Mirasçılık Belgesi

Mirasçılık Belgesi

Mirasçılar murisin vefatıyla külli halefiyet gereği miras bırakana ait malvarlığını doğrudan kazanmaktadırlar. Bir diğer ifadeyle miras bırakana ait terekedeki hak ve borçlar vefat olayı ile doğrudan mirasçılara intikal edecektir.

Mirasçılık Belgesi Nedir? 

Ölen kişinin mirası yasal mirasçılarına geçmektedir. Mirasçılık belgesi de ölen kişinin mirasçılarının kimler olduğunu ispata yarayan belgedir. Yani mirasçılık belgesi, miras hakkının ispatına hizmet eden bir belgedir.

Kişilerin mirasçı sıfatlarını ispat ve tereke üzerindeki mallar üzerinde tasarrufta bulunabilmesi için mirasçılık belgesine ihtiyaç duyulacaktır.

Mirasçılık belgesinin geçersizliği her zaman ileri sürülebilir.

Mirasçılık Belgesi Nereden Alınır?

Mirasçılık belgesi istemi talebi, bir çekişmesiz yargı işidir. Bu nedenle hem noterlikten hem de sulh hukuk mahkemesinden alınabilecektir. Bazı durumlarda mirasçılık belgesi noterden alınamamaktadır. Noterden alınamayan durumlarda sulh hukuk mahkemesinden talep edilmesi gerekmektedir. Yetkili sulh hukuk mahkemesi ise, miras bırakanın son yerleşim yerindeki sulh hukuk mahkemesidir. Ayrıca mirasçıların oturduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinden de mirasçılık belgesi alınabilecektir. Yargıtay, mirasçılık belgesinin Türkiye’nin bütün sulh hukuk mahkemelerinden alınabileceğini belirtmiştir.

Mirasçılık Belgesini Kimler Talep Edebilir?

Bir diğer adı veraset ilamı olan mirasçılık belgesi, yasal mirasçı ve atanmış mirasçı tarafından alınabilmektedir. Bunlardan başka murisin alacaklıları da icra müdürlüğü ya da mahkemeden alacakları yetki ile mirasçılık belgesi talep edebilecektir.

Mirasçılık belgesi istemi, hasım gösterilmeksizin tek bir mirasçı tarafından talep edilebilir. Mirasçılık belgesi talep eden mirasçı diğer mirasçıların muvafakat ya da icazetine muhtaç değildir. Yani mirasçılık belgesi ( veraset ilamı) her bir mirasçı tarafından talep edilebilir.

Mirasçılık Belgesi Zamanaşımı

Mirasçılık belgesi talebi herhangi bir zamanaşımı ve hak düşürücü süreye tabi değildir. Mirasçılık belgesi talep edilebilmesi için öncelikle miras bırakan vefat etmiş; ölüm karinesi uyarınca vefat etmiş gibi kabulü yahut gaipliğine karar verilmiş olmalıdır.

Mirasçılık Belgesi Dilekçe Örneği

BAKIRKÖY NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

Davacı : Talat BAKAN (T.C ….)
Adres:

Davalı : Hasımsız

Konu :  Babam Faik BAKAN’a ait mirasçılık belgesi talebidir.

Açıklamalar : Babam Faik BAKAN (T.C ….) vefat etmiş olup, mirasbırakanın mirasçıları olarak geriye;

1-Eşi olan Hafize BAKAN (Sağ)
2-Oğlu Talat…  (Sağ )
3-Kızı Aysel … (Sağ )
4-Kızı Birsel …(Sağ) kalmışlardır.

Hasılı, Miras intikal işlemleri için mirasçılık belgesine ihtiyaç olduğundan, babam Faik BAKAN’a ait mirasçılık belgesinin verilmesi için Mahkemenize başvurmak zarureti doğmuştur.

Hukuki Sebepler : MK ve ilgili mevzuat hükümleri.

Deliller : Nüfus kayıtları, gömme izin kağıdı ve sair deliller.

Netice-i Talep : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebeplerle;
Müteveffa Faik BAKAN’ın nüfus kayıtlarının celbi ile mirasçılarını gösterir mirasçılık belgesinin tarafımıza verilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim.

Davacı

Talat BAKAN

Daha ayrıntılı bilgi ve hukuki destek için bizimle İLETİŞİME geçebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.