Mirasçılık Belgesi

Mirasçılık Belgesi

Mirasçılar murisin vefatıyla külli halefiyet gereği miras bırakana ait malvarlığını doğrudan kazanmaktadırlar. Bir diğer ifadeyle miras bırakana ait terekedeki hak ve borçlar vefat olayı ile doğrudan mirasçılara intikal edecektir.

Mirasçılık Belgesi Nedir? 

Ölen kişinin mirası yasal mirasçılarına geçmektedir. Mirasçılık belgesi de ölen kişinin mirasçılarının kimler olduğunu ispata yarayan belgedir. Yani mirasçılık belgesi, miras hakkının ispatına hizmet eden bir belgedir.

Kişilerin mirasçı sıfatlarını ispat ve tereke üzerindeki mallar üzerinde tasarrufta bulunabilmesi için mirasçılık belgesine ihtiyaç duyulacaktır.

Mirasçılık belgesinin geçersizliği her zaman ileri sürülebilir.

Mirasçılık Belgesi Nasıl Alınır?

Mirasçılık belgesi istemi talebi, bir çekişmesiz yargı işidir. Bu nedenle hem noterlikten hem de Sulh Hukuk Mahkemesinden alınabilecektir. Bazı durumlarda mirasçılık belgesi noterden alınamamaktadır. Noterden alınamayan durumlarda sulh hukuk mahkemesinden talep edilmesi gerekmektedir.

Mirasçılık Belgesi Yetkili Mahkeme

Noterden alınamayan mirasçılık belgesi için sulh hukuk mahkemesine müracaat edilmesi gerekir. Yetkili sulh hukuk mahkemesi ise, miras bırakanın son yerleşim yerindeki sulh hukuk mahkemesidir. Ayrıca mirasçıların oturduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinden de mirasçılık belgesi alınabilecektir. Yargıtay, mirasçılık belgesinin Türkiye’nin bütün sulh hukuk mahkemelerinden alınabileceğini belirtmiştir.

Mirasçılık Belgesi Nereden Alınır?

Kişinin ölümünün ardından miras üzerinde hak sahibi olan kimselerin belirlenmesi için Sulh Hukuk Hakim’inden yahut noterlerden veraset ilamı yani mirasçılık belgesi alınabilir.

Noterden Veraset İlamı

Noterden Veraset İlamı İçin Gerekli Belgeler

Aşağıdaki belgeler ile bir noterliğe gidiniz:

 1. T.C. Kimlik Numarası yazılı olan kimlik belgesi,
 2. Temsilen başvuru yapılıyor ise Vekaletname ya da Mahkeme Kararı, Miras Bırakan kişiye ait T.C. Kimlik Numarası, (eğer bu bilgiye erişemiyorsanız noterlikte tespit edilecektir.)
 3. Noterlikte size verilecek olan başvuru formunu doldurunuz ve imzalayınız,
 4. Mirasçılık Belgesi sistem tarafından yaklaşık üç dakika içerisinde hazırlanacaktır.
 5. Hazırlanan Mirasçılık Belgesi Noter tarafından doğrulanacaktır.

Size ya da yakınınıza ait Nüfus kayıtlarında bir eksiklik tespit edilir ise Noter size bilgi vererek Nüfus Müdürlüğüne yönlendirecektir. Nüfus kayıtları düzeltildikten sonra tekrar noterliğe başvurabilirsiniz.

Mirasçılık Belgesini Kimler Talep Edebilir?

Bir diğer adı veraset ilamı olan mirasçılık belgesi, yasal mirasçı ve atanmış mirasçı tarafından alınabilmektedir. Bunlardan başka murisin alacaklıları da icra müdürlüğü ya da mahkemeden alacakları yetki ile mirasçılık belgesi talep edebilecektir.

Mirasçılık belgesi istemi, hasım gösterilmeksizin tek bir mirasçı tarafından talep edilebilir. Mirasçılık belgesi talep eden mirasçı diğer mirasçıların muvafakat ya da icazetine muhtaç değildir. Yani mirasçılık belgesi ( veraset ilamı) her bir mirasçı tarafından talep edilebilir.

Mirasçılık Belgesi Zamanaşımı

Mirasçılık belgesi talebi herhangi bir zamanaşımı ve hak düşürücü süreye tabi değildir. Mirasçılık belgesi talep edilebilmesi için öncelikle miras bırakan vefat etmiş; ölüm karinesi uyarınca vefat etmiş gibi kabulü yahut gaipliğine karar verilmiş olmalıdır.

Mirasçılık Belgesi’nin Noterlik tarafından verilemeyeceği durumlar:

1-) Miras Bırakan ile Mirasçılık Belgesi talep eden kişinin

 • Soybağının tespit edilememesi,
 • Soybağının olması ancak yasal Mirasçısı olmaması,

2-)  Miras Bırakan kişinin,

 • Vasiyetnamesi bulunması,
 • 04/04/1926 tarihinden önce vefat etmiş olması,
 • 23/11/1990 tarihinden önce vefat etmiş ve eşinin sağ olması,

3-) Miras Bırakan kişinin ya da mirasçılardan herhangi birinin,

 • Mirasçılarından herhangi biri ile aynı gün vefat etmiş olması,
 • ‘GAİP’ olması,
 • Evlatlık olması,
 • Vatandaşlıktan çıkarılmış ya da birden çok vatandaşlığa sahip olması,

Noterlik Kanunu gereği mirasçılık belgesi verilmesine engel bir durum tespit edildiğinde; Noter, size gerekçeyi içeren “Red Belgesi” vererek Sulh Hukuk Mahkemesine yönlendirecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir