Miras Ortaklığının Giderilmesi Davası

miras ortaklığının giderilmesi davası

Mirasbırakanın vefatından sonra mirasçıların terekedeki bütün hak ve borçları kapsayan ortaklığa “Miras Ortaklığı” denir.

Miras Ortaklığının Sona Erme Şekilleri 

1-) Mirasın Tamamen Paylaşılması: Miras ortaklığını sona erdiren ilk durum mirasın tamamen paylaşılmasıdır. Tereke kapsamındaki tüm hakların paylaşılması miras ortaklığını sona erdirecektir.

2-) Elbirliği Mülkiyetin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi: Türk Medeni Kanunu 644. maddeye göre, mirasçılardan biri elbirliği mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülmesi için dava açabilecektir. Davanın sonucunda miras ortaklığı sona erebilecektir.

3-) Tereke Aktifinde Hiçbir Değerin Kalmaması: Terekedeki borçların ödenmesi üzerine terekede aktif olarak herhangi bir değerin kalmaması durumunda da miras ortaklığı sona erecektir.

4-) Miras Ortaklığının Başka Bir Ortaklığa Dönüştürülmesi: Mirasçılar miras ortaklığını değiştirebilirler. Miras ortaklığının başka bir ortaklığa dönüştürülebilmesi için tüm mirasçıların onay vermesi gerekir.

5-) Mirasçı Sayısının Bir Kişiye Düşmesi: Mirasçı sayısının bir kişiye düşmesi durumunda miras ortaklığı sona erecektir.

Miras Ortaklığının Hukuki Niteliği

Mirasın paylaşılmasından önce mirasçılar tereke üzerinde iştirak halinde (elbirliği ile) mülkiyet hakkına sahiptir.

Miras Ortaklığının Giderilmesi Davası 

Eski adıyla izale-i şüyu ve yeni adıyla ortaklığın giderilmesi davası (miras nedenli), iki şekilde açılabilecektir. Bunlar:

1-) Elbirliği Mülkiyetin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi: 

Paylı veya elbirliği ile mülkiyete konu olan taşınmaz veya taşınır mallarda paydaşlar/ortaklar arasında mevcut  mülkiyet ilişkisini sonlandırıp  bireysel mülkiyete geçmeyi sağlayan bir dava türüdür.

Bu davayı mirasçılardan biri veya birkaçı açabilir. Bu davada veraset belgesinde bulunan tüm mirasçılar bulunmalıdır. Davanın açılması üzerine mahkeme, diğer mirasçılara itirazları olup olmadığı konusunda tebligat yapacaktır. Elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürülmediği veya mirasçılardan biri belirlenen süre içinde paylaşma davası açmadığı takdirde, istem konusu mal üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verilir.

2-) Paylaşmayı İsteme Hakkı: 

Her mirasçı, terekedeki belirli malların aynen, olanak yoksa satış yoluyla paylaştırılmasına karar verilmesini Sulh Hukuk Mahkemesinden isteyebilir. Bu davaya paylaşma davası da denilmektedir. Bu davada da veraset belgesinde bulunan tüm mirasçıların bulunması gereklidir. Mirasçılardan birinin istemi üzerine hakim, terekenin tamamını ve terekedeki malların her birini göz önünde tutarak, olanak varsa taşınmazlardan her birinin tamamının bir mirasçıya verilmesi suretiyle paylaştırmayı yapar. Mirasçılara verilen taşınmazların değerleri arasındaki fark para ödenmesi yoluyla giderilerek miras payları arasında denkleştirme sağlanır.

Paylaşmanın derhal yapılması, paylaşım konusu malın veya terekenin değerini önemli ölçüde
azaltacaksa; hakim, mirasçılardan birinin istemi üzerine bu malın veya terekenin paylaşılmasının
ertelenmesine karar verebilir.

Davada tüm mirasçıların bulunması gerektiğini belirmiştik. Taraf teşkili sağlanmadan işin esasına girilemeyecektir. Taraf teşkili sağlandıktan sonra mahkeme tarafından yapılacak keşif ile bilirkişiler marifetiyle taşınmazın kıymet takdiri yapılır. Taşınmazın kıymet takdiri ve mirasçıların payları raporda belirlendikten sonra davada taraf olan mirasçıların her hangi bir itirazı olmazsa mahkeme ortaklığın satış yoluyla giderilmesi için hüküm kuracaktır.

Miras Ortaklığının Giderilmesi Davasında Malın Mahkeme Tarafından Satılması 

Mahkeme hükmü itiraz olmaksızın kesinleştikten sonra mahkeme satış dosyası hazırlar ve miras kalan taşınmaz ihale yoluyla satışa çıkarılır. İhalede paydaşlardan her hangi biri gayrimenkulü satın almak için pey sürebileceği gibi dışarıdan bir kişide kanunda belirtilen teminatları yatırmak koşuluyla pey sürebilir.

Ortaklığın giderilmesi davasının satış yoluyla giderilmesi İcra İflas Kanunu hükümleri ile belirlenmiştir. Bu nedenle detaylı bilgi için uzman bir miras avukatından yardım almanızı önermekteyiz.

Miras Ortaklığının Giderilmesi Davası Görevli Mahkeme

İzale-i şüyu davası veya diğer adıyla ortaklığın giderilmesi (miras nedenli) davasında görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir.

Miras Ortaklığının Giderilmesi Davası Yetkili Mahkeme

Ortaklığın giderilmesi davasında (miras nedenli) yetkili mahkeme miras bırakanın son yerleşim yeri mahkemesidir.

Miras Ortaklığının Giderilmesi Dava Dilekçesi 

Miras ortaklığının giderilmesinin tek bir çeşidi yoktur. Bu nedenle hazırlanacak olan dilekçenin uzman bir avukat tarafından hazırlamış olması son derece önemlidir.

İlginizi Çekebilir

 1. Avatar
  Ahmet Özdemir Cevapla

  Bir mirasçının açtığı davada, Sulh Hukuk Mahkemesinin Tensip Tutanağında DAVA: Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) yazılı. Ancak dava murisin son ikametgahının bulunduğu yer mahkemesinde değil, miras kalan taşınmazların bulunduğu yer mahkemesinde açıldı. Dava hala sürüyor. Bu durumda mahkemenin yetkisiz olduğu ileri sürülebilir mi ?

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, hayır ileri sürülemez.

 2. Avatar
  zeki Cevapla

  oturdugumuz yer 14 dönüm dedemızden kalma , halamlar mırastan intikalle kalan payları ıcın ızaleyı suyu açtılar sadece dedemın mırascıları mı etkılenır parseldekı tüm hissedarların davaya dahil edilmesi söz konusu mu

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, detaylı bilgi için bizimle iletişime geçerseniz daha iyi yardımcı olabiliriz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir