Miras Kalan Paranın Bankadan Çekilmesi

miras kalan para

Türk Medeni Kanunu 599/1 maddesine göre, mirasbırakanın ölümü ile birlikte mirasçılar mirası bir bütün halinde kanun gereğince kazanırlar. Mirasta aktif ve pasif tüm malvarlıkları bulunur. Bu malvarlığının içinde mirasbırakanın bankadaki paraları da bulunmaktadır. Mirasçıların mirası kazanmaları için herhangi bir işlemde bulunmalarına veya herhangi bir makama başvurmalarına gerek yoktur.

Miras kalan bankadaki para mirasçıların elbirliği mülkiyetindedir. Yani miras kalan bankadaki paranın çekilebilmesi için tüm mirasçıların birlikte hareket etmesi gerekir. Eğer birlikte hareket edilmezse o zaman mirasın tasfiyesini beklemek zorundadırlar. Tasfiyeden sonra her mirasçı payına düşen parayı alacaktır.

Miras Kalan Para Bankadan Nasıl Alınır ? 

Tüm mirasçıların birlikte hareket etmesiyle birlikte bankadaki miras kalan para çekilebilir. Ancak bir takım işlemlerin yapılması gerekmektedir. Bunlar:

  • Öncelikle mirasçılık belgesinin (veraset belgesi) alınması gerekir. Mirasçılık belgesi noter veya Sulh Hukuk Mahkemesi’nden alınabilir.
  • Mirasçılık belgesiyle birlikte paranın bulunduğu bankaya gidilir ve bankadan “veraset ilişiği yoktur” yazısı alınır. Bu yazıyla birlikte vergi dairesinde veya internet üzerinden veraset ve intikal vergi beyannamesi doldurularak vergisi ödenir.
  • Vergi ödendikten sonra verginin ödendiğini dair bir tasdikname alınır. Bu tasdiknameyle tekrar bankaya gidilir ve her mirasçı payı oranındaki parayı çekebilecektir.

Miras Kalan Paranın Paylaşımı 

Miras kalan para nasıl bölünür ? Miras bırakan vefat ettikten sonra bankada kalan para mirasçılık belgesindeki oranlar doğrultusunda mirasçılara paylaştırılır. Örneğin; 100.000,00 TL miras kalan paranın mirasçılardan eş ve 3 çocuğa nasıl dağıtılır? Eşin miras payı 1/4 dir. Her çocuğun miras payı da 1/3 dir. Bu durumda eşe 25.000,00 TL ve  her bir çocuğa 25.000,00 TL verilecektir.

Miras Kalan Paranın Dava Yoluyla Alınması 

Mirasçılar ortak hareket etmezlerse veya anlaşmazlığa düşerlerse o zaman bankada kalan miras para sadece dava yoluyla alınabilecektir. Miras nedenli ortaklığın giderilmesi davasıyla bankada kalan para alınabilecektir.

Mirasbırakanın bankadaki parasını almak isteyen mirasçılardan biri veya birkaçı “miras nedeniyle ortaklığın giderilmesi davasını” açmalıdır.  Bu dava sonucunda elbirliği mülkiyet olan bankadaki paranın paylı mülkiyete dönüştürülmesi sağlanır. Miras kalan bankadaki para paylı mülkiyete dönüştükten sonra her bir mirasçı diğer mirasçılardan ayrı olarak kendi işlemini tek başına yapabilecektir.  Ortaklığın giderilmesi davası (miras nedenli) Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açılmalıdır. Yetkili

Miras Kalan Para Nasıl Öğrenilir ?

Bankada miras kalan para nasıl öğrenilir? Mirasçıların en çok sorduğu sorulardan bir tanesidir. Vefat eden kişinin hangi bankada hesabı olduğu bilinmiyorsa bunu öğrenmek için 2 yöntem vardır.

  • Türkiye Bankalar Birliği’ne dilekçe yazmak
  • Tek Tek bankalara dilekçe yazmak

Türkiye Bankalar Birliği dilekçelere geç cevap vermektedir. Bu nedenle bankalara tek tek yazılması daha hızlı sonuç alınmasını sağlayabilir.

Miras Kalan Paranın Vergisi 

Bankada miras kalan paranın alınabilmesi için mutlaka veraset ve intikal vergisinin ödenmesi gerekmektedir. Öncelikle veraset ve intikal vergisi beyannamesi verilecektir. Beyannameden sonra vergi dairesi tahakkuk düzenleyecektir. Tahakkuk düzenlendikten sonra veraset ve intikal vergisini ödeyebilirsiniz. Bu işlemler vergi dairesinden ödenebileceği gibi internet üzerinden de yapılabilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.