Miras İntikali

miras intikali

Miras İntikali Nedir ?

Miras hakkının veraset belgesinde ismi bulunan mirasçılara geçmesine “miras intikali” denir.

Miras İntikali Nasıl Yapılır ?

Sulh Hukuk Mahkemesi ya da Noterden alınan veraset belgesi ile birlikte aşağıda yazılı belgeleri tamamlayarak herhangi bir Tapu Müdürlüğüne varislerden biri ya da hepsi tarafından başvuru yapılması halinde miras intikal işlemi gerçekleştirilecektir.

Miras intikalini gerçekleştirmek için bütün mirasçıların tek tek miras intikali istemesi gerekli değildir. Tek bir mirasçı da miras intikal işlemini yapabilecektir.

Miras İntikali İçin Gereken Belgeler 

  • Veraset Belgesi (Sulh Hukuk Mahkemesinden veya Noterden alınan aslı veya onaylı örneği) ( Yurt dışındaki mahkemelerden alınmış veraset belgelerinin Tapu Kanununun 37. maddesi gereği Türk mahkemelerince onaylanmış olması gerekir.)
  • Kimlik Belgesi (Taraflara varsa temsilcilerine ait)
  • İşlemde temsil var ise temsil belgesi (Yetki Belgesi, vasi kararı, vekaletname vb.)
  • İşleme konu taşınmazın tapu senedi (Var olması halinde istenir.)
  • Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi (DASK) (Bina vasıflı taşınmazlarda)
  • Fotoğraf (1 adet)

Miras İntikal Yapılmazsa Ne Olur ?

Miras intikali murisin ölümünden itibaren 2 yıl içinde yapılmazsa; Tapu müdürlüğü, mirasçılık belgesi düzenlenmesi için yargıya başvuracak. Müdürlük, belgeye göre tapu sicil kayıtlarını tescil ederek güncelleştirecek.

Miras İntikal İşlemleri

Miras, mirasçılara kendiliğinden ve bir bütün olarak geçer. Ancak taşınmazlarda hak sahipliğinin tapu ile ispat edilmesi dolayısıyla taşınmaz, kendi adlarına tescil ettirilmelidir.

Miras kalan gayrimenkulün intikal işlemlerinin nasıl yapılacağını sırasıyla anlatacak olursak;

  • Öncelikle noterden veya Sulh Hukuk Mahkemesinden veraset belgesinin alınması gerekir. Bu belgeden en az 3 tane almanız sizin için daha iyi olacaktır.
  • Miras kalan gayrimenkulün tapu fotokopisi veya tapu kaydı ile birlikte belediyeye başvurularak gayrimenkulün rayiç değerini gösteren belge alınması gerekmektedir. Rayiç değer belgesinden en az iki tane alınması gerekir.
  • E-devlet üzerinden veya yetkili vergi dairesinden veraset ve intikal vergisi ödenecektir.
  • Yukarıda yazılan belgeler de tamamlandıktan sonra Tapu Müdürlüğüne başvuru yapılarak intikal gerçekleştirilir.

Miras İntikal Vergisi 2024

2024 Miras vergisi aşağıdaki şekildedir:

       MİRAS İNTİKAL VERGİ ORANI 

MATRAH                                                      Veraset Yoluyla İntikallerde                    İvazsız İntikallerde

İlk 1.700.000 TL için                                                       % 1                                                      %10

Sonra gelen 4.000.000 TL için                                       % 3                                                       %15

Sonra gelen 8.700.000 TL için                                       % 5                                                       % 20

Sonra gelen 17.000.000 TL için                                     % 7                                                       % 25

Matrahın 31.400.000 TL’yi aşan bölümü için                 %10                                                       % 30

İstisna Tutarı: Evlatlıklar dahil, altsoy ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 1.609.552 TL (altsoy bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 3.221.082 TL)

Miras İntikali Tapu Harcı 

İntikal ve veraset vergisi ödenerek miras olarak alınmış olan gayrimenkulün tapu harcı ödemesi yapılmaz. Miras intikali yapılırken sadece döner sermaye bedeli ödenecektir. 2024 yılı için döner sermaye hizmet bedeli 822 TL ve ilave hizmet bedeli 113 TL olmak üzere toplam 935 TL’dir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir