Maluliyet

Maluliyet Nedir?

Maluliyet, kelime anlamı olarak “sakatlık” demektir. İş kazası, meslek hastalığı, trafik kazası veya başka bir nedenle bir kişinin vücut bütünlüğünde oluşan eksilmeye “maluliyet” denir.

Maluliyet Aylığı Nedir? 

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu sakat kalan kişiye bağlanan aylıktır. Maluliyet aylığı almanın şartları:

  • Çalışma gücünü veya meslekte kazanma gücünü en az %60 yitirmiş olmak; kamu çalışanları yönünden ise çalışma gücünü en az %60 oranında yitirmiş veya görevini yapamayacak hale gelmiş olmak,
  • 10 yıllık sigortalılık süresini ve 1800 gün prim gününü doldurmuş olmak. Eğer kişi, başkasının bakımına muhtaç bir şekilde malul kalmışsa bu kez 10 yıllık sigortalılık süresi aranmaz ve 1800 prim günü yeterli olur.
  •  Kuruma yazılı dilekçe ile başvurması gerekmektedir.

Maluliyet Aylığı Ne Kadar 2024? 

Maluliyet aylığı hesaplama

Maluliyet Oranı Nedir? 

İş kazası, meslek hastalığı, trafik kazası veya başka bir nedenden ötürü vücut bütünlüğünde eksilme meydana gelen kişi için mesleğinde kazanma gücü kaybı oluşup oluşmadığını “Maluliyet oranı” belirleyecektir.

Meslekte kazanma gücü kayıp oranı % 60 ve üzerinde olan sigortalı kişi malul sayılır.

Maluliyet Oranı Hesaplama

Maluliyet kararı, Kurum sağlık kurullarınca verilir. Sevkiniz sonucu hakkınızda düzenlenen sağlık
kurulu raporları ve diğer belgelerden bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğünce oluşturulan dosya ilgili Kurum sağlık kuruluna gönderilir.

Maluliyet Raporu Nedir?

Sakatlık oranınızı belirten sağlık kurulu raporuna “maluliyet raporu” denilir.

Maluliyet Raporu Nasıl Alınır? 

Maluliyet raporu için Sosyal Güvenlik Kurumu’na veya e-devlet üzerinden (Maluliyet ve Hastaneye Sevk Talep Başvurusu)  başvuru yaparak alabilirsiniz. Ayrıca açılmış bir tazminat davanız da mevcutsa mahkeme aracılığı ile de maluliyet raporu alınabilir.

Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği

Maluliyet ve çalışma gücü kaybı tespiti işlemleri yönetmeliği, 19.02.2019 tarihinden sonra Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Maluliyet Tespiti İçin Nereye Başvuru Yapılmalıdır?

Bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik il ve merkez müdürlüğünün ilgili servislerine başvurarak maluliyet tespitini yapabilirsiniz. Maluliyet tespiti için e-devlet üzerinden de talepte bulunabilirsiniz.

Maluliyet Tazminatı Nedir?

İş kazası, meslek hastalığı, trafik kazası veya başka bir nedenden ötürü beden veya ruh sağlığında eksilme, bozulma meydana gelmiş olan kişinin sorumlulardan alacağı tazminata “maluliyet tazminatı” denilmektedir.

Maluliyet Tazminat Hesaplama

Maluliyet tazminatı kişinin maluliyet oranına göre belirlenecektir. Kişinin yaşı, mesleği, aylık kazancı, kazadaki kusuru vb. durumlar da dikkate alınarak hesaplama yapılacaktır.

Maluliyet Raporu Veren Hastaneler

Sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğü tarafından size verilen sevk yazısında belirtilen, Devlet
üniversite hastaneleri, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Askeri hastaneler
sağlık kurulu raporu düzenleyebilir.

Maluliyet Raporu Sorgulama

Maluliyet raporunuzu maluliyet tespiti için başvurduğunuz hastaneden sorgulayabilirsiniz.

Maluliyet Raporu Ne Zaman Alınır? 

İş kazası, meslek hastalığı veya trafik kazası sonrası sakat kalan kişi tedavisinin bitmesiyle

Maluliyet Tespiti Nasıl Yapılır? 

Maluliyet tespiti için Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmeliğine göre yapılacaktır. Maluliyet oranının tespiti için SGK’ya veya e-devlet üzerinden başvuru yaparak Üniversite veya Araştırma hastanesine giderek orada gerekli kontroller sağlandıktan sonra maluliyet tespiti yapılacaktır.

Maluliyet Tespiti Davası

Maluliyet tespiti için dava açılmasına gerek yoktur. E-devlet üzerinden veya SGK’ya başvuru yaparak maluliyetin tespiti istenebilecektir.

Maluliyet Tazminatı Mirasçılara Geçer Mi? 

Davada davacının ölümü hâlinde HMK’nın 55. maddesi gereğince mahkemece, davacının mirasçılarının tamamı tespit edilerek davadan haberdar edilmeleri gerekir.

Maluliyet Raporuna İtiraz

Kurum sağlık kurullarınca malul sayılmayanlar, dosyalarının bir kez de Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu’nda incelenmesini talep edebilirler. İtiraz dilekçelerini yine bağlı bulundukları sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerine verirler
Yüksek Sağlık Kurulu itiraza konu karara esas olan ve dosyada mevcut bulunan sağlık kurulu raporları
üzerinden değerlendirme yaparak, karara bağlar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir