Mal Rejimi Sözleşmesi

Mal Rejimi Sözleşmesi

Mal Rejimi Sözleşmesi Nedir? 

Toplumda “evlilik sözleşmesi” olarak da bilinen mal rejimi sözleşmesi, evlenen kişilerin evlilik boyunca mallarını nasıl yöneteceklerini ve boşanma durumunda malların nasıl paylaştırılacağını düzenlemektedir.

Mal Rejimi Sözleşmesi Şartları

Mal rejimi sözleşmesi muvazaalı olmamalıdır. Yani taraflar başkasını aldatmak veya gerçek sözleşmeyi saklamak amacıyla muvazaalı sözleşme yapabilir. Yapılan bu muvazaalı mal rejimi sözleşmesi geçersiz sayılacaktır.

Mal rejimi sözleşmesi, Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen mal rejimlerinden biri seçilerek yapılmalıdır. Taraflar özel olarak yeni bir mal rejimi oluşturamaz.

Yapılacak olan sözleşme kanuna ve ahlaka aykırı olamaz. Bir avukat aracılığıyla mal rejimi sözleşmesi hazırlamanız sizin lehinize olacaktır.

Mal Rejimi Sözleşmesi Nerede ve Nasıl Yapılır?

Mal rejimi sözleşmesi evlilikten önce veya sonra noterde yapılabilir. Sözleşme noter tarafından iki şekilde yapılabilir. Düzenleme veya onaylama şeklinde yapılır. En uygun olan yöntem ise tarafların bir avukat aracılığıyla sözleşmeyi hazırlaması ve noterde onaylatmasıdır.

Taraflar evlenme başvurusu sırasında da mal rejimini seçebileceklerdir. Mal rejimi seçimine ilişkin bildirim yazılı olarak yapılmalı ve taraflarca imzalanması gerekir.  Tarafların herhangi bir mal rejimi seçmemesi durumunda “edinilmiş mallara katılma rejimi” uygulanacaktır.

Mal rejimi sözleşmesinin üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesi için tescil gerekli değildir.

Mal Rejimi Türleri

1-) Edinilmiş mallara katılma rejimi ( yasal mal rejimimiz)

Bu mal rejiminde kişisel mal ve evlilik sürecince edinilmiş mal hususları önemlidir. Bir malın kişisel mal olduğu ispat edilemiyorsa edinilmiş mal olarak kabul edilecektir.

2-) Mal ayrılığı rejimi 

Mal ayrılığı rejiminde eşlerden her biri, kanuni sınırlar içinde kendi malvarlığı üzerinde yönetim ve tasarruf hakkına sahiptir. Bu mal rejimini seçen eşler boşanmadan sonra malvarlığının paylaştırılmasında neredeyse hiç sorun yaşamamaktadır.

3-) Paylaşmalı mal ayrılığı rejimi 

Eşler arasında en az tercih edilen mal rejimidir diyebiliriz. Paylaşmalı mal ayrılığı rejiminde, eşlerin her biri kendi malvarlığı üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilecektir. Ailenin ortak kullanım ve yararlanmasına yönelik mallar ortak mal sayılacaktır.

4-) Mal ortaklığı rejimi 

Mal ortaklığı rejiminde üç tür mal vardır. Ortaklık malı, kadının kişisel malı ve kocanın kişisel malı. Ortaklık malları üzerinde elbirliği mülkiyet söz konusu olacaktır. Yani eşlerden biri tek başına ortaklık malı üzerinde tasarrufta bulunamayacaktır.

Mal Rejimi Sözleşmesi Örneği

Mal rejimi sözleşmesi düzenlemek sanıldığı kadar kolay değildir. Sözleşmede eksik bir hususun olması sözleşmeyi geçersiz kılabilecektir. Bu nedenle sözleşmenin bir avukat aracılığıyla düzenlenmesini önermekteyiz. Sözleşme için bizimle İLETİŞİME geçebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir